Top

Nhiệm Vụ

Q
uý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Sau khi Độ Kiếp 70, kỳ sĩ có thể tham gia các nhiệm vụ với mức độ thử thách cao hơn. Và nhiệm vụ Ổn Định Quân Tâm chính là một trong số những thử thách khó khăn đó. Chi tiết như sau:

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Điều kiện:
  • Cấp độ Tiên Ma 70.
  • Đã hoàn thành nhiệm vụ Sa La Song Thụ.
 • Lưu ý:
  • Kỳ sĩ có 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ.
  • Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong 10 phút, kỳ sĩ có thể sử dụng 10 vạn lượng để nhận lại nhiệm vụ.
 • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Dược Sư
 • Vị trí: Bản Tuyền Thánh Địa.
  • Ma: 209/203.
  • Tiên: 239/238.
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Ổn Định Quân Tâm.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong ThầnBước 1: Đến gặp NPC Dược Sư để nhận nhiệm vụ
Phong Thần

Bước 2: Nhận được hiệu ứng hỗ trợ Ngọc Thanh Chân Khí trong 10 phút.

Phong ThầnBước 3: Kỳ sĩ cần phải chiêu dụ quái vật vào khu vực Gò Lôi Long (tọa độ 219/221) và tiêu diệt quái vật này để Thánh Địa Bách Hợp xuất hiện
Phong Thần

Bước 4: Thu thập đủ 5 Thánh Địa Bách Hợp để hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ Ổn Định Quân Tâm kỳ sĩ sẽ nhận được 120 điểm Danh vọng.