Top

Nhiệm Vụ

Khi hoàn thành nhiệm vụ Tiết Ngoại Sinh Chi, kỳ sĩ sẽ nhận được một lượng lớn điểm Tu Luyện Tiên Ma cùng vật phẩm trang bị Tiên Ma.

Điều kiện tham gia và NPC liên quan

NPC liên quanGhi chú
Phong Thần
Mật Thám Tiên (Ma) Giới
  • Vị trí: Ngục Pháp Sơn (241/226), (224/209).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Tiết Ngoại Sinh Chi.
  • Điều kiện nhận: Nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma từ 59 trở lên.

Các bước thực hiện

Hình ảnhNội dung
Phong Thần

Bước 01: Đến gặp Mật Thám Tiên (Ma) Giới nhận nhiệm vụ Tiết Ngoại Sinh Chi.

Phong ThầnPhong Thần

Bước 02: Đi về phía Đông Ngục Pháp Sơn (261/208) tìm Tiếu Lôi và nhận được Phong Ấn Chi Kính.

 

Phong Thần

Bước 03: Sử dụng Phong Ấn Chi Kính sẽ bắt đầu thời gian Ngũ Âm Tọa kéo dài trong 20 phút.

 

Phong Thần

Bước 04: Trong thời gian này phải hàng phục 03 loại yêu ma ở bản đồ Ngục Pháp Sơn bao gồm Thiết Tinh, Lê Linh Thi và Khỉ Núi sẽ xuất hiện linh hồn của chúng.

Phong Thần

Bước 05: Sử dụng Phong Ấn Chi Kính thu phục linh hồn của chúng.

Phong Thần

Bước 06: Sau khi thu phục thành công linh hồn của 03 loại quái, nhấp vào Phong Ấn Chi Kính nhận thưởng điểm Tu Luyện Tiên Ma.

Phong Thần

Bước 07: Nếu nhân vật đạt đến cấp độ 60, có thể sử dụng Phong Ấn Chi Kính để tiếp tục nhiệm vụ Tiết Ngoại Sinh Chi tìm cách tiêu diệt Tiếu Lôi.

Phong Thần

Bước 08: Đi tìm Tiếu Lôi đối thoại và phong ấn hắn.

Phong Thần

Bước 09: Sau khi phong ấn Tiếu Lôi sẽ xuất hiện NPC Đinh Huy, hỏi anh ta bước tiếp theo sẽ phải làm gì.

Phong Thần

Bước 10: Đinh Huy nói phải đến Tứ Linh Phược Kinh Trận ở phía Đông Nam Ngục Pháp Sơn (248/237) sử dụng Phong Ấn Chi Kính triệu hồi rồi tiêu diệt hắn.

Phong Thần

Bước 11: Sau khi phong ấn thành công Tiếu Lôi, quay về Mật Thám Tiên (Ma) Giới trả nhiệm vụ nhận được điểm Tu Luyện và 01 món trang bị Tiên Ma.