Top

Giới Thiệu

Sùng Lâm TửThanh Nghiên hậu duệ của tộc Hiên Viên, là đệ tử của Nam Cực Tiên Ông, đại diện cho các Đạo sĩ có phép thuật tinh thông âm dương ngũ hành bát quái, hiểu rõ quy luật tất yếu của trời đất. Họ có thể mượn sức mạnh của địa, thủy, phong, hỏa tấn công kẻ địch trong chớp nhoáng.

Đạo sĩ sử dụng thần điểu để di chuyển - bay lượn trên không trung và lấy sức mạnh Ma pháp làm nền tảng.

Nhiệm vụ Tân Thủ

Nhiệm Vụ Bách Lý

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 1

Các bước thực hiện

Bước 1:Gặp Từ Hàng Đạo Nhân(206, 196) nhận nhiệm vụ

Bước 2:Gặp Xích Tinh Tử(213, 197)

Bước 3:Nói chuyện với Linh Bảo Đại Pháp sư(206,195)

Bước 4:Nam Cực Tiên Ông(209,191).

Sau đó về gặp Từ Hàng Đạo Nhân hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Nguời chơi nhận được 3 viên tiểu hồng đan và 3 viên tiểu hoàn đan.

Nhiệm Vụ Ngũ Thất

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 3

Các bước thực hiện

Bước 1:Gặp Nam Cực Tiên Ông(209,191).

Bước 2:Gặp Hoàng Long Chân Nhân(204,195). Chân nhân bảo bạn xuống núi đánh Tuyết Quái tìm 10 Băng Cơ về giao cho Nam Cực Tiên Ông.

Bước 3:Đến gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân(206,192) nhận được Không Trung Hỏa

Bước 4:Mang Không Trung Hỏa về cho Nam Cực Tiên Ông, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
600 lượng và 500 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Khảo Nghiệm

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 7

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Vân Trung Tử(215,194) tiếp nhận nhiệm vụ:

Bước 2:Gặp Linh Bảo Đại Pháp sư(206,195), trả lời 3 câu hỏi (đáp án 2 – 1 – 3 ).

Bước 3:Quay về gặp Vân Trung Tử, nhận nhiệm vụ tiêu diệt Yếm Hỏa (168,192) ở Thủ Dương Sơn . Về gặp Vân Trung Tử hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Người chơi sẽ nhận được 1 pháp bảo cấp 10.

Nhiệm Vụ Linh Lực

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 14

Các bước thực hiện

Bước 1:Gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân(206,192) nhận nhiệm vụ

Bước 2:Xuống chân núi đánh bại Băng Lang tìm 10 Ngọc cốt đem về cho Nhiên Đăng đạo nhân, hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là mật tịch Bàn Cổ Khai Thiên

Phần Thưởng:
Nhận được 3000 kinh nghiệm + 5 Hồi Thành Phù.

Nhiệm Vụ Băng Lang

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 14

Các bước thực hiện

Bước 1:Người chơi đến gặp Nam Cực Tiên Ông(210,191) để nhận nhiệm vụ

Bước 2:Nam Cực Tiên Ông muốn người chơi đến Tây Côn Lôn giết Băng Lang diệt trừ ma khí.

Bước 3:Người chơi cần giết được 20 Băng Lang thì mới có thể dụ được Băng Lang Vương

Bước 4:Người chơi cần phải tiêu diệt 3 Băng Lăng Vương mới tiêu trừ được ma khí

Bước 5:Sau khi diệt trừ Băng Lang Vương quay về gặp Nam Cực Tiên Ông phục mệnh và hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được 1 Biến Thân Phù.

Lưu ý : Khi thực hiện nhiệm vụ ở trạng thái tổ đội thì vẫn hưởng điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Trừ Họa

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 18

Nhiệm vụ Trừ Họa gồm 3 bước ở các địa điểm: Mạnh Tân – Tam Sơn và Đồng Quan. Kỳ sĩ phải làm xong nhiệm vụ tại các nơi theo đúng thứ tự mới có thể làm tiếp ở địa điểm kế.

Các bước thực hiện

Bước 1:Trừ họa Mạnh Tân – Thu hồi Hạp Đằng
Đến gặp Đại phu (192,212) ở Mạnh Tân.

