Top

Nhiệm Vụ

Tham gia thực hiện nhiệm vụ Lĩnh Mệnh Quy Chân, kỳ sĩ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hỗ trợ cho hành trình phiêu lưu tam giới.

Điều kiện tham gia và NPC liên quan

NPC liên quanGhi chú
Phong Thần
Tu Hành Sư
  • Vị trí: Bất Chu Sơn (215/222), (206/220).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Lĩnh Mệnh Quy Chân.
  • Điều kiện nhận: Nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma từ 31 trở lên.

Các bước thực hiện

Hình ảnhNội dung
Phong Thần

Bước 01: Đến Bất Chu Sơn gặp Tu Hành Sư nhận nhiệm vụ Lĩnh Mệnh Quy Chân.

Phong Thần

Bước 02: Sau đó lần lượt nói chuyện với NPC theo hướng dẫn.

Lưu ý: Sau khi nghe giảng pháp với Bàn Minh Tôn Giả sẽ bắt đầu tính thời gian giảng pháp với NPC tiếp theo là 01 phút. Quá 01 phút giảng pháp chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ thất bại.

Phong Thần

Bước 03: Hoàn tất phần nghe giảng pháp quay về gặp Tu Hành Sư nhận được điểm Tu Luyện Tiên Ma.

Phong Thần

Bước 04: Sau đó tìm diệt Phong Yêu.

 

Phong Thần

Bước 05: Về gặp Tu Hành Sư trả nhiệm vụ và nhận được điểm Tu Luyện Tiên Ma.