Trang chủ

Về trang đầu

Boss Mới

Từ 21-03-19

Boss Nhân Giới - Đại Chiến Tam Tinh và Boss Tiên Ma – Đại Chiến Tiên Ma, Phong Thần nghiêng ngã khắp nơi, lưu ý những mốc thời gian quan trọng để cùng nhau đại chiến tam giới.

Boss Nhân Giới - Đại Chiến Tam Tinh

Boss Thạch Tinh
 • Đẳng cấp boss: 130
 • Vị trí boss: Đồng Quan (196:214)
 • Thời gian xuất hiện: 21 giờ ngày thứ tư hàng tuần
 • Vật phẩm rơi: Trang bị 120, mảnh trang bị 120, khuôn trang bị 120, huyền tinh, mảnh bạch thủy tinh, đầu Thạch Tinh, mảnh đồng, mảnh bạc, mảnh sắt, trang bị full, bí kíp, pháp bảo, bảo thạch…

Phong Thần

Boss Trư Tinh
 • Đẳng cấp boss: 140
 • Vị trí boss: Kỳ Sơn (209:194)
 • Thời gian xuất hiện: 21 giờ ngày thứ sáu hàng tuần
 • Vật phẩm rơi: Trang bị 120, mảnh trang bị 120, khuôn trang bị 120, huyền tinh, mảnh bạch thủy tinh, đầu Trư Tinh, mảnh đồng, mảnh bạc, mảnh sắt, trang bị full, bí kíp, pháp bảo, bảo thạch…

Phong Thần

Boss Lân Tinh
 • Đẳng cấp boss: 150
 • Vị trí boss: Ngọc Hư Cung 10 năm trước (197:207)
 • Thời gian xuất hiện: 21 giờ ngày chủ nhật hàng tuần
 • Vật phẩm rơi: Trang bị 120, mảnh trang bị 120, khuôn trang bị 120, huyền tinh, mảnh bạch thủy tinh, đầu Lân Tinh, mảnh đồng, mảnh bạc, mảnh sắt, trang bị full, bí kíp, pháp bảo, bảo thạch…

Phong Thần

Boss Tiên Ma – Đại Chiến Tiên Ma

Boss Thân Công Báo
 • Đẳng cấp boss: 50
 • Vị trí boss: Bất Chu Sơn (203:201)
 • Thời gian xuất hiện: 21 giờ ngày thứ ba hàng tuần
 • Vật phẩm rơi: Trang bị 120, mảnh trang bị 120, khuôn trang bị 120,pháp bảo 40 tiên ma, khuôn pháp bảo 40 tiên ma, mảnh thất thần trai, huyền tinh, mảnh lục lam thủy tinh, mảnh bạch thủy tinh, đầu Thân Công Báo, huyền tinh, quái phù, đồ mi lệ hồn, bí kíp, pháp bảo, bảo thạch…

Phong Thần

Boss Ngũ Độc Xà
 • Đẳng cấp boss: 60
 • Vị trí boss: Ngục Pháp Sơn (247:237)
 • Thời gian xuất hiện: 21 giờ ngày thứ năm hàng tuần
 • Vật phẩm rơi: Trang bị 120, mảnh trang bị 120, khuôn trang bị 120, pháp bảo 40 tiên ma, khuôn pháp bảo 40 tiên ma, mảnh thất thần trai, huyền tinh, mảnh lục lam thủy tinh, mảnh bạch thủy tinh, đầu Ngũ Độc Xà, huyền tinh, quái phù, đồ mi lệ hồn, bí kíp, pháp bảo, bảo thạch…

Phong Thần

Boss Minh Sa Ma
 • Đẳng cấp boss: 70
 • Vị trí boss: Ngục Pháp Sơn (232:215)
 • Thời gian xuất hiện: 21 giờ ngày thứ bảy hàng tuần
 • Vật phẩm rơi: Trang bị 120, mảnh trang bị 120, khuôn trang bị 120, pháp bảo 40 tiên ma, khuôn pháp bảo 40 tiên ma, mảnh thất thần trai, huyền tinh, mảnh lục lam thủy tinh, mảnh bạch thủy tinh, đầu Minh Sa Ma, huyền tinh, quái phù, đồ mi lệ hồn, bí kíp, pháp bảo, bảo thạch…

Phong Thần

Trang bị 120 khủng của Phong Thần, bá chủ tam cõi tiên nhân ma cho ai sớm sở hữu trang bị này! Tham gia ngay để không bỏ lỡ cơ hội trở thành thiên hạ vô song

Vật phẩm mới

NPCGhi chú
Phong Thần
Đầu Thạch Tinh
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Thạch Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10 Đầu Thạch Tinh = 1 Khuôn Dị Nhân 120 (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
Phong Thần
Đầu Trư Tinh
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Trư Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10 Đầu Trư Tinh = 1 Khuôn Giáp Sỹ 120 (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
Phong Thần
Đầu Lân Tinh
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Lân Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10  Đầu Lân Tinh = 1 Khuôn Đạo Sỹ 120 (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
Phong Thần
Mảnh trang bị 120 (Dị Nhân)
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Ghép thành hộp trang bị 120
Phong Thần
Mảnh trang bị 120 (Giáp Sĩ)
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Ghép thành hộp trang bị 120
Phong Thần
Mảnh trang bị 120 (Đạo Sĩ)
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Ghép thành hộp trang bị 120
Phong Thần
Huyền Tinh
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Tặng cho NPC
Phong Thần
Chấn Thiên Tiễn (Tinh Hoa)
 • Nguồn gốc: Hợp thành từ Chấn Thiên Tiễn
 • Công Thức: 50 Chấn Thiên Tiễn + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn + 50v = 01 Chấn Thiên Tiễn Tinh Hoa (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành Trang Bị 120
Phong Thần
Tam Tiên Xoa (Tinh Hoa)
 • Nguồn gốc: Hợp thành từ Tam Tiên Xoa
 • Công Thức: 50 Tam Tiên Xoa + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn + 50v = 01 Tam Tiên Xoa Tinh Hoa (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành Trang Bị 120
Phong Thần
Hồi Thiên Tái Tạo Đơn
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Võ Vương
 • Tính chất: Không xếp chông. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành vật phẩm mới
 • Giá: 18 tiền đồng
 • Hạn sử dụng: 7 ngày
Phong Thần Võ Vương
 • Công Dụng: Nhận quà từ người chơi và ghép trang bị 120
 • Vị trí: Phong Thần Đài (203:198)
 

Công thức ghép trang bị 120

 • Công thức: Khi ghép trang bị 120 sẽ ngẫu nhiên nhận được trang bị theo hệ phái của công thức:
Công thức hợp thành Trang Bị 120
200 Mảnh trang bị Dị Nhân 120 10 Đầu Thạch Tinh

200 Chấn Thiên Tiễn (Tinh Hoa)
+
200 Tam Tiên Xoa (Tinh Hoa)

+

1 Khuôn Trang Bị 120

= 1 trang bị Dị Nhân bất kỳ
200 Mảnh trang bị Giáp Sĩ 120 10 Đầu Trư Tinh = 1 trang bị Giáp Sĩ bất kỳ
200 Mảnh trang bị Đạo Sĩ 120 10 Đầu Lân Tinh = 1 trang bị Đạo Sĩ bất kỳ

Một số hình ảnh trang bị 120:

Phong Thần
Trang bị 120 hệ phái Dị Nhân

 

Phong Thần
Trang bị 120 hệ phái Giáp Sĩ

 

Phong Thần
Trang bị 120 hệ phái Đạo Sĩ

Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Pháp Bảo Tiên Ma - Thất Thần Trai, bất kỳ ai nắm giữ được bí kíp này đều có thể giễu võ giương oai trước tam cõi Phong Thần. Đọc kỹ hướng dẫn thăng pháp bảo để sở hữu điều mong muốn.

NPC liên quan

Hình ảnh NPCNội dung

Xích Tùng Tử
Vị trí: Diêu Trì (195:196)

Thông tin vật phẩm

Vật phẩmThông tin


Tuyết Linh Tiên Lộ
 • Nguồn gốc: Đánh quái từ bản đồ Bản Tuyền Thánh Địa
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên)


Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh)
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Võ Vương theo công thức 250 Tuyết Linh Tiên Lộ + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn = 1 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh). Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên)


Huyết Linh Ma Lộ
 • Nguồn gốc: Đánh quái từ bản đồ Bản Tuyền Thánh Địa.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Ma)


Huyết Ma Linh Lộ (Tinh)
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Võ Vương theo công thức 250 Huyết Linh Ma Lộ + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn = 1 Huyết Linh Ma Lộ (Tinh). Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Ma)


Thiên Tiên Lộ
 • Nguồn gốc: Đánh quái từ các bạn đồ trong Tiên Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)


Thiên Tiên Lộ (Tinh)
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Võ Vương theo công thức 250 Thiên Tiên Lộ + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn = 1 Thiên Tiên Lộ (Tinh). Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)


Mảnh Thất Trần Trai - Tiên
 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo, Ngũ Độc Xà, Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên)


Mảnh Thất Trần Trai - Ma
 • Nguồn gốc: Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo, Ngũ Độc Xà, Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Ma)

Khuôn Pháp Bảo Tiên Ma
 • Nguồn gốc:  Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo, Ngũ Độc Xà, Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)


Đầu Thân Công Báo
 • Nguồn gốc:  Rơi từ boss Tiên Ma Thân Công Báo.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)


Đầu Ngũ Độc Xà
 • Nguồn gốc:  Rơi từ boss Tiên Ma Ngũ Độc Xà
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)

Đầu Minh Sa Ma
 • Nguồn gốc:  Rơi từ boss Tiên Ma Minh Sa Ma.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép pháp bảo Thất Trần Trai (hệ Tiên và Hệ Ma)

Công thức hợp thành

Hình ảnh NPC 

Thất Thần Trai Pháp Bảo (Ma) =

1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (ma) + 250 Huyết Ma Linh Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo  + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma
Thất Thần Trai Pháp Bảo (Tiên) = 1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (tiên) + 250 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo  + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma

Công thức thăng pháp bảo

Vật PhẩmTừ 1 - 3Từ 4 - 6Từ 7- 9Từ 10-12
Đồ my lệ hồn 10 15 20 25
Thiên Tiên Lộ (Tinh) 25 50 75 100
Huyết Linh Ma Lộ (Tinh) 25 50 75 100
Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh) 25 50 75 100
Tiền vạn 1000 1000 1000 1000

Thuộc tính Pháp bảo - màu Xanh:

Thuộc tính màu xanhCấp 1-3Cấp 4-6Cấp 7-9Cấp 10Cấp 11Cấp 12
Tăng tất cả thuộc tính 5 10 15 20 25 45
Sinh lực % 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Thuộc tính Pháp bảo - màu Vàng:

HệChi tiết
Hệ Tiên Sau khi sử dụng sẽ tăng Toàn Kháng 20%, Giảm sát thương cơ bản 20%, duy trì 30 phút cho thành viên trong đội.
Hệ Ma Sau khi sử dụng sẽ tăng Tăng Thời Giang Thọ Thương 20 điểm, Giảm Thời gian đóng băng 20%, duy trì 30 phút cho thành viên trong đội.

 

Cập nhật sau. Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc gửi hỗ trợ về địa chỉ hotro.zing.vn để nhận được giải đáp nhanh nhất.