Top

Nhiệm Vụ

Với nhiệm vụ Bất Diệt Đăng, kỳ sĩ sẽ nhận được phần thưởng là điểm Tu Luyện Tiên Ma. Phần hướng dẫn sau đây sẽ giúp quý kỳ sĩ dễ dàng chinh phục các thử thách của nhiệm vụ.

Điều kiện tham gia và NPC liên quan

NPC liên quanGhi chú
Phong Thần
Liên Đăng Hộ Sứ
  • Vị trí: Bất Chu Thiên Quan (241/228), (205/206).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Bất Diệt Đăng.
  • Điều kiện nhận: Nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma từ 21 trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ Thăng Tiên Nhập Ma.

Các bước thực hiện

Hình ảnhNội dung
Phong Thần

Bước 01: Đến Bất Chu Thiên Quan gặp Liên Đăng Hộ Sứ nhận nhiệm vụ Bất Diệt Đăng.

Phong Thần

Bước 02: Nhận được Liên Đăng và sử dụng.

Phong Thần

Bước 03: Sau đó quay về gặp Hộ sứ nhận được Không Trung Hỏa.

Phong Thần

Bước 04: Lần lượt đến gặp Nữ Oa Nương Nương, Thợ Đồng nhận được Hỏa Thạch, Mộc Trung Hỏa. Sau đó quay về gặp Hộ Sứ.

 

Phong Thần

Bước 05: Sau đó tìm 05 Mạn Đà La hoa về giao cho Hộ Sứ nhận được Tam Muội Hỏa.

Phong Thần

Bước 06: Đến Ngọc Hư Cung gặp Kim Hà Đồng Tử (212/204).

Phong Thần

Bước 07: Quay về gặp Hộ sứ nhận được Nhân Gian Hỏa.

Phong Thần

Bước 08: Quay về nơi trồng Liên Đăng để hoàn thành nhiệm vụ và nhận được điểm Tu Luyện Tiên Ma.