Top

Đặc Trưng

Giờ đây, quý kỳ sĩ sẽ hóa thân thành một thương nhân cưỡi Lạc Đà, chuẩn bị cho những chuyến đi buôn mà hành trình phụ thuộc vào tài phán đoán, chiến lược kinh doanh của kỳ sĩ. Hàng hóa được vận chuyển càng xa, kỳ sĩ sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với một đích đến nhất định như Vận Tiêu.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Phong Thần

NPC Thương Điếm

 • Vị trí:
  • Triều Ca (211/198)
  • Tây Kỳ (195/189)
  • Sùng Thành Đại Doanh (218/197)
  • Ngọc Hư Cung (200/200)
  • Xi Vưu Mộ (195/208)
 • Chức năng: NPC trực tiếp quản lý quá trình Bào Thương.
 • Lưu ý: Khi đạt đẳng cấp cao, nhân vật có thể mở rộng phạm vi buôn bán trong thương vụ ra các vùng đất xa hơn:
  • Sa Mạc (cấp 40 trở lên)
  • Long Cung (cấp 50 trở lên)
  • Hiên Viên Động (cấp 60 trở lên)
  • Băng Xuyên (cấp 70 trở lên)

Các bước tiến hành Bào Thương

Bước 1: Thuê Lạc Đà.
 • Đến bất kỳ Thương Điếm nào trong 05 khu vực Triều Ca, Tây Kỳ, Sùng Thành Đại Doanh, Ngọc Hư Cung, Xi Vưu Mộ.
 • Chọn loại lạc đà mà bạn muốn thuê trừ loại Thần Hành Lạc Đà cần phải có Phi Mao Phù mới thuê được.
 • Lưu ý: Mỗi loại Lạc Đà có tốc độ di chuyển và sức chở nặng khác nhau.

Phong Thần

Bước 2: Mua vật phẩm

Mỗi Thương Điếm có 3 loại hàng hóa khác nhau. Tổng cộng có tất cả 15 loại hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa có sức nặng và giá thành khác nhau. Nhân vật cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua, tổng trọng lượng của hàng hóa khi mua không được vượt quá sức chở của Lạc Đà.

Phong Thần

Bước 3: Bán vật phẩm

Sau khi đã mua hàng hóa có thể tùy ý lựa chọn điểm bán trong số 04 Thương Điếm còn lại. Giá mua vào của mỗi loại hàng hóa đối với Thương Điếm là khác nhau, có nơi mua vào với giá cao hơn và cũng có nơi mua vào với giá thấp hơn. Chọn nơi mua vào với giá cao chính là tài năng của kỳ sĩ.

Phong Thần

Nhiệm vụ Vận Chuyển

Song song với quá trình mua bán, nhân vật còn có thể nhận các nhiệm vụ vận chuyển do chủ các Thương Điếm giao phó. Các nhiệm vụ này thường là đi mua một hoặc nhiều vật phẩm từ các Thương Điếm khác mang về giao lại cho chủ Thương Điếm ra nhiệm vụ.

Phần thưởng nhận được sẽ là ngân lượng và điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp của nhân vật.

Phong Thần