Top

Nhiệm Vụ

Khi tham gia nhiệm vụ Ưu Trùng Phụ Thể, kỳ sĩ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá và nhận được một lượng điểm Tu Luyện Tiên Ma.

Điều kiện tham gia và NPC liên quan

NPC liên quanGhi chú
Phong Thần
Huyền Đô
  • Vị trí: Bất Chu Thiên Quan (204/241).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Ưu Trùng Phụ Thể.
  • Điều kiện nhận: Nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma từ 06 trở lên.

Các bước thực hiện

Hình ảnhNội dung
Phong Thần

Bước 01: Đến gặp Huyền Đô ở Bất Chu Thiên Quan nhận nhiệm vụ Ưu Trùng Phụ Thể.

Phong Thần

Bước 02: Sau đó tìm diệt Phi Thố sẽ xuất hiện Ưu Trùng, cần phải tiêu diệt 20 Ưu Trùng.

Phong Thần

Bước 03: Quay về gặp Huyền Đô trả nhiệm vụ và nhận thưởng điểm Tu Luyện Tiên Ma.