Top

Nhiệm Vụ

Điều kiện thực hiện

Để khai khoáng các loại khoáng thạch, kỳ nhân dị sĩ cần phải hội đủ các điều kiện sau:
- Học được kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên
- Sở hữu Cuốc mỏ chim

Kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên

Có 2 cách để học được kỹ năng này:
Cách 1: Hoàn thành nhiệm vụ gia nhập môn phái sẽ được sách kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên
Cách 2: Đóng sách kỹ năng này tại Võ sư Triều Ca hoặc Tây Kỳ

Cuốc mỏ chim

Tam Giới kỳ sĩ hãy đến gặp NPC Thợ Đồng ở Diêu Trì hay Phong Thần Đài để mua Cuốc Chim dùng để khai khoáng.

Các bước thực hiện khai khoáng

Bước 1: Đến Thợ Đồng tại Diêu Trì hoặc Phong Thần Đài mua Cuốc Chim

Bước 2: Đến Thợ Đồng ở Diêu trì, chọn địa điểm đến Thanh Đồng Sơn

Bước 3: Thay cuốc chim vào ô vũ khí và chọn kỹ năng khai khoáng, nhấp chuột vào hố khoáng thạch Thanh Đồng Khoáng và chờ đợi thành quả của mình.