Top

Nhiệm Vụ

Q
uý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Hàng vạn năm đã trôi qua nhưng tàn tích từ cuộc chiến trong thời viễn cổ vẫn còn sừng sững tại Bản Tuyền Thánh Địa. Song song đó là truyền thuyết về những Hồn Dũng Giả đã tử trận năm xưa, vì chưa hoàn thành tâm nguyện nên vẫn còn lưu luyến nhân gian.

Thật hư về Hồn Dũng Giả là như thế nào? Kỳ sĩ hãy tiến về Bản Tuyền Thánh Địa để tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

  • Điều kiện:
    • Cấp độ Tiên Ma 70.
    • Hoàn thành nhiệm vụ Hồn Dũng Giả.
  • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Khương Ngu Tích
  • Vị trí: Bản Tuyền Thánh Địa (212/204).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Tâm Nguyện Cuối Cùng.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong ThầnBước 1: Đến gặp NPC Khương Ngu Tích và nhận nhiệm vụ
Phong ThầnPhong Thần

Bước 2: Đến 2 tọa độ 243/236 và 210/201 để tìm Y Giáp

Phong Thần
Phệ Mộng Ma

Phong Thần
Tiêu diệt Phệ Mộng Ma
Bước 3: Dẫn dụ Phệ Mộng Ma vào tọa độ 225/226 và tiêu diệt để nhận Tục Cốt Sinh Cơ Liên
Phong Thần

Bước 4: Tiêu diệt thành công sẽ nhận được thông báo

Phong Thần
Phong Thần
Bước 5: Đối thoại với Triết Phục, sau 5 giây sẽ nhận được Tục Cốt Sinh Cơ Liên
Phong ThầnBước 6: Tiêu diệt quái vật Chúc Thần xung quanh để tìm Y Giáp Huyền Cơ Phong
Phong ThầnBước 7:Quay về gặp Khương Ngu Tích để hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ Tâm Nguyện Cuối Cùng kỳ sĩ sẽ nhận được 6.500.000 điểm tu luyện Tiên Ma.