Top

Tính Năng

Vào cuối triều Thương, Trụ Vương ngu muội, chư hầu khắp nơi đứng lên khởi nghĩa. Bỗng xuất hiện Thập Đại Thiên Quân của Triệt Giáo tự tiến cử phò giúp Trụ Vương bằng cách bố trí Thập Tuyệt Trận.

Thập Tuyệt Trận khiến người kinh hồn bạt vía, bên trong trận mây đen mịt mù, huyền cơ tinh xảo, vô cùng hung hiểm, trận âm có Hồng Thủy Trận, trận dương có Hồng Sa Trận, bày bố theo Thái Cực Bát Quái, chia làm 3 vòng Thiên, Địa, Nhân. Hồng Sa Trận trấn thủ ngay giữa. Thập Tuyệt Trận đã gây chấn động toàn cõi tam giới, vì thế Võ Vương chiêu mộ quần hùng phá Thập Tuyệt Trận, trừ bạo quân, dựng đại nghiệp ...

Phân loại

Hình ảnhNội dung
Phong Thần
 • Thiên Tự Trận: Dành cho người từ cấp 71 trở lên.
 • Địa Tự Trận: Dành cho người từ cấp 91 trở lên.
 • Nhân Tự Trận: Dành cho người từ cấp 111 trở lên.
 • Hồng Sa Trận: Dành cho người từ cấp 131 trở lên.

Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: 08h00 - 22h00 mỗi ngày.
 • Địa điểm: Chuẩn Đề Đạo Nhân - Tây Kỳ (185/193).
 • Tổ đội ít nhất 3 người, tối đa 6 người và có 40 phút để chiến đấu.
 • Mỗi ngày kỳ sĩ có 01 cơ hội miễn phí vào Thập Tuyệt Trận, nếu muốn tiếp tục tham gia phải có Dẫn Lộ Linh Đăng (mua tại Bách Bảo Các) hoặc 500 tiền Đồng, giới hạn mỗi ngày là 02 lần cho tất cả các trận.

Cách thức báo danh

Hình ảnhGhi chú

Phong Thần

Bước 01: Trong thời gian quy định, kỳ sĩ lập tổ đội từ 3-6 người đến báo danh tại NPC Chuẩn Đề Đạo Nhân ở Tây Kỳ (185/193).

Phong Thần

Bước 02: Đội trưởng chọn báo danh Thập Tuyệt Trận.

Phong Thần

Bước 03: Chọn trận muốn tham gia.

Phong Thần

Bước 04: Thành viên trong tổ đội sẽ nhận được thông báo, chọn xác định để tham gia vào Thập Tuyệt Trận cùng tổ đội của mình.

Lưu ý

Ngoài những điều kiện bắt buộc thì kỳ sĩ phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tại NPC Nhị Lang Thần - Dương Tiễn ở Tây Kỳ thì mới có đủ tư cách tham gia những trận cao hơn trong Thập Tuyệt Trận.

Thập Tuyệt Trận đầy rẫy hiểm nguy, khiến kỳ sĩ bao phen khốn đốn. Mỗi trận đều có cách bố trí khác nhau và có các hộ pháp canh giữ.

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần

Mỗi trận pháp trong Thập tuyệt trận chỉ diễn ra trong vòng 40 phút. Kỳ sĩ phải tìm cách đánh bại Thiên Quân trong trận đó mới được vào trận tiếp theo.

Phong Thần

Kỳ sĩ phải đánh bại được tất cả các hộ pháp mới có thể gặp được Thiên Quân.

Phong Thần
Phong Thần

Tiến vào nơi của Thiên Quân và đánh bại hắn.

Phong Thần

Sau khi tiêu diệt Thiên Quân vị trí của hắn sẽ xuất hiện cửa chuyển tiếp qua trận tiếp theo.

Phong Thần

Nếu đi qua hết 3 cửa của 1 trận pháp kỳ sĩ sẽ có cơ hội nhận được thủ lệnh để có thể vào các trận khó hơn và những phần thưởng phong phú.

Phần thưởng hấp dẫn luôn dành cho những bậc kỳ sĩ tài năng xuất chúng. Với các vật phẩm này, hành trình phiêu lưu tam giới sẽ dễ dàng và thuận lợi.

