Top

Tính Năng

Chiến trường Thương Chu là nơi các cao thủ cùng nhau thỏa sức thi thố tài năng. Quý kỳ sĩ có thể cùng nhau bảo vệ Tướng lĩnh phe mình hoặc tiệu diệt Tướng lĩnh phe đối phương để đem lại chiến thắng cho đội mình.

Đối tượng và số lượng nhân vật tham gia

 • Nhân vật đạt cấp độ 120 trở lên mới có thể tham gia.
 • Tối đa 100 nhân vật mỗi bên.
 • Chênh lệch giữa 02 bên không quá 10 nhân vật, nếu không bên nhiều hơn sẽ không thể tiếp tục báo danh.

Thời gian diễn ra hoạt động

- Tất cả các ngày trong tuần.

- Mỗi ngày có 2 đợt như sau:

 • Đợt 1: Bắt đầu diễn ra từ 14h00 đến 15h00.
 • Đợt 2: Bắt đầu diễn ra từ 20h00 đến 21h00.

Mô tả NPC trong chiến trường

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần - Nguyên Soái Chiến Trường
Nguyên Soái Chiến Trường

Vị trí:

 • Nguyên Soái 1 - 237/190.
 • Nguyên Soái 2 - 237/200.
 • Nguyên Soái 3 - 237/220.

Chức năng:

 • Tấn công cả 2 phe Thương - Chu.
 • Không xuất hiện lại khi bị tiêu diệt.
Phong Thần - Tướng Lĩnh Phe Thương
Tướng Lĩnh Phe Thương

Vị trí:

 • Tướng Lĩnh - 231/191.
 • Tướng Lĩnh - 231/201.
 • Tướng Lĩnh - 231/219 .

Chức năng:

 • Chỉ tấn công phe Chu.
 • Chỉ xuất hiện khi thỏa 2 điều kiện:
  • Khi bên Thương giết Nguyên Soái Chiến Trường.
  • Khi bên Thương giết Tướng Lĩnh Phe Chu.
Phong Thần - Tướng Lĩnh Phe Chu
Tướng Lĩnh Phe Chu

Vị trí:

 • Tướng Lĩnh 1 - 242/190.
 • Tướng Lĩnh 2 - 242/204.
 • Tướng Lĩnh 3 - 242/224.

Chức năng:

 • Chỉ tấn công phe Thương.
 • Chỉ xuất hiện khi thỏa 2 điều kiện:
  • Khi bên Chu giết Nguyên Soái Chiến Trường.
  • Khi bên Chu giết Tướng Lĩnh Phe Thương.
Phong Thần - NPC Tiếp dẫn phe Thương
NPC Tiếp Dẫn Phe Thương

Vị trí: 178/203.

Chức năng:

 • Dùng để di chuyển kỳ sĩ phe Thương.
 • Phí di chuyển: 1 Vạn cho 1 lần đi.
 • Kỳ sĩ chọn 1 trong 3 tọa độ: 225/191, 225/201 hoặc 225/219.
Phong Thần - NPC Tiếp dẫn phe Chu
NPC Tiếp Dẫn Phe Chu

Vị trí: 290/206.

Tính chất:

 • Dùng để di chuyển kỳ sĩ phe Chu.
 • Phí di chuyển: 1 Vạn cho 1 lần đi.
 • Kỳ sĩ chọn 1 trong 3 tọa độ: 248/ 190, 248/204 hoặc 248/224.
Phong Thần - Võ Nương
Võ Vương

Vị trí: Tây Kỳ 159/189.

Chức năng:

 • Phát thưởng cho kỳ sĩ phe Chu.
 • Đổi Giấy Chứng Nhận Thương Chu.
Phong Thần - Trụ Vương
Trụ Vương

Vị trí: Triều Ca 237/180.

Chức năng:

 • Phát thưởng cho kỳ sĩ phe Thương.
 • Đổi Giấy Chứng Nhận Thương Chu.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần lệnh
Thương Chu Lệnh
(Thượng)

Nguồn gốc: Bán tại Kỳ Trân Các.

Giá bán: 02 tiền Đồng.

Công dụng:

 • Nhân 02 lần điểm kinh nghiệm Thương Chu.
 • Nhận 02 Đồng Hữu Huy + 02 Đồng Bảo An.

Tính chất:

 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng, trọng lượng bằng 0.
 • Hạn sử dụng: 15 ngày.
Phong Thần lệnh
Giấy Chứng Nhận
Thương Chu

Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công.
 • Đổi tại NPC Võ Vương hoặc Trụ Vương.

Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, rơi ra khi PK cao, có thể xếp chồng.

Công dụng: Đổi trang bị Tinh Quân.

