Top

Nhiệm Vụ

Đến Bất Chu Sơn gặp Tu Hành Sư hoặc Hồng Lư Đơn Khách, kỳ sĩ sẽ nhận được nhiệm vụ Ngũ Sắc Hồn và một lượng điểm tu luyện Tiên Ma sau khi hoàn thành nhiệm vụ này.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

  • Điều kiện:
    • Cấp độ Tiên Ma: 31.
    • 1 Mảnh Lục Thủy Tinh.
    • 250 vạn lượng.
  • Lưu ý: Nhiệm vụ tuần hoàn, có thể nhận và hoàn thành nhiệm vụ tối đa 5 lần/ngày.
  • NPC liên quan:
Hình ảnh
Phong Thần
Tu Hành Sư - Tiên
Vị trí: 217/232 - Bất Chu Sơn
Phong Thần
Hồng Lư Đơn Khách - Ma
Vị trí: 201/228 - Bất Chu Sơn

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong ThầnBước 1: Đối thoại với NPC để nhận nhiệm vụ Ngũ Sắc Hồn
Phong ThầnBước 2: Nhận được 5 Cờ Ngũ Sắc tương ứng 5 Hung Thú Phong Yêu (xuất hiện khi tiêu diệt Phong Yêu)
Phong ThầnBước 3: Chiến đấu với Hung Thú Phong Yêu cho đến khi quái vật này còn 50% Sinh lực, sử dụng Cờ Ngũ Sắc để thu phục yêu thú này
Phong ThầnBước 4: Sau khi thu phục sẽ nhận được Hồn của Hung Thú Phong Yêu, đủ 5 Hồn có thể trả nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ Ngũ Sắc Hồn sẽ nhận được điểm tu luyện Tiên Ma.