Top

Hướng Dẫn

Đến hẹn lại lên, sau chu kỳ một tháng đợt chuyển máy chủ mới lại khởi động. Hành trình phiêu lưu, khám phá địa linh huyễn hoặc, cơ hội tìm kiếm, giao lưu tri kỷ, hội ngộ bằng hữu cũng sẽ bắt đầu. Thân mời kỳ sĩ cùng theo dõi để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi sắp tới.

Phong Thần

Thời gian đăng ký và chuyển server

  • Thời gian đăng ký: Từ 10h00 ngày thứ Hai - 22h00 ngày thứ Tư mỗi tuần.
  • Thực hiện chuyển: Từ 03h00 - 08h00 thứ Sáu mỗi tuần.
  • Nơi đăng ký chuyển server: Nhấp chọn https://hotro.zing.vn (thực hiện theo từng bước: Đăng Nhập -> Chọn Game -> Dịch Vụ Sản Phẩm -> Dịch Vụ Khác -> Chọn Đăng ký Chuyển Server)
CụmNôi dung
2008Tùy chọn chuyển qua lại giữa các server:
Phục Hy Cung, Miêu Cương Điện, Vương Báo Điện
2013Tùy chọn chuyển qua lại giữa 3 server:
Ngọc Hư  Cung,  Bích Du Cung, Băng Xuyên Điện
2017Tùy chọn chuyển qua lại giữa các server trong cụm 2017

Phong Thần
Nhấp vào hình để xem hình hướng dẫn rõ ràng

Điều kiện chuyển server

 • Điều kiện:
  • Cấp độ > = 20.
  • Phải ra khỏi Lãnh địa trước 10h00 thứ Tư mỗi tuần.
  • Phải xóa hảo hữu, sư đồ, phu thê trước 10h00 thứ tư của tuần đăng ký
  • Tên nhân vật có không quá 14 ký tự.
  • Trong cùng tài khoản ở máy chủ chuyển đến không được có quá 2 nhân vật.
   • Nhân vật xóa đi hay tạo mới, đổi tên phải chờ 24-48 tiếng sau, hệ thống mới cập nhật để thao tác đăng ký chuyển máy chủ.
  • Trong hành trang và rương đồ có không quá 5.000 Tiền Đồng, 100.000 Vạn lượng.
  • Lưu ý quan trọng:
   • Nhân vật khi tiến hành xóa khỏi hệ thống, đổi tên, tạo nhân vật mới phải chờ 24-48 tiếng hệ thống mới cập nhật trên trang đăng ký.
   • Khi đang tiến hành đổi tên hoặc sau khi đăng ký chuyển thành công, vui lòng không đổi tên để tránh chuyển máy chủ thất bại.
   • Tên nhân vật khuyến cáo không có ký tự đặc biệt, không quá 14 ký tự.
  • Chi phí đăng ký:
   • VIP 1 - 8 & tất cả các tài khoản thường: 4 Kim Nguyên Bảo/lần.
  • Lưu ý:
   • Đã đăng ký nhưng hủy thì không hoàn trả Kim Nguyên Bảo.
   • Thỏa điều kiện nhưng không chuyển server được sẽ hoàn trả 100% Kim Nguyên Bảo.