Trang chủ

Về trang đầu

Nghĩa Tử 2

Từ 10-12-18

Với thao tác tham gia nhanh chóng, chư vị sẽ sỡ hữu ngay những hiệu ứng (buff) hỗ trợ "siêu khủng" cho mình tại NPC Nghĩa Tử.

Hơn hết, đây chính là lần đầu tiên mỗi kỳ sĩ sẽ toàn quyền kiểm soát và sở hữu NPC trong game với các thuộc tính tùy biến khác nhau cho riêng mình. Hãy sẵn sàng khám phá ngay!

Lưu ý: NPC Nghĩa Tử có thể phát huy hết chức năng của mình, kỳ sĩ phải liên tục bổ sung điểm sức khỏe mỗi ngày tránh trở về 0 điểm. Ngoài ra, cần lưu ý đến việc thăng đẳng cấp của Nghĩa Tử bằng nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu để làm nền tảng cho nhiệm vụ Tư Chất được phát huy tác dụng tăng thêm % cho các hiệu ứng hỗ trợ!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 26/05/2015.
 • Máy chủ áp dụng: Cụm máy chủ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Bà Mụ
 • Vị trí: Phong Thần Đài (196/197)
 • Chức năng: Đổi/thăng cấp hiệu ứng.
 • Trao Lệnh Bài Nghĩa Tử cho người chơi có con số may mắn:
  • Mỗi ngày từ 10h00 - 21h00 sẽ phát số thứ tự lần lượt từ 1 - 100 cho 100 người duy nhất.
  • Mỗi người chơi chỉ được chọn số 1 lần duy nhất với giá 01 Tiền Đồng.
  • 22h00 mỗi ngày: Công bố số may mắn trúng thưởng Lệnh Bài Nghĩa Tử.
Phong Thần
Nghĩa Tử
Phong Thần
Lệnh Bài Nghĩa Tử
 • Nguồn gốc: Nhận được khi may mắn trúng thưởng tại NPC Bà Mụ.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Giao nộp cho Nghĩa Tử.
Phong Thần
Phụ Mẫu Chi Thư
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 03 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu lần thứ 6/7/8/9/10.
Phong Thần
Tư Chất Chi Thư
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 04 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Tư Chất lần thứ 3/4/5.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Ngộ Linh Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 07 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp hiệu ứng Nghĩa Tử tại NPC Bà Mụ.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Giác Linh Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 23 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Đổi hiệu ứng Nghĩa Tử tại NPC Bà Mụ.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Hiệu ứng Nghĩa Tử
 • Nguồn gốc: Nhận từ NPC Nghĩa Tử
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận hiệu ứng Nghĩa Tử.

Hướng dẫn tham gia

 • Bước 1: 100 người đầu tiên/máy chủ đối thoại NPC Bà Mụ mua số may mắn để ngẫu nhiên nhận Lệnh Bài Nghĩa Tử. Chỉ có 01 người may mắn/ngày.
 • Bước 2: Đến NPC Nghĩa Tử, kích hoạt chức năng bằng Lệnh Bài.
 • Bước 3: Sau khi kích hoạt sẽ nhận được 4 hiệu ứng hỗ trợ ngẫu nhiên & đẳng cấp của Nghĩa Tử
 • Bước 4: Kiểm tra và có thể tùy chọn đổi hiệu ứng bằng 01 Giác Linh Châu + 500 Vạn
 • Cách thức hoạt động của NPC Nghĩa Tử:
  • Mỗi người chơi sau khi kích hoạt sẽ nhận được tính chất của NPC Nghĩa Tử có đẳng cấp 0 & hiệu ứng cấp 1.
  • Cần tiến hành làm nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu để thẳng cấp Nghĩa Tử đến cấp 31 để nhận nhiệm vụ Tư Chất.
  • Khi làm nhiệm vụ Tư Chất càng cao sẽ tăng thêm % hiệu ứng hỗ trợ cho các thuộc tính của Nghĩa Tử.
  • NPC Nghĩa Tử ban đầu sẽ có chỉ số sức khỏe là 100 điểm, mỗi ngày sẽ bị giảm 20 điểm. Khi điểm sức khỏe còn 0 điểm sẽ không nhận được buff.
  • Các nhiệm vụ tăng chỉ số sức khỏe: Hoàn thành nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu, nộp 1 Hồng Bảo Thạch hoặc nộp 1 Mảnh Đồng nhận 2 điểm sức khỏe/lần.

Hiệu ứng tại NPC Nghĩa Tử

  • Sau khi hoàn tất kích hoạt sẽ nhận được 100 điểm sức khỏe (trừ 20 điểm/ngày/tối đa còn 0 điểm).
  • Các nhiệm vụ tăng chỉ số sức khỏe: Hoàn thành nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu, nộp 1 Hồng Bảo Thạch hoặc nộp 1 Mảnh Đồng nhận 2 điểm sinh lực/lần.
  • Đồng thời nhận ngẫu nhiên 4 hiệu ứng theo danh sách:
Loại hiệu ứng
Sinh lực % Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Kháng hỏa % Giảm sát thương tập trung Hỏa %
Kháng thổ % Giảm sát thương tập trung Thổ %
Kháng băng % Giảm sát thương tập trung Băng %
Kháng lôi % Giảm sát thương tập trung Lôi %
Giảm sát thương công tập trung % Giảm sát thương cơ bản %
 • Lưu ý:
  • Có thể thay đổi ngẫu nhiên 4 hiệu ứng khác tại NPC Bà Mụ.
  • Không thể đổi hiệu ứng nếu đã thăng cấp 1 trong các loại kỹ năng.
 • Tăng cấp hiệu ứng: Dùng 01 Ngộ Linh Châu + Tiền Vạn tương ứng để thăng cấp
CấpNguyên liệuTiền VạnThành côngThất bại
1 1 Ngộ Linh Châu 500 Cấp 2 Mất nguyên liệu
2 Cấp 3
3 Cấp 4
4 2 Ngộ Linh Châu 1.000 Cấp 5 Mất nguyên liệu

Hạ 1 cấp
5 Cấp 6
6 3 Ngộ Linh Châu 1.500 Cấp 7
7 Cấp 8
8 5 Ngộ Linh Châu 2.000 Cấp 9
 • Hiệu ứng theo từng cấp:
Hiệu ứngThuộc tính cộng thêm/cấp
LoạiCấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5Cấp 6Cấp 7Cấp