Top

Nhiệm Vụ

Phần hướng dẫn bên dưới sẽ giúp quý kỳ sĩ dễ dàng vượt qua các thử thách của nhiệm vụ Phi Cốt Thố để nhận những phần thưởng hữu ích.

Điều kiện tham gia và NPC liên quan

NPC liên quanGhi chú
Phong Thần
Huyền Đô
  • Vị trí: Bất Chu Thiên Quan (204/241).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Phi Cốt Thố.
  • Điều kiện nhận: Nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma từ 09 trở lên.

Các bước thực hiện

Hình ảnhNội dung
Phong Thần

Bước 01: Đến gặp Huyền Đô ở Bất Chu Thiên Quan nhận nhiệm vụ Phi Cốt Thố.

Phong Thần

Bước 02: Nhận được Hồ Lô.

Phong Thần

Bước 03: Tìm Phi Thố và sử dụng Hồ Lô để bắt 20 con.

Phong Thần

Bước 04: Quay về gặp Huyền Đô trả nhiệm vụ và nhận thưởng điểm Tu Luyện Tiên Ma.