Trang chủ

Về trang đầu

Cập nhật khác

Từ 21-03-19

Ưu Hóa Boss Hoàng Kim và Công Thức Hợp Thành Thú Cưỡi 120, Vạn Tiên Trận Huyễn - Vũ khí 120, Ưu hóa Thập Tuyệt Trận và nguyên liệu mới...

Công thức hợp thành Thú Cưỡi 120

Vật phẩm mới

Hình ảnhGhi chú

Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Hoàng Kim
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành thú cưỡi 120


Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)

Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)

Bàn Long Lệnh
 • Nguồn gốc: Tham gia Thập Tuyệt Trận nhận được
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành thú cưỡi 120 cấp 2

Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa
 • Nguồn gốc: Hợp thành từ Bá Lạc Nhãn cấp 12
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành thú cưỡi 120
 • Hợp thành: 2 Bá Lạc Nhãn cấp 12 + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn + 50v = 01 Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa (có tỉ lệ thành công hoặc thất bại. Nếu thất bại có tỉ lệ nhận được 1 Huyền Tinh)

NPC Võ Vương
 • Công dụng: Ghép và nhận vật phẩm từ người chơi
 • Mua Hồi Thiên Tái Tạo Đơn
 • Vị trí: Phong Thần Đài (195:204)
Ghép Thú Cưỡi 120
Nội dungChi tiết
Ghép Thú Cưỡi 120 - bậc 1
 • Thú cưỡi 120 (Giáp Sỹ) = 1000 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ) + 500 Tướng Quân Lệnh + 200 Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa
 • Thú cưỡi 120 (Đạo Sỹ) = 1000 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ) + 500 Tướng Quân Lệnh + 200 Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa
 • Thú cưỡi 120 (Dị Nhân) = 1000 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân) + 500 Tướng Quân Lệnh + 200 Bá Lạc Nhãn Tinh Hoa
Ghép Thú Cưỡi 120 - bậc 2
 • Thú cưỡi 120 + 1 Bàn Long Lệnh = Thú cưỡi 120 (Bậc 2)
 • Khi tiêu diệt boss Hoàng Kim, ngoài việc rớt các vật phẩm như Trang Bị, Vũ Khí, Bí Kíp, Pháp Bảo, Bảo Thạch thì ở phiên bản mới này quý kỳ sĩ có thể nhận được thêm Mảnh Thú Cưỡi 120, Ngọc, Quái Phù….. Cấp boss càng cao, số lượng Mảnh Thú Cưỡi 120 càng nhiều
TÊN BOSSTÊN VẬT PHẨM
Thiết Bố Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Kim Trại Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Côn Bối Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Lam Bá Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Bàn Cổ Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Đại Điêu Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Nhị Lang Thần Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Giao Long - 100 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Ly Long - 110 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)
Di Long - 120 Mảnh Thú Cưỡi 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Thú Cưỡi 120 (Dị Nhân)

Nhận thấy sức mạnh của Thông Thiên giáo chủ tại Vạn Tiên Trận ngày càng gia tăng bội phần, âm mưu thôn tính Tam Giới ngày càng bành trướng hơn bao giờ hết với trận Huyễn được bày ra hấp nhằm thụ linh khí thiên địa. Tây Vương Mẫu một lần nữa khẩn cấp triệu tập các kỳ sĩ khắp nơi trong Tam Giới tụ họp về phá trận, dập tắt âm mưu đen tối của y.

Được biết, tại nơi sâu thẩm của Vạn Tiên Trận - Huyễn nơi cư ngụ của Thông Thiên giáo chủ đang cất giữ một loại bảo vật thiên hạ mang tên Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ. Chỉ những kỳ sĩ ưu tú nhất mới có thể đoạt lấy chúng từ tay Thông Thiên giáo chủ.

Ngay sau đây là thông tin chi tiết của Vạn Tiên Trận - Huyễn, thân mời chư vị cùng xem qua để nắm rõ từng đường đi nước bước tại nơi trận địa nguy hiểm này.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Phong Thần
Truyền tống Vạn Tiên Trận
(Huyễn)
 • Vị trí: Tây kỳ (181, 192).
Thời gian mở cổng
02h20 - 02h55
10h20 - 10h55
13h20 - 13h55
18h20 - 18h55
21h20 - 21h55
23h20 - 23h55
Phong Thần
Xích Tùng Tử
 • Vị trí: Diêu Trì (195, 195).
 • Chức năng: Ghép Linh Phù
 • Công thức ghép:
Nguyên liệuThành phẩm
02 Thổ Linh Phù 01 Thủy Linh Phù
02 Thủy Linh Phù 01 Hỏa Linh Phù
02 Hỏa Linh Phù 01 Phong Linh Phù
02 Phong Linh Phù 01 Huyễn Linh Phù
Phong Thần
Huyễn Linh Thạch
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các (1 Tiền Đồng = 1 Huyễn Linh Thạch)
 • Chức năng: Nguyên liệu báo danh tham gia Vạn Tiên Trận - Huyễn
Phong Thần / Phong Thần/ Phong Thần
Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ
(Đạo Sĩ/ Dị Nhân/ Giáp Sĩ)
 • Nguồn gốc: Cấp nhiệm vụ đạt 12, dùng nguyên liệu theo yêu cầu để đổi.
 • Chức năng: Đổi Thất Bảo Kim Liên (Đạo Sĩ/ Dị Nhân/ Giáp Sĩ)