Cách tham gia chiến trường

Kỳ sĩ đến gặp Bia Thần ở Phong Thần Đài để tham gia vào chiến trường Thương Chu.

Hình ảnhChi tiết
Phong Thần - Bia thần
Bia Thần

Vị trí:

 • Phong Thần Đài phe Chu - 212/ 215.
 • Phong Thần Đài phe Thương - 189/ 191.

Chức năng:

 • Giới thiệu chiến trường.
 • Báo danh chiến trường (Kỳ sĩ phải nhận thưởng tham gia chiến trường lần trước rồi mới có thể báo danh).

Chi tiết chiến trường

Giai đoạnThời gianGhi chú
Chuẩn bị, báo danh14h00
-
14h15
 • Kỳ sĩ báo danh vào bản đồ chờ.
Bắt đầu chiến trường Thương – Chu14h16
 • Kỳ sĩ được phép tiến vào bản đồ chiến trường Thương – Chu.
 • Kỳ sĩ có thể nhận hoặc không nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công.
NPC Nguyên Soái đầu tiên xuất hiện14h25
 • Nguyên Soái đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
 • Khi Nguyên Soái bị tiêu diệt bởi thành viên thuộc phe nào thì xuất hiện NPC Tướng Lĩnh tại tọa độ chỉ định của phe đó. Đồng thời xuất hiện NPC Nguyên Soái thứ 2.
NPC Nguyên Soái thứ 2 xuất hiện14h35
 • Trường hợp không có kỳ sĩ nào tiêu diệt Nguyên Soái 1 thì Nguyên Soái 2 sẽ xuất hiện vào thời gian trên.
 • Khi Nguyên Soái 2 bị tiêu diệt bởi thành viên thuộc phe nào thì xuất hiện NPC Tướng Lĩnh tại tọa độ chỉ định của phe đó. Đồng thời xuất hiện NPC Nguyên Soái thứ 3.
NPC Nguyên Soái thứ 3 xuất hiện14h45
 • Trường hợp không có kỳ sĩ nào tiêu diệt Nguyên Soái 2 thì Nguyên Soái 3 sẽ xuất hiện vào thời gian trên.
 • Khi Nguyên Soái 3 bị tiêu diệt bởi thành viên thuộc phe nào thì xuất hiện NPC Tướng Lĩnh tại tọa độ chỉ định của phe đó.
Kết thúc chiến trường Thương - Chu15h00
 • 30 giây sau khi kết thúc chiến trường Thương - Chu: Kỳ sĩ phe Thương bị cưỡng chế thoát khỏi bản đồ Thương – Chu và xuất hiện NPC Trụ Vương.
 • 30 giây sau khi kết thúc chiến trường Thương - Chu: Kỳ sĩ phe Chu bị cưỡng chế và thoát khỏi bản đồ phe Thương – Chu và xuất hiện tại NPC Võ Vương.

Lưu ý

 • Trường hợp NPC Tướng lĩnh bị tiêu diệt bởi thành viên phe khác thì sẽ xuất hiện NPC Tướng lĩnh ở phe tiêu diệt được.

 

Nhiệm vụ trong chiến trường Thương Chu

NPC nhiệm vụ
PheHình ảnhChi tiết
ThươngPhong Thần - Văn Trọng
NPC Văn Trọng

Vị trí: Tiền doanh phe Thương.

Chức năng:

  • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Thương.
  • Hoàn thành nhanh nhiệm vụ: 01 tiền Đồng.
  • Xem tình hình chiến trường.
  • Xem tích lũy cá nhân.
  • Rời khỏi chiến trường.

Nếu kỳ sĩ không nhận hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ này sau mỗi trận đấu thì sẽ nhận được ít phần thưởng.

Chu NPC Khương Thượng

Tọa độ: Tiền doanh phe Chu.

Chức năng:

 • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Chu.
 • Hoàn thành nhanh nhiệm vụ: 01 tiền Đồng.
 • Xem tình hình chiến trường.
 • Xem tích lũy cá nhân.
 • Rời khỏi chiến trường.

Nếu kỳ sĩ không nhận hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ này sau mỗi trận đấu thì sẽ nhận được ít phần thưởng.

