Top

Nhiệm Vụ

Quý kỳ sĩ thân mến,

Sở hữu một binh khí tốt theo đúng hệ phái của mình luôn là niềm mơ ước của kỳ sĩ khắp tam giới. Và nay, khi kỳ sĩ hoàn thành nhiệm vụ Thăng Tiên Nhập Ma, mơ ước ấy sẽ trở thành hiện thực.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

  • Điều kiện: Tất cả nhân vật có đẳng cấp Nhân Giới 121 trở lên.
  • NPC liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Huyền Đô Đại Pháp Sư
  • Vị trí: Bất Chu Thiên Quan (205/242).
  • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Thăng Tiên Nhập Ma.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnhMô tả
Phong Thần

Bái kiến Huyền Đô Đại Pháp Sư ở Bất Chu Thiên Quan (205/242) để nhận nhiệm vụ Thăng Tiên Nhập Ma.

Phong ThầnPhong Thần

Quay trở về phục mệnh với Cao Minh ở Xi Vưu Mộ (206/198) hoặc Xích Tinh Tử ở Ngọc Hư Cung (213/197) hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ nhận được: Một món binh khí theo hệ phái.