Top

Hướng Dẫn

Khi đã là những kỳ nhân dị sĩ, làm thế nào để điều khiển nhân vật của mình? Chư vị có thể tham khảo các mục nơi đây. Để xem hướng dẫn, chư vị nhấn vào các mục tương ứng và xem những bước chi tiết hiển thị bằng số bên góc phải màn hình.