Chi tiết nhiệm vụ
Tên nhiệm vụPhe ThươngPhe Chu
Hạ Quân Tiên Phong
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng.
 • Kỳ sĩ phải tiêu diệt 10 nhân vật phe Chu.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng.
 • Kỳ sĩ phải tiêu diệt 10 nhân vật phe Thương.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu diệt Nguyên Soái
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng.
 • Kỳ sĩ tham gia tiêu diệt 01 Nguyên Soái Chiến Trường.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng.
 • Kỳ sĩ tham gia tiêu diệt 01 Nguyên Soái Chiến Trường.
 • Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý

 • Tổ đội cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kỳ sĩ sau khi thoát khỏi bản đồ Thương – Chu thì lập tức hủy bỏ trạng thái nhiệm vụ.
Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ
Nhiệm vụCá nhânPheGhi chú
Hạ quân Tiên Phong05 điểm tích lũy10 điểm tích lũyNhân vật thuộc phe nào, khi trả nhiệm vụ sẽ cộng dồn điểm tích lũy chung của phe đó
Tiêu diệt Nguyên Soái05 điểm tích lũy10 điểm tích lũy
Vị Quốc Lập Công01 Giấy Chứng Nhận Thương Chu-Có thể đổi trang bị Tinh Quân tại NPC Trụ Vương hoặc Võ Vương

Quy tắc xác định thắng thua

 • Nếu số lượng kỳ sĩ mỗi bên < 15, trận đấu sẽ không diễn ra và 02 phe không nhận được phần thưởng.
 • Trong 45 phút thi đấu, phe nào có 3 NPC Tướng Lĩnh tồn tại đồng thời trong cùng 01 thời điểm thì được tính thắng tuyệt đối và kết thúc trận đấu.
 • Trường hợp còn lại: xét phe nào có nhiều NPC Tướng lĩnh là phe thắng chung cuộc.
 • Trường hợp cả 2 phe có cùng số NPC Tướng lĩnh thì xét điểm tích lũy, phe nào có nhiều điểm tích lũy hơn là phe thắng chung cuộc.
 • Nếu điểm tích lũy bằng nhau thì sẽ dựa phe nào tiêu diệt NPC Nguyên Soái Chiến Trường đầu tiên là phe chiến thắng.
 • Cuối cùng, nếu không phân định được thắng thua bằng các điều kiện trên thì hệ thống chọn ngẫu nhiên đội thắng.

Quy tắc tính điểm tích lũy

Điểm cá nhân
Hành độngĐiểm nhận được
Hạ nhân vật đối phương+ 02 điểm tích lũy
Hạ 01 Nguyên Soái Chiến Trường+ 100 điểm tích lũy
Hạ 01 Tướng Lĩnh phe khác+ 50 điểm tích lũy
Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công+ 10 điểm tích lũy
Tử thương trong chiến trường Thương Chu- 01 điểm tích lũy

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 1.000 điểm tích lũy/trận.
Điểm phe

Điểm phe dùng để xét chiến thắng Thương - Chu khi Tướng Lĩnh 02 phe bằng nhau.

Hành độngĐiểm tích lũy nhận được
Hạ nhân vật đối phương02 điểm tích lũy
Hạ 01 Nguyên Soái Chiến Trường100 điểm tích lũy
Hạ 01 Tướng Lĩnh phe khác30 điểm tích lũy

Phần thưởng phe thắng

Xếp loạiPhần thưởngNPC nhận thưởngGhi chú
Thắng trận và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập CôngMỗi nhân vật nhận 2.000.000 điểm kinh nghiệm

Phe Chu: Võ Vương ở Tây Kỳ 159/189.

Phe Thương: Trụ Vương ở Triều Ca 237/180.

Có thể dùng Thương Chu Lệnh các cấp để tăng điểm kinh nghiệm

Thắng trận và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập CôngMỗi nhân vật nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm

Phần thưởng phe thua

Xếp loạiPhần thưởngNPC nhận thưởngGhi chú
Thua trận và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập CôngMỗi nhân vật nhận 1.500.000 điểm kinh nghiệm

Phe Chu: Võ Vương ở Tây Kỳ 159/189.

Phe Thương: Trụ Vương ở Triều Ca 237/180.

Có thể dùng Thương Chu Lệnh các cấp để tăng điểm kinh nghiệm

Thua trận và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập CôngMỗi nhân vật nhận 700.000 điểm kinh nghiệm

Đổi Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Kỳ sĩ có thể đến gặp NPC Trụ Vương hoặc Võ Vương, sử dụng điểm tích lũy cá nhân để đổi những phần thưởng hấp dẫn.

Điều kiệnPhần thưởng
50 điểm tích lũy01 Giấy Chứng Nhận Thương Chu
30 Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Áo Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 03 (07 ngày).
 • Giày Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 03 (07 ngày).
 • Chân Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 03 (07 ngày).
50 Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Áo Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 06 (07 ngày).
 • Giày Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 06 (07 ngày).
 • Chân Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 06 (07 ngày).
70 Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Áo Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 09 (07 ngày).
 • Giày Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 09 (07 ngày).
 • Chân Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 09 (07 ngày).
200 Giấy Chứng Nhận Thương Chu