Top

Tính Năng

Càn Khôn Tiên Ma luôn là tính năng hấp dẫn và luôn mang lại nhiều niềm vui bất ngờ. Năm mới hãy cùng nhau đón nhận nhiều may mắn từ Càn Khôn Tiên Ma.

Thời gian diễn ra hoạt động

 • Thời gian bắt đầu: từ sau bảo trì ngày 14/01/2011.
 • Thời gian kết thúc: 24h00 ngày 17/02/2011.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần

A Tài

Vị trí :

 • Triều Ca: 217/ 188.
 • Tây Kỳ: 178/ 189.

Chức năng:

 • Thông báo số lần quay số may mắn hiện tại của nhân vật.
 • Kích hoạt quay số nhận thưởng may mắn.

Lưu ý: NPC hoạt động đến 24h00 ngày 17/02/2011

Mô tả chi tiết

Đối tượng tham gia
 • Tất cả nhân vật đã sử dụng vật phẩm Bánh Chưng và nhận số lần quay số may mắn.
Quy tắc xác nhận số lần quay số Càn Khôn Tiên Ma
 • Sử dụng mỗi 100 Bánh Chưng nhận 1 cơ hội quay số may mắn tại NPC A Tài.
 • Tặng 100 Bánh Chưng cho NPC A tài, sẽ nhận được: 1 lần quay số, 20.000.000 điểm kinh nghiệm và 20 thịt mỡ.

Lưu ý

 • Số lần quay số Càn Khôn Tiên Ma có thể cộng dồn.
 • Chỉ có thể tặng Bánh Chưng cho NPC A Tài 3 lần trong một ngày.
 • Số lần tặng Bánh Chưng sẽ được tính lại sau 24h00 mỗi ngày.

Phần thưởng

Tên phần thưởng
Hồng Hưng Lệnh
Ngẫu nhiên Ngọc Thạch (Xích Viêm, Thanh Minh, Vi Quang Quái Phù)
Trang bị cam cấp 3
Trang bị lục 10x
Vũ khí Hoàng Kim 10x
Trang bị lục (trang bị Tiên Ma Giới)
Vũ khí Hoàng Kim (vũ khí Tiên Ma Giới)
Ngẫu nhiên Tam Chí (Chí Linh, Chí Lân, Chí Phượng)
Ngẫu nhiên Tam Nghịch (nghịch lân, Nghịch Lôi, Nghịch Long)
5.500.000 điểm kinh nghiệm
1 cơ hội quay số
Thú cưỡi tiên ma

Các loại Ngọc Thạch và trang bị Tiên Ma

Tên ngọcTên trang bị
Xích Viêm Toái Ngọc (chưa mài)Huyền Khung Khôi
Xích Viêm Phàm Ngọc (chưa mài)Minh Quang Quán
Xích Viêm Lương Ngọc (chưa mài)Thiên Lộc Trụ
Xích Viêm Danh Ngọc (chưa mài)Huyền Khung Chiến Ngoa
Xích Viêm Ngọc Tinh (chưa mài)Minh Quang Lý
Thanh Minh Toái Ngọc (chưa mài)Thiên Lộc Ngoa
Thanh Minh Phàm Ngọc (chưa mài)Huyền Khung Yêu Đái
Thanh Minh Lương Ngọc (chưa mài)Minh Quang Cân
Thanh Minh Danh Ngọc (chưa mài)Thiên Lộc Yêu Đái
Thanh Minh Ngọc Tinh (chưa mài)Thần Phục Huyền Khung Giáp
Tử Hà Toái Ngọc (chưa mài)Minh Quang Đạo Bào
Tử Hà Phàm Ngọc (chưa mài)Thiên Lộc Hộ Giáp
Tử Hà Lương Ngọc (chưa mài)Huyền Khung Phi Phong
Tử Hà Danh Ngọc (chưa mài)Minh Quang Lệnh
Tử Hà Ngọc Tinh (chưa mài)Thiên Lộc Kết
Vi Quang Quái Phù (chưa mài) 

Vũ khi Hoàng Kim Tiên Ma

Tên trang bị
Cữu Tích Đao
Câu Trần Phủ
Thái Linh Kiếm
Vĩnh Dạ Phủ