Top

Chinh Phục

Hoàng Kim Mộc Thần, Mộc Thần cũng theo cổng Tiên Ma, rời khỏi Ngục Pháp Sơn đến nhân giới. Kỳ sĩ tam giới có thể thông qua Mộc Thần Phổ để gặp gỡ Hoàng Kim Mộc Thần và Mộc Thần.

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 29/07/2011.

Điều kiện để tham gia nhiệm vụ

 • Nhiệm vụ Động Sát Mộc Thần có thể lập tổ đội để hoàn thành.
 • Tổ đội tiến hành nhiệm vụ cần có 5 thành viên.
 • Tất cả thành viên trong tổ đội phải có đẳng cấp từ 90 trở lên.
 • Thành viên trong tổ đội đều phải có Mộc Thần Phổ trong hành trang.
 • Mỗi nhân vật thực hiện tối đa 5 nhiệm vụ Động Sát Mộc Thần trong 1 ngày. Sau 24h00 mỗi ngày số lượng nhiệm vụ sẽ được tính lại từ đầu.
 • Chỉ có thể triệu gọi Mộc Thần trong khu vực chiến đấu.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Mộc Thần Phổ
 • Bán tại Cẩm nang tính năng với giá 5 Tiền đồng.
 • Dùng để gọi Hoàng Kim Mộc Thần và Mộc Thần.
 • Có thể giao dịch, bán shop.
 • Không thể xếp chồng, ném ra, bày bán

Triệu gọi Mộc Thần

 • Quý kỳ sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ có thể thành lập tổ đội 5 người để tiến hành nhiệm vụ.

 • Sau khi thành lập tổ đội và tất cả các thành viên trong tổ đội đều thỏa mãn điều kiện tham gia nhiệm vụ, Đội trưởng sẽ tiến hành sử dụng Mộc Thần Phổ  để triệu gọi Mộc Thần.

 • Khi sử dụng Mộc Thần Phổ  sẽ ngẫu nhiên sẽ triệu gọi được Hoàng Kim Mộc Thần hoặc Cửu U Mộc Thần.

Hoàng Kim Mộc Thần
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Hoàng Kim Mộc Thần
 • Gọi từ Mộc Thần Phổ.
 • Không tấn công kỳ sĩ.
 • Không bị kỳ sĩ tấn công.
 • Nếu Đội trưởng tổ đội tiến hành nhiệm vụ sử dụng Mộc Thần Phổ  triệu gọi được Hoàng Kim Mộc Thần các thành viên trong tổ đội sẽ tiến hành nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Kim Mộc Thần tu luyện.
 • Trong quá trình bảo vệ, kỳ sĩ có thể nhấn vào Hoàng Kim Mộc Thần để theo dõi thời gian bảo vệ còn lại.
 • Sau khi hoàn thành thời gian bảo vệ Hoàng Kim Mộc Thần, các thành viên tổ đội phải nhấn vào Hoàng Kim Mộc Thần để nhận thưởng.

Lưu ý

 • Có thể triệu hồi Hoàng Kim Mộc Thần tại bất cứ vị trí nào trong khu vực chiến đấu.
 • Thời gian bảo vệ Hoàng Kim Mộc Thần: 300 giây kể từ khi triệu hồi Hoàng Kim Mộc Thần.
 • Thời gian Hoàng Kim Mộc Thần tồn tại: 360 giây tính từ khi Đội trưởng triệu hồi thành công.
 • Mỗi thành viên trong tổ đội tham gia bảo vệ Hoàng Kim Mộc Thần chỉ được nhận thưởng 1 lần cho mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.
Cửu U Mộc Thần
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Cửu U Mộc Thần
 • Gọi từ Mộc Thần Phổ.
 • Có thể triệu hồi tại bất cứ vị trí nào trong khu vực chiến đấu.
 • Nếu Đội trưởng tổ đội tiến hành nhiệm vụ sử dụng Mộc Thần Phổ triệu gọi được Cửu U Mộc Thần các thành viên trong tổ đội sẽ tiến hành nhiệm vụ tiêu diệt Cửu U Mộc Thần.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Cửu U Mộc Thần, các thành viên trong tổ đội phải tập trung gần Đội trưởng mới có thể nhận thưởng.

Lưu ý

 • Chỉ có Đội trưởng mới có thể triệu hồi Mộc Thần.
 • Khi Đội trưởng triệu hồi Mộc Thần thành công, mỗi thành viên trong tổ đội được tính là 1 lần thực hiện  nhiệm vụ và được tính vào tổng số nhiệm vụ trong ngày.

 • Sử dụng Mộc Thần Phổ triệu gọi được ngẫu nhiên Hoàng Kim Mộc Thầnhoặc Cửu U Mộc Thần.
 • Nếu đang tiến hành nhiệm vụ, nhân vật bị trọng thương, rời game, rời bản đồ thì nhiệm vụ của nhân vật sẽ bị thất bại.
 • Trong lúc làm nhiệm vụ nếu Đội trưởng chết  thì cả tổ đội sẽ mất nhiệm vụ. Nếu mỗi thành viên chết, thành viên đó mất nhiệm vụ.
 • Nếu Mộc Thần là Cửu U và bị người ngoài tổ đội tiêu diệt thì tổ đội đó mất nhiệm vụ.
 • Nếu Mộc Thần là Hoàng Kim Mộc Thần: Chỉ khi Đội trưởng hay thành viên chết thì mất nhiệm vụ. Hoàng Kim Mộc Thần sẽ tồn tại hết thời gian 6 phút, bất kể mọi trường hợp.
 • Đối với những người tấn công tổ đội triệu hồi Mộc Thần chỉ có thể nhận được 1 Mộc Thần Phổ nếu đánh bại được Đội trưởng của nhóm triệu hồi.
 • Khi thành viên trong 1 tổ đội bị mất nhiệm vụ, mà đánh chết boss Cửu U Mộc Thần thì toàn tổ đội đó sẽ không nhận được phần thưởng.

Phần thưởng

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Cửu U Mộc Thần hoặc bảo vệ Hoàng Kim Mộc Thần, các thành viên của tổ đội thực hiện nhiệm vụ nếu đạt đủ điều kiện nhận thưởng sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm và các phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Hoàng Ngọc cao cấpLục Tùng Thạch cao cấp
Hoàng Ngọc đặc biệtLục Tùng Thạch đặc biệt
Mảnh vảiVải dày
Khí tinh cao cấpTrang tinh cao cấp
Dao Huyền TánChân Khí
Dao Trảm TánThanh Lộ
Dao Tinh Tán-