Top

Nhiệm Vụ

Kỳ sĩ sẽ nhận được điểm Tu Luyện Tiên Ma và Ngọc Thạch sau khi hoàn thành nhiệm vụ Âm Dương Chi Đạo.

Điều kiện tham gia và NPC liên quan

  • Điều kiện: Nhân vật đạt đẳng cấp Tiên Ma từ 36 trở lên.
  • NPC liên quan:
Hình ảnh

Phong Thần

Ly Nhựu Tôn Giả (Bất Chu Sơn - 203/226)

Phong Thần

Nam Minh Tử (Bất Chu Sơn - 219/232)

Các bước thực hiện

Hình ảnhNội dung
Phong Thần

Bước 01: Đến Bất Chu Sơn gặp Ly Nhựu Tôn Giả (Nam Minh Tử) nhận nhiệm vụ.

Phong Thần

Bước 02: Nhận được Nhị Khí Bình, sau đó tìm Sói thu phục 30 con.

Phong Thần

Bước 03: Quay về trả nhiệm vụ và nhận được điểm Tu Luyện Tiên Ma.

 

Phong Thần

Bước 04: Để tiếp tục nhận nhiệm vụ bắt 03 Sói Chúa kỳ sĩ cần đạt cấp độ tiên ma 37.

Phong Thần

Bước 05: Tiêu diệt 20 Sói sẽ xuất hiện Sói Chúa. Sử dụng Nhị Khí Bình để thu phục Sói Chúa.

Phong Thần

Bước 06: Quay về trả nhiệm vụ và nhận được 01 Ngọc Thạch.