Top

Đặc Trưng

Tiên dược tự cổ chí kim đã mang những sức mạnh giúp người uống vào đả thông kinh mạch, rút ngắn quá trình luyện công, nâng cao linh lực…Kỳ thực, luyện tiên đơn không phải là một chuyên dễ dàng, nó đòi hỏi kẻ tu chân một bản lĩnh vững vàng, lòng kiên trì khi thu thập dược liệu…Liệu một ngày nào đó, bạn có thể luyện ra một viên tiên đơn giúp bạn vẫn tăng được hỏa hầu trong khi tọa thiền không nhỉ?