Top

Nhiệm Vụ

Quý kỳ sĩ thân mến,

Hàng nghìn vạn điểm tu luyện Tiên Ma và Quái Phù sẽ là phần thưởng đặc biệt mà Tu Hành Sư dành tặng những kỳ sĩ tam giới hoàn thành nhiệm vụ La Bàn Trận Pháp.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Điều kiện: Tất cả nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma 55 trở lên.
 • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Tu Hành Sư
 • Vị trí: Ngục Pháp Sơn (230/223), (235/209).
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ La Bàn Trận Pháp.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong Thần
 • Đối thoại Tu Hành Sư nhận nhiệm vụ La Bàn Trận Pháp.
 • Tìm Tứ Bất Tượng (215/227) để nhận Giải Chú Phù.
 • Đến La Bàn Trận Pháp (234/214) và dùng Giải Chú Phù để mở pháp trận nhưng không được.
Phong Thần
 • Quay lại Tứ Bất Tượng hỏi cách mở khác.
 • Sau đó lần lượt đến chỗ 04 Pháp Trụ để tìm bí mật xoay chuyển La Bàn:
  • Tây (204/200)
  • Nam (201/236)
  • Đông (236/238)
  • Bắc (253/199)
Phong Thần
Phong Thần
 • Mở 04 Pháp Trụ sẽ nhận được 04 mật mã.
 • Xoay chuyển 04 La Bàn theo đúng hướng của chỉ dẫn sẽ giải được mật mã.
Phong Thần
 • Dùng Giải Chú Phù mở pháp trận một lần nữa sẽ xuất hiện Cự Thú.
 • Tiêu diệt Cự Thú hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng

Tiêu diệt thành công Cự Thú, quay về Tứ Bất Tượng trả nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng:

 • 1 Quái Phù.
 • 2.300 vạn điểm tu luyện Tiên Ma.