Danh sách phần thưởng

Hình ảnhNội dung

Phong Thần

Phối Phương Kỹ Năng Sống

Nguồn gốc: Là bí kíp đặt biệt dùng trong kỹ năng sống. Nếu thuần thục bạn sẽ tự chế cho mình được những vật phẩm quý hiếm

Phong Thần

Hồn Chú cấp 80

Nguồn gốc: Vật phẩm đặc biệt dùng để tăng kỹ năng của trang bị. Kỳ sĩ trên cấp 80 có thể thông qua Hồn Chú để dùng chung với các nguyên liệu khác, để tăng 1 dòng kỹ năng mới cho một món trang bị hoặc vũ khí của nhân vật.

Phong Thần

Hồn Chú cấp 110

Nguồn gốc: Vật phẩm đặc biệt dùng để tăng kỹ năng của trang bị. Kỳ sĩ trên cấp 110 có thể thông qua Hồn Chú để dùng chung với các nguyên liệu khác, để tăng 1 dòng kỹ năng mới cho một món trang bị hoặc vũ khí của nhân vật.

Phong Thần

Hỏa Ngọc Tủy

Nguồn gốc: Cổ Ngọc chứa tinh hoa vạn vật, có thể giúp Ngọc Bội chú nhập thuộc tính.

Phong Thần

Ngọc chưa mài

Nguồn gốc: Dùng khảm lên trang bị, vũ khí để tăng các thuộc tính.

Phong Thần

Khoáng Thạch Kỹ Năng Sống

Nguồn gốc: Nguyên liệu gia công quý hiếm. Tính kết dính cao, dùng trong đúc tạo và trang trí. Thông qua kỹ năng sống có thể tạo ra vật phẩm đặc biệt.

Phong Thần

Định Hồn Thạch

Nguồn gốc: Đá thần bí tiềm ẩn Linh hồn, Nguyên Hồn Chân Nhân ở Triều Ca mới biết công dụng của vật này.

Danh sách Ngọc Bội

Ngoài những phần thưởng quý giá, khi vượt Thập Tuyệt Trận, kỳ sĩ sẽ có cơ hội nhận được các bảo vật tuyệt thế.

Hình ảnhNội dung

Phong Thần

Thanh Linh Ngọc Bội

 • Nguồn gốc: Ngọc Bội được chạm trổ từ Linh Ngọc ở Côn Lôn Sơn.
 • Tính chất:
  • Chất lượng: 01.
  • Đẳng cấp yêu cầu: 60.
  • Hấp thu Thổ sát: 22 điểm.
  • Trọng lượng bằng 01.

Phong Thần

Huyền Vũ Ngọc Bội

 • Nguồn gốc: Nghe nói gần đây có Ngọc Bội chứa sức mạnh Huyền Vũ.
 • Tính chất:
  • Chất lượng: 01.
  • Đẳng cấp yêu cầu: 80.
  • Hấp thu Băng sát: 24 điểm.
  • Trọng lượng bằng 01.

Phong Thần

Phục Hổ Ngọc Bội

 • Nguồn gốc: Chú nhập Ngọc Bội cổ đại chứa Bạch Hổ thần lực.
 • Tính chất:
  • Chất lượng: 02.
  • Đẳng cấp yêu cầu: 100.
  • Hấp thu Thổ sát: 15 điểm.
  • Trọng lượng bằng 01.

Phong Thần

Hoàng Huyết Ngọc Bội

 • Nguồn gốc: Ngọc Bội nhuộm máu Phụng Hoàng trong truyền thuyết.
 • Tính chất:
  • Chất lượng: 02.
  • Đẳng cấp yêu cầu: 120.
  • Tỷ lệ Thổ sát may mắn: Tăng 14%.
  • Trọng lượng bằng 01.

Phong Thần

Long Hồn Ngọc Bội

 • Nguồn gốc: Ngọc Bội hấp thu Long Hồn trong truyền thuyết.
 • Tính chất:
  • Chất lượng: 02.
  • Đẳng cấp yêu cầu: 140.
  • Hấp thu Băng sát: 16 điểm.
  • Trọng lượng bằng 01.