Điều kiện báo danh & quy tắc tham gia

Điều kiện báo danh
Đẳng cấpYêu cầu
121 - 160 01 Huyễn Linh Phù + 01 Huyễn Linh Thạch
hoặc
01 Huyễn Linh Phù + 01 Tiền Đồng
161 - 200 01 Huyễn Linh Phù + 03 Huyễn Linh Thạch
hoặc
01 Huyễn Linh Phù + 03 Tiền Đồng
Quy tắc tham gia
 • Đoạt lệnh bài: Cần tổ đội để hạ được 4 Boss Tiểu lấy được 4 lệnh bài (bao gồm: Thanh Long lệnh, Bạch Hổ lệnh, Huyền Vũ lệnh, Chu Tước lệnh). Sử dụng 4 lệnh bài để mở ải vào liệt trận.
 • Hạ Thông Thiên giáo chủ: Khiêu chiến và hạ gục giáo chủ để nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Thăng cấp nhiệm vụ: Tại Vạn Tiên Trận - Huyễn, cấp độ nhiệm vụ có thể đăng đến cấp 12. Khi đạt cấp 12 của nhiệm vụ có thể sử dụng nguyên liệu theo yêu cầu để đổi Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ.

Phần thưởng mới

Hình ảnhNội dung
Phong Thần
Thất Bảo Kim Liên
(Giáp Sĩ)
 • Đẳng cấp yêu cầu: 120
 • Động tác xuất chiêu vũ khí tăng: 10% (tối đa 15%)
 • Thể chất tăng: 30 - 40 điểm (tối đa 102 điểm)
 • Sức mạnh tăng: 20 - 30 điểm (tối đa 85 điểm)
Phong Thần
Thất Bảo Kim Liên
(Đạo Sĩ)
 • Đẳng cấp yêu cầu: 120
 • Động tác xuất chiêu Ma Pháp tăng: 10% (tối đa 15%)
 • Thể chất tăng: 25 - 35 điểm (tối đa 80 điểm)
 • Sát thương Hỏa tăng: 35 - 45 điểm (tối đa 110 điểm)
Phong Thần
Thất Bảo Kim Liên
(Dị Nhân)
 • Đẳng cấp yêu cầu: 120
 • Tốc độ di chuyển tăng: 10% (tối đa 15%)
 • Sát thương cơ bản tăng: 30 - 40 điểm (tối đa 100 điểm)
 • Sinh lực giới hạn tăng: 80 - 100 điểm (tối đa 200 điểm)

Vạn Tiên Trận Huyễn - Vũ khí 120

Vật phẩm mới
Hình ảnhGhi chú

Mảnh Vũ Khí 120 (Giáp Sỹ)
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Huyễn)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành thú cưỡi 120

Mảnh Vũ Khí 120 (Đạo Sỹ)

Mảnh Vũ Khí 120 (Dị Nhân)

Ấn Thông Thiên
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Thông Thiên
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10 cái Ấn Thông Thiên = 1 Khuôn Vũ Khí 120 . Thất bại mất hết vật phẩm

Khuôn Vũ Khí 120
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Thông Thiên
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Ghép Vũ Khí 120

Huyễn Linh Thảo
 • Nguồn Gốc: Đánh quái Vạn Tiên Trận Huyễn ngẫu nhiên rớt ra. 
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành Huyển Linh Thảo Tinh Hóa

Huyễn Linh Thảo Tinh Hoa
 • Nguồn Gốc: Hợp thành từ Huyễn Linh Thảo
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành thú cưỡi 120
 • Hợp thành: 50 Huyễn Linh Thảo + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn + 50v = 01 Huyễn Linh Thảo Tinh Hoa. Thất bại nhận được 1 Huyền Tinh hoặc không nhận được gì.

NPC Võ Vương
 • Công dụng: Ghép và nhận vật phẩm từ người chơi
 • Mua Hồi Thiên Tái Tạo Đơn
 • Vị trí: Phong Thần Đài (195:204)
Nội dung

Khi giết boss Thông Thiên, kỳ sĩ sẽ nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm sau đây:

Tên BOSSTên vật phẩm
Thông Thiên Vũ Khí 120
Mảnh Vũ Khí 120 (Giáp Sỹ)
Mảnh Vũ Khí 120 (Đạo Sỹ)
Mảnh Vũ Khí 120 (Dị Nhân)
Ấn Thông Thiên
Khuôn Vũ Khí 120
Công thức
Chi tiết
 • 200 Mảnh Vũ Khí Dị Nhân 120 + 10 Ấn Thông Thiên + Khuôn Vũ Khí 120 + 200 Huyễn Linh Thảo Tinh Hoa = 1 Vũ Khí 120 Dị Nhân

 • 200 Mảnh Vũ Khí Đạo Sỹ 120 + 10 Ấn Thông Thiên + Khuôn Vũ Khí 120 + 200 Huyễn Linh Thảo Tinh Hoa = 1 Vũ Khí 120 Đạo Sỹ
 • 200 Mảnh Vũ Khí Giáp Sỹ 120 + 10 Ấn Thông Thiên + Khuôn Vũ Khí 120 + 200 Huyễn Linh Thảo Tinh Hoa = 1 Vũ Khí 120 Giáp Sỹ