Top

Nhiệm Vụ

Đến Ngục Pháp Sơn gặp Yển Bá Ích, kỳ sĩ sẽ nhận được nhiệm vụ Diệu Thủ Thần Y và một lượng điểm tu luyện Tiên Ma sau khi hoàn thành nhiệm vụ này.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Điều kiện:
  • Cấp độ Tiên Ma 51.
  • 10 Mạn Đà La Hoa.
  • 10 Mạn Sa Châu Hoa.
  • 100 vạn lượng.
 • Lưu ý: Nhiệm vụ tuần hoàn, có thể nhận và hoàn thành nhiệm vụ tối đa 5 lần/ngày.
 • NPC liên quan:
Hình ảnh
Phong Thần
Yển Bá Ích
 • Vị trí: 235/214 - Ngục Pháp Sơn.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Diệu Thủ Thần Y.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong Thần
Phong Thần
Bước 1: Đối thoại với NPC để nhận nhiệm vụ Diệu Thủ Thần Y và nhận được Khu Ma Phù
Phong ThầnBước 2: Đến tọa độ 200/239 đối thoại với Yển Phong và tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo
Phong ThầnBước 3: Tiêu diệt quái vật theo yêu cầu của Yển Phong
Phong ThầnBước 4: Đại Vương xuất hiện, kỳ sĩ đối thoại với NPC này
Phong ThầnBước 5: Sau khi đối thoại, nhấn chuột phải vào Khu Ma Phù và tiêu diệt Đại Vương, trở về gặp Yển Bá Ích để hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ Trùng Quy Tiên Vị sẽ nhận được điểm tu luyện Tiên Ma.