Top

Nhiệm Vụ

Quý kỳ sĩ thân mến,

Hãy nhanh chân đến Ngô Chân Nhân để tiếp nhận nhiệm vụ Lôi Đình Khởi Liệt - một nhiệm vụ thú vị mà khi hoàn thành kỳ sĩ sẽ được danh hiệu Linh Động Tiên, Huyền Vực Ma vô cùng cao quý.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Điều kiện: Tất cả nhân vật đẳng cấp Tiên Ma 50 và đạt 45.000 danh vọng Tiên Ma trở lên.
 • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Ngô Chân Nhân
 • Vị trí: Bất Chu Sơn (212/222).
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Lôi Đình Khởi Liệt.
 • Điều kiện nhận nhiệm vụ:
  • Có Vân Trung Tụng.
  • 500 vạn lượng.
  • Khống chế thành công 3 tòa tháp của phe Tiên hoặc Ma.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong Thần
 • Đánh quái Phong Thú Sơn Hồn hoặc Hấp Huyết Yêu sẽ nhận được Vân Trung Tụng.
 • Sau đó, vào khoảng thời gian nhất định đến đối thoại với Ngô Chân Nhân để nhận nhiệm vụ Lôi Đình Khởi Liệt.
Phong Thần
Phong Thần
 • Thất Nguyên Tinh Quân xuất hiện ngẫu nhiên tại 2 tọa độ sau:
  • Lôi Môn (215/217).
  • Vũ Hộ (238/225).
 • Nhân vật sẽ được tặng 20 hạt Vô Ương Đậu để hỗ trợ chinh phục Thất Nguyên Tinh Quân hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng sau:

 • Phe Tiên: Danh hiệu Linh Động Tiên.
 • Phe Ma: Huyền Vực Ma.