Top

Nhiệm Vụ

Q
uý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Hàng vạn năm đã trôi qua nhưng tàn tích từ cuộc chiến trong thời viễn cổ vẫn còn sừng sững tại Bản Tuyền Thánh Địa. Song song đó là truyền thuyết về những Hồn Dũng Giả đã tử trận năm xưa, vì chưa hoàn thành tâm nguyện nên vẫn còn lưu luyến nhân gian.

Thật hư về Hồn Dũng Giả là như thế nào? Kỳ sĩ hãy tiến về Bản Tuyền Thánh Địa để tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

  • Điều kiện: Cấp độ Tiên Ma 67.
  • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Hồn Dũng Sĩ Cổ Đại
  • Vị trí: Bản Tuyền Thánh Địa (205/238).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Hồn Dũng Giả.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong ThầnBước 1: Đến gặp NPC Hồn Dũng Sĩ Cổ Đại để nhận nhiệm vụ
Phong Thần

Bước 2: Tiêu diệt quái vật tại Bản Tuyền Thánh Địa để NPC (như hình bên) xuất hiện

Phong ThầnBước 3: Đối thoại với NPC này
Phong Thần

Bước 4: Tiêu diệt NPC này để nhận được Hồn Dũng Giả thứ 1

----Bước 5: Lập lại bước 2 - bước 4 để nhận được Hồn Dũng Giả thứ 2
Phong ThầnBước 6: Tiếp tục tiêu diệt quái vật tại Bản Tuyền Thánh Địa để nhận được Tín Vật
Phong ThầnBước 7: Nhấn chuột phải vào Tín Vật để nhận được tọa độ của NPC
Phong Thần
Phong Thần
Bước 8: Đến tọa độ trên, tiếp tục nhấn chuột phải vào Tín Vật để nhận được Hồn Dũng Giả thứ 3
----Bước 9: Lập lại bước 2 - bước 4 cho đến khi nhận được 5 Hồn Dũng Giả, quay về gặp Hồn Dũng Sĩ Cổ Đại để trả nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ Hồn Dũng Giả kỳ sĩ sẽ nhận được 5.000.000 điểm tu luyện Tiên Ma.