Đối thoại nhận nhiệm vụ “Trừ họa”.

Ông ta báo tình hình ở Mạnh Tân là dược liệu Hạp Đằng đã bị Giáp Khắc Nhân cướp mất. Phải dùng Hoàn Cẩu ấn ký mới phục hồi được dược liệu Hạp Đằng.

Trên người Hoàn Cẩu có Hoàn Cẩu ấn ký, khi đoạt được Hoàn Cẩu ấn ký, trong 10 giây phải đánh Giáp Cốt để lấy lại Hạp Đằng.

Khi đánh hạ Giáp Cốt, Hạp Đằng sẽ tự động xuất hiện trong hành trang.

Quá 10 giây, Hoàn Cẩu ấn ký sẽ mất tác dụng, phải tiếp tục quay lại đánh Hoàn Cẩu, lấy Hoàn Cẩu ấn ký, đánh bại Giáp Cốt lấy Hạp Đằng cho đủ 5 cái.

Quay về phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Mạnh Tân sẽ hướng dẫn kỳ sĩ đến địa điểm Trừ họa tiếp theo là Tam Sơn.

Bước 2:Trừ họa Tam Sơn – Kỳ dược Nguyên Sâm
Đến gặp Đại phu (204,200) ở Tam Sơn.

Đối thoại với Đại phu ở Tam Sơn, nhận tiếp nhiệm vụ Trừ họa.

Nhấp chọn nút Trừ họa, tiếp tục nhiệm vụ. Đại phu báo cần nguyên liệu mới để bào chế dược phẩm. Phải đi tìm 10 Nguyên sâm về.

Ông ta sẽ chỉ dẫn cách hái Dược liệu.

Làm theo hướng dẫn, sẽ tìm được Nguyên sâm.

Trong quá trình hái dược liệu, hãy cẩn thận với Nguyên Tham Tinh, quái vật canh giữ Nguyên sâm.

Sau khi hái đủ 10 Nguyên sâm, đem về gặp Đại phu Tam Sơn phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Tam Sơn báo tin là Đồng Quan cũng đang cần người đến Trừ họa.

Bước 3:Trừ họa Đồng Quan – Tịnh hóa phù

Người chơi tìm Đại phu(197,210) ở Đồng Quan để tiếp nhận nhiệm vụ trừ họa.

Ông ta sẽ báo rằng Đồng Quan là nơi cuối cùng gặp họa.

Chỉ trong một đêm mà Sơn Xuyên Liễu của đại phu trồng bị khô héo, kỳ sĩ phải đem chúng đi Tịnh hóa để lấy lại linh khí.

Muốn tịnh hóa được Sơn Xuyên Liễu, phải dùng Tịnh hóa phù.

Đánh bại Ngưu Sát sẽ lấy được Tịnh hóa phù.

Nhấp chuột phải lên Tịnh hóa phù sẽ nhận được hiệu quả. Trong thời gian hiệu quả phải đi tìm Sơn Xuyên Liễu để Tịnh hóa. Sau khi Tịnh hóa xong 5 Sơn Xuyên Liễu, quay về gặp Đại phu Đồng Quan phục mệnh.

Và nhận thưởng.

Phần Thưởng:

  • Đại phu ở Mạnh Tân sẽ tặng thưởng 6000 điểm kinh nghiệm.
  • Đại phu ở Ải Tam Sơn sẽ tặng thưởng 8000 điểm kinh nghiệm.
  • Đại phu ở Đồng Quan sẽ tặng thưởng 10000 điểm kinh nghiệm và 1 trang bị lục.

Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 20

Các bước thực hiện

Bước 1:Giáp Sĩ nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa thương nhân ở Sùng Thành Doanh(207,198).

Bước 2:Đối thoại với Tạp hóa thương nhân nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Bước 3:Xác nhận nhiệm vụ

Bước 4:Tạp hóa thương nhân sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.

Bước 5:Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Bước 6:Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Phần Thưởng:

  • Nhân vật đẳng cấp từ 20 đến 29 có thể nhận nhiệm vụ giáo huấn 3 lần/ngày.
  • Nhân vật đẳng cấp từ 29 trở lên chỉ có thể nhận được một lần nhiệm vụ cuối cùng (đánh 40 Thiên Hạo).

Nhiệm vụ Chủ Tuyến

Nhiệm Vụ Chinh Đồ

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 25

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Ngọc Hư Cung tìm gặp Hoàng Long Chân Nhân(204,198) nhận nhiệm vụ.

Bước 2:Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha(163,187), đưa thư tiến cử, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ được nhận 30000 lượng và 20000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thế Sở

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 25

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Tây Kỳ tìm gặp Lôi Chấn Tử(163,187) nhận nhiệm vụ.

Bước 2:Đến Triều Ca gặp Hoàng Phi Hổ(231,185)

Đến ải Trần Đường gặp Lý Tịnh(193,207)

Đến ải Tam Sơn gặp Đặng Cửu Công(204,197)

Bước 3:Quay về báo tin cho Lôi Chấn Tử. Nhiệm vụ hoàn thành.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được Mật Tịch Ban Môn Lộng Phủ và 80000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Oanh

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 45

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha(163,187) nhận nhiệm vụ:

Bước 2:Đến Triều Ca, gặp Hoàng Thiên Hóa(214,184)Thổ Hành Tôn(213,184) nhận nhiệm vụ đến Bắc Hải bắt Thần Oanh về để kiểm chứng thân phận của Đắc Kỷ

Bước 3:Đến Bắc Hải bắt được Thần Oanh(213,204), (209,200), (228,203) đem về giao cho Thổ Hành Tôn, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 món vũ khí hoàng kim cấp 40 và 240000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Mộc

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 55

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Triều Ca gặp Thổ Hành Tôn(213,184) để bắt đầu chuỗi nhiệm vụ. Thổ Hành Tôn lại bảo bạn tìm gặp cô gái bốc thuốc để tìm cách vào Lộc đài.

Bước 2:Tìm gặp Hồ Hỷ Mị(205,184) ở Triều Ca. Cô ta ra điều kiện cho bạn phải tìm được Thần Mộc ở Sa Mạc Phong Thần thì mới đưa bạn đến gặp Đắc Kỷ.

Bước 3:Đến Sa mạc Phong Thần đánh Bất Tử Thần Mộc(212,181) lấy Thần Mộc về giao cho Hồ Hỷ Mị, được tự do ra vào Lộc đài. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được Bá Lạc Nhãn cấp 10 và 600000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Bình An

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 65

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ(220.179) đối thoại để biết các bước nhiệm vụ cần phải thực hiện

Bước 2:Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu (221.188) đối thoại giúp Tây Vương Mẫu tìm tấm An Cư Đồ.

Bước 3:Đến tầng 4 Bích Du Cung giết Cự Dã tọa độ (181.199), (196.204), (185.217) lấy tấm An Cư Đồ về cho Tây Vương Mẫu hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được sácg kỹ năng (nhận được ngẫu nhiên trong 3 hệ phái: Sách kỹ năng Giáp sĩ từ cấp 54-72; Sách kỹ năng Đạo sĩ hoặc Dị nhân từ cấp 60-74) và 1400000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Dụ Kính

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 70

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Trát Lộc gặp Hiên Viên(194.191) nhận nhiệm vụ đến Khổn Tiên Cung giết Trạnh Nanh.

Bước 2:Đến tầng 1 Khổn Tiên Cung giết Trạnh Nanh(197.212 ), đem Thần Dụ Kính về giao cho Hiên Viên hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Tam Sách

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 75

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ(220.179) nhận hai bảng Phong Thần về Tây Kỳ đưa cho Khương Tử Nha.

Bước 2:Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha (158,189), sau đó mang Thần Dụ Kính đến cho Võ Vương.

Bước 3:Đến tầng 2 Khổn Tiên Cung đánh bại Sương Ma Nữ (196.189), (193.211) lấy được Huỳnh Đế Nội Kính

Bước 4:Đến tầng 3 Khổn Tiên Cung(206.204), (210.188) đánh bại Hỏa Ma Nữ lấy được Luyện Kim Thuật

Bước 5:Đến tầng 4 Khổn Tiên Cung(191.210), (179.197) đánh bại Mộc Ma Nữ lấy được Huyền Nữ Binh Pháp

Bước 6:Mang ba bộ sách về giao cho Võ Vương(159,189) hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 bộ pháp bảo cấp 70 và 3000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Cổ Kim

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 80

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu(221.188) Vương Mẫu cho biết ban đã bị Khương Tử Nha và Võ Vương lợi dụng, giới thần tiên hay trần tục bất luận ở đâu vận mệnh con người đều có thể do người khác quyết định, bạn không tin điều đó, vậy là Tây Vương Mẫu đưa bạn vào thế giới tương lai.

Bước 2:Gặp Đắc Kỷ(198,200) ở Triều Ca tương lai, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung đã thay đổi rất nhiều.

Bước 3:Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn(203,198) đang thoi thóp, Nguyên Thủy Thiên Tôn thừa nhận chiến thắng của nhân loại và sự thất bại của thần tiên đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cho biết bên trong Ngọc Hư Cung có một trúc giản thần bí có thể khiến con người nhớ lại quá khứ.

Bước 4:Vào Ngọc Hư cung đánh Bộ đầu(206. 204), lấy được trúc giản đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn (tổ đội cùng hưởng). Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bạn biết có thể dùng trúc giản để trở về Ngọc Hư cung quá khứ. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 viên Lam Bảo Thạch và 5000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thiên Duyên

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 85

Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Ngọc Hư cung 10 năm trước đưa Phong Thần bảng cho Đắc Kỷ (207,203) lúc nhỏ và hứa với Đắc Kỷ đem sự việc liên quan Phong Thần bảng nói lại cho Khương Tử Nha (198,201) lúc nhỏ. Đắc Kỷ muốn giúp bạn tăng nhanh năng lực để đáp tạ, nhưng thiếu Bàn Cổ thần khí. Bạn quyết đến Khổn Tiên cung tầng 5 thử 1 chuyến.

Bước 2:Tiêu diệt Bàn Cổ(199,212) (tổ đội cùng hưởng), nhận được Bàn Cổ thần khí đem về giao cho Đắc Kỷ (207,203).

Phần Thưởng:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được 1 trang bị lục cấp 80 và 6500000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thông Thiên

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 92

Các bước thực hiện

Bước 1:Dùng Khứ Lai Phù để đến Ngọc Hư Cung 10 năm trước tìm Khương Tử Nha(198, 201) nhận nhiệm vụ Thông Thiên.

Bước 2:Khương Tử Nha sẽ cho người chơi Mật Đồ Da Dê và Sách Chỉ dẫn. Nhấp chuột phải vào Sách Chỉ Dẫn để biết những bước cần làm


Bước 3:Đến gặp Thương Nhân tại Đại Phong Băng Xuyên

Bước 4:Để tìm Tham Lam

Bước 5:Đến gặp Cửu Di ở Tam Sơn

Bước 6:Tìm Vô Tri

Bước 7:Tìm Tàn Nhẫn tại Bắc Hải bằng cách nhấp chuột phải vào Mật Đồ Da Dê như quá trình tìm Quẻ Thất Quải

Bước 8:Sau khi tìm đủ 3 vật phẩm trên, người chơi đến Vạn Tiên Trận Phong gặp Thông Thiên Giáo Chủ

Bước 9:Nhấp chuột phải vào Khứ Lai Phù để gọi ra Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn

Bước 10:Sau khi tiêu diệt được Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn, người chơi sẽ nhận được Viễn Cổ Hỏa Diệm, yêu cầu trong 3 phút phải giết được Thông Thiên Giáo Chủ

Bước 11:Nếu sau 3 phút không giết được Thông Thiên Giáo Chủ, nhiệm vụ sẽ thất bại, người chơi sẽ phải làm lại từ đầu. Sau khi giết được Thông Thiên Giáo Chủ, người chơi sẽ nhận được Hàn Băng Nguyên Khí.

Bước 12:Dùng Khứ Lai Phù về Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha (198, 201) để hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được nhận 1 trong 3 phần thưởng

Những chú mã ô là người bạn đồng hành không thể thiếu của mỗi kỳ sĩ trên con đường khai phá Tam Giới. Phiên bản mới với sự thay đổi hệ thống thú cưỡi tạo sự phong phú và thuận tiện hơn để Quý kỳ sĩ ”phi nước đại” mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Với tốc độ khác nhau, người chơi cần chọn lựa cho mình những chú mã ô thích hợp để thuận tiện trong quá trình di chuyển.