Top

Nhiệm Vụ

Quý kỳ sĩ sẽ có những trải nghiệm đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ Thiên Hành Thuận Nghịch của thế giới Phong Thần.

Điều kiện tham gia và NPC liên quan

NPC liên quanGhi chú
Phong Thần
Sơn Thần Hồng Bắc
  • Vị trí: Bất Chu Sơn (209/199).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Thiên Hành Thuận Nghịch.
  • Điều kiện nhận: Nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma từ 42 trở lên.

Các bước thực hiện

Hình ảnhNội dung
Phong Thần

Bước 01: Đến Bất Chu Sơn gặp Sơn Thần Hồng Bắc nhận nhiệm vụ Thiên Hành Thuận Nghịch.

Phong Thần

Bước 02: Nhận được Vị Tế Lư.

Phong Thần

Bước 03: Sử dụng Vị Tế Lư rồi tìm Tiên Phong thú (tùy thuộc Tiên/Ma) và diệt 40 con.

Phong Thần

Bước 04: Sau đó quay về vị trí đặt Vị Tế Lư để nhận thưởng điểm Tu Luyện Tiên Ma.