Top

Đặc Trưng

Những viên tiên đơn kì diệu có công năng giúp kẻ sĩ dù không phải tu luyện dị phép vẫn có khả năng hóa thành vô số hình dáng kì lạ. Đó có thể là tên lính quèn bên ngoài Sùng thành, Tuyết quái nơi Ngọc Hư Cung hoặc một câu tỏ tình dễ thương “Ngộ ái nị”, một trái tim ửng hồng…Thế giới vốn muôn sắc của Phong Thần thay đổi diện mạo hàng giờ càng được tô đậm nhiều sắc thái của tâm hồn những kẽ đang phiêu bạt nơi chân trời góc bể.