Top

Nhiệm Vụ

Quý kỳ sĩ thân mến,

Trong khoảng thời gian 04 phút, kỳ sĩ tam giới nào thu phục được hậu nhân Phục Hy sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Điều kiện: Tất cả nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma 65 trở lên.
 • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Tu Hành Sư
 • Vị trí: Ngục Pháp Sơn (230/223), (235/209).
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Nhân Quả Luân Hồi.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong Thần
 • Đến gặp Tu Hành Sư nhận nhiệm vụ Nhân Quả Luân Hồi.
 • Đánh quái xung quanh Ngục Pháp Sơn sẽ xuất hiện cửa Luân Hồi truyền tống.
Phong ThầnPhong Thần
 • Thông qua cửa Luân Hồi đến nơi ở của Khương Tử Nha lúc nhỏ. Đồng thời nhân vật sẽ biến thành hình dạng Anh linh.
 • Đối thoại với Khương Tử Nha nhận được Hà Đồ Lạc Thư.
Phong Thần
 • Quay về Ngục Pháp Sơn đến La Bàn Trận Pháp triệu gọi Nhục thể.
 • Nhấp vào Nhục thể để trở lại hình dạng ban đầu.
Phong Thần
 • Dùng Hà Đồ Lạc thư sửa pháp lực cho 4 Pháp Trụ theo thứ tự Bắc – Đông – Nam – Tây.
 • Sau đó đến Tứ Bất Tượng triệu gọi và thu phục hậu nhân Phục Hy trong thời gian 4 phút sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến Tu Hành Sư nhận được phần thưởng:

 • Bá Lạc Nhãn cấp 15.
 • 250.000 điểm Tu Luyện Tiên Ma.