Top

Nhiệm Vụ

Quý kỳ sĩ thân mến,

Rất nhiều điểm tiềm năng và danh hiệu danh vọng cao quý sẽ là phần thưởng mà Cửu Thiên Huyền Nữ dành tặng cho quý kỳ sĩ hoàn thành nhiệm vụ Độ Kiếp Bất Chu Thiên Quan.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Điều kiện: Tất cả nhân vật có đẳng cấp Tiên Ma 30 trở lên.
 • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Cửu Thiên Huyền Nữ
 • Vị trí: Bất Chu Thiên Quan (249/203).
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Độ Kiếp Bất Chu Thiên Quan.
 • Điều kiện nhận nhiệm vụ:
  • Mỗi ngày từ 20h00 – 22h00.
  • Phe Tiên hoặc Ma có đủ 6 ngọn Liên Đăng được thắp sáng.
  • Đạt đến điểm danh vọng nhất định.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong Thần
 • Phải bảo vệ các ngọn Liên Đăng của mình và không để đối phương thắp sáng hết các ngọn Liên Đăng của họ.
 • Khi tấn công vào Liên Đăng đối phương thì ánh sáng của nó sẽ mờ, đồng thời ánh sáng Liên Đăng của mình sẽ sáng rực rỡ.
Phong Thần
 • Sau khi nhận nhiệm vụ Độ Kiếp, nhân vật sẽ chuyển sang trạng thái Thiên Kiếp và bắt đầu triệu gọi Xuất Khiếu Nguyên Thần của mình.
 • Tiêu diệt 7 Nguyên Thần trước khi trạng thái Thiên Kiếp biến mất để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Lưu ý: Tiêu diệt Xuất Khiếu Nguyên Thần có cơ hội nhận được rất nhiều đạo cụ có thể tái lập điểm tiềm năng.

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ nhận được phần thưởng như sau:

 • Điểm tiềm năng.
 • Danh hiệu danh vọng.