Top

Tính Năng

Quý kỳ sĩ thân mến!

Mai danh ẩn tính là một tính năng rất hấp của thế giới Phong Thần, qua tính năng này kỳ sĩ có thể đổi tên nhân vật của mình trong vòng 3 ngày.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Phù Ẩn Sư

Vị trí:

 • Triều Ca (225/191).
 • Tây Kỳ (173/198).

Chức năng:

 • Bán Mai danh ẩn tính.

 • Thực hiện Mai danh ẩn tính.


Mai danh ẩn tính

 

Nơi bán:

 • Phù Ẩn Sư
 • Kỳ Trân Các

Chức năng: Thực hiện Mai danh ẩn tính

Các bước thực hiện Mai danh ẩn tính

Hình ảnhGhi chú
 • Đối thoại với NPC Phù Ấn Sư để tiến hành thực hiện các bước Mai danh ẩn tính.
 • Quý kỳ sĩ đọc kỹ lưu ý trước khi tiến hành Mai danh ẩn tính.
 • Tiến hành đặt tên nhân vật theo hình bên.
 • Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ thông báo thời gian và số lượng tiền cần thiết để Mai danh ẩn tính.

 

Lưu ý

 • Mai danh ẩn tính được bán tại Phù Ẩn Sư Kỳ Trân Các kể từ thứ Sáu - ngày 13/05/2011.
 • Trong thời gian mới ra mắt, mai danh ẩn tính bán tại Kỳ Trân Các sẽ có giá thấp hơn ở chỗ Phù Ẩn Sư.