Top

Nhiệm Vụ

Đến Bất Chu Sơn gặp Kim Tra hoặc Dương Sâm, kỳ sĩ sẽ nhận được nhiệm vụ Trùng Quy Tiên/Ma Vị và một lượng điểm tu luyện Tiên Ma sau khi hoàn thành nhiệm vụ này.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

  • Điều kiện: Cấp độ Tiên Ma 41.
  • Lưu ý: Nhiệm vụ tuần hoàn, có thể nhận và hoàn thành nhiệm vụ tối đa 4 lần/ngày.
  • NPC liên quan:
Hình ảnh
Phong Thần
Kim Tra - Tiên
Vị trí: 261/237 - Bất Chu Sơn
Phong Thần
Dương Sâm - Ma
Vị trí: 259/230 - Bất Chu Sơn

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong ThầnBước 1: Đối thoại với NPC để nhận nhiệm vụ Trùng Quy Tiên Vị/Trùng Quy Ma Vị
Phong Thần
Phong Thần
Bước 2: Nhận được Ngô Câu Khúc Kiếm, mang vật phẩm này đi thu phục Huyết Yêu
Phong ThầnBước 3: Nhận được Ly Trần Trận, nhấp chuột phải vào vật phẩm này để nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật
Phong ThầnBước 4: Tiêu diệt quái vật sẽ nhận được Hồn Kim Tra/Dương Sâm
Phong ThầnBước 5: Đối thoại với Hồn Kim Tra/Dương Sâm và trở về gặp NPC để trả nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ Trùng Quy Tiên Vị sẽ nhận được điểm tu luyện Tiên Ma.