Top

Tính Năng

Cây thần sẽ xuất hiện hằng ngày khi kỳ sĩ đã tích lũy đủ số lượng thời gian online trên mạng là 2 giờ đều có thể đến đối thoại với Cây thần may mắn để nhận Mầm đậu.

Thời gian diễn ra hoạt động

 • Bắt đầu từ: Ngày 01/07/2011.
 • Tất cả nhân vật đạt cấp độ 50 trở lên.

Vật phẩm liên quan

NPCGhi chú

Mầm đậu may mắn

Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán shop, ném ra, xếp chồng 100 cái/ô.

Lưu ý:

 • Mầm đậu may mắn nhận tại NPC Cây thần may mắn.
 • Nếu nhân vật bị trọng thương cũng sẽ bị rớt Mầm đậu.
 • Mầm đậu may mắn đổi tại NPC Cây đại thụ, lần thứ 6 trong ngày sẽ nhận được 1 lần quay số.
Phong Thần
Cây thần may mắn


Chức năng: Tặng Mầm đậu may mắn cho kỳ sĩ.

Vị trí:

 • Sùng Thành: (227/198); (228/196); (225/195); (223/196); (222/197); (224/199); (226/197).
 • Tây Côn Lôn: (212/206); (215/206); (214/208); (212/208); (209/210); (211/210); (215/210).
 • Miêu Cương: (220/210); (218/211); (220/212); (221/213); (218/213); (216/211); (215/209)
 • Mục Dã: (187/183); (188/184); (189/183); (191/185); (189/186); (187/187); (186/187).
 • Hoang Mạc: (196/188); (198/188); (197/190); (196/191); (193/191); (195/192); (200/190).
 • Khổn Tiên Cung (tầng 1): (175/196); (176/197); (177/196); (177/195); (180/196); (180/197); (181/195).
 • Trần Đường: (226/181); (228/180); (226/179); (224/179); (226/178); (225/177); (229/181).
Phong Thần
Cây đại thụ


Chức năng: Nhận mầm đậu, hoặc đổi lần quay càn khôn để có được phần thưởng.

Vị trí:

 • Triều Ca (218/193).
 • Tây Kỳ (177/194).

Thời gian nhận Mầm đậu

 • Cây thần sẽ xuất hiện hằng ngày khi kỳ sĩ đã tích lũy đủ số lượng thời gian online trên mạng là 2 giờ đều có thể đến đối thoại với Cây thần may mắn, bấm chuột vào Cây thần sẽ xuất hiện thanh tiến độ thời gian.
 • 1 cây chỉ có thế có 10 người cùng bấm để lấy Mầm đậu.

Phong Thần

 • Khi bấm vào Cây thần, thanh chạy sẽ chạy liên tục, cứ 1 lần hoàn tất kỳ sĩ sẽ nhận được 1 Mầm đậu.
 • Không thể di chuyển, không bị PK và không bị quái tấn công khi thanh thời gian đang chạy.

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật có thể nhận 6.000 Mầm đậu trong 1 ngày từ Cây thần may mắn.

Phần thưởng

Đổi phần thưởng tại Cây đại thụ.

 • 1.000 mầm cây = 5.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Mỗi ngày kỳ sĩ chỉ có thể nộp 6 lần.
 • Khi nộp đủ 6 lần trong 1 ngày, kỳ sĩ sẽ có 1 cơ hội quay số tại NPC Cây đại thụ. Với phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Tên phần thưởng
5.500.000 điểm kinh nghiệm
Ngẫu Nhiên (Xích viêm ngọc tinh, Tử hà ngọc tinh, Thanh minh ngọc tinh) (chưa mài)
Trang bị Cam cấp 3 (sự kiện)
Trang bị Lục 10x
Vũ khí Hoàng Kim 10x
Trang bị Lục (trang bị Tiên Ma Giới)
Vũ khí Hoàng Kim (vũ khí Tiên Ma Giới)
Ngẫu nhiên Tam Chí (Chí Linh, Chí Lân, Chí Phượng)
Ngẫu nhiên Tam Nghịch (Nghịch Lân, Nghịch Lôi, Nghịch Long)
Hồng hưng Lệnh
1 cơ hội quay số
1 lần quay Càn Khôn Tiên Ma