Top

Nhiệm Vụ

Q
uý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Nhiệm vụ Thập Nhị Nhân Ngẫu là một thử thách quan trọng để mở ra cánh cửa tiến đến Bản Tuyền Thánh Địa (tầng 4 Tiên Ma). Thông qua nhiệm vụ này, một cơ hội mới, một thử thách mới tại Tiên Ma giới sẽ được mở ra để kỳ sĩ tiến vào khám phá.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Điều kiện:
  • Cấp độ Tiên Ma 61.
  • Danh vọng Tiên Ma tối thiểu là 60.000
  • 2 Tục Mệnh Hoa (Ma).
  • 2 Dũ Tâm Thảo (Tiên).
  • 100 tiền Vàng.
 • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Yển Thúc Di
 • Vị trí: Ngục Pháp Sơn (233/214).
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Thập Nhị Nhân Ngẫu.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong Thần
Phong Thần
Bước 1: Đối thoại với NPC Yến Phúc Di và quay vòng càn khôn để nhận Huân Lư Hương và 1 tọa độ NPC (F11)
Phong Thần

Bước 2: Mang Huân Lư Hương đến tọa độ NPC mà nhiệm vụ yêu cầu

Phong Thần
Phong Thần
Phong Thần
Bước 3: Đối thoại với NPC, kỳ sĩ sẽ bị trúng độc trong 15 giây. Kết thúc thời gian này, kỳ sĩ nhận được Bồ Đề Kính và 1 NPC - Tinh Quân
Phong Thần

Bước 4: Tiêu diệt quái vật để tăng độ trưởng thành của Bồ Đề Kính lên 100%.

Lưu ý: Trong quá trình này, NPC - Tinh Quân phải luôn bên cạnh kỳ sĩ thì Bồ Đề Kính mới tăng độ trưởng thành.

Phong ThầnBước 5: Sau khi độ trưởng thành của Bồ Đề Kính ở mức 100%. Kỳ sĩ đến gặp Yển Thúc Di để trả nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ Thập Nhị Nhân Ngẫu sẽ nhận được phần thưởng:

 • Điểm tu luyện Tiên Ma.
 • Đổi nhân ngẫu.

Mở cổng Bản Tuyền Thánh Địa - tầng 4 Tiên Ma

Kỳ sĩ tiến hành quay vòng càn khôn để nhận nhiệm vụ Thập Nhị Nhân Ngẫu. Ứng với 12 vị trí trên vòng càn khôn là 12 NPC có hình dạng cột đá. Mỗi NPC này khi đạt tới mốc 400 nhiệm vụ sẽ hóa thành hình dạng tương tự người chơi.

Phong Thần
NPC cột đá khi đạt mốc 400 lần nhiệm vụ sẽ hóa thành hình dạng mới


Phong Thần
Thông báo hệ thống khi NPC hóa hình

Tại mỗi máy chủ, khi 12 NPC đều đạt mốc 400 nhiệm vụ thì cánh cửa tiến vào Bản Tuyền Thánh Địa sẽ được mở ra.

Phong Thần
Thông báo hệ thống khi Bản Tuyền Thánh Địa được mở ra


Phong Thần
Bản Tuyền Thánh Địa đầy huyền bí đang chờ kỳ sĩ khám phá

Lưu ý:

 • Để vào Bản Tuyền Thánh Địa, kỳ sĩ cần sở hữu Thương Long Giác.
 • Kỳ sĩ có thể nhận được Thương Long Giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Thập Nhị Nhân Ngẫu.