Top

Nhiệm Vụ

Thông qua nhiệm vụ Trư Lung Thảo đầy thú vị, kỳ sĩ tam giới sẽ có cơ hội nhận được thật nhiều điểm tu luyện Tiên Ma từ NPC Đại Phu, giúp cho việc tu luyện pháp lực được dễ dàng hơn.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Đại Phu
  • Vị trí: Bất chu Thiên Quan (202/202), (245/234).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Trư Lung Thảo.
  • Điều kiện nhận: Tất cả nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma từ 18 trở lên.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong Thần

Bước 01: Đối thoại với NPC Đại phu ở Bất Chu Thiên Quan để nhận nhiệm vụ và Trư Lung Thảo.

Phong Thần

Bước 02: Sẽ nhận được Trư Lung Thảo (chú nhập pháp lực) khi lần lượt đối thoại với:

  • Phe Ma: Cao Giác, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Thủ Khố, Tu Hành Sư, Ma Lễ Thọ, Linh Nha Kiếm Tiên, Ô Vân Kiếm Tiên, Di Đầu Kiếm Tiên, Kim Quang Kiếm Tiên.
  • Phe Tiên: Xích Tinh Tử, Tào Bảo, Thủ khố, Tu Hành Sư, Tiêu Thăng, Mộc Tra, Tiếp dẫn đạo nhân, Bạch Hạc Đạo Trưởng, Thanh Hư Đạo Trưởng.
Phong Thần

Bước 03:

  • Sử dụng Trư Lung Thảo bắt 15 Trùng Hồn.
  • Sau đó mang đến (242/201) hoặc (215/237) sử dụng Trư Lung Thảo.
Phong ThầnBước 04: Quay về Đại Phu trả nhiệm vụ và nhận thưởng điểm Tu Luyện Tiên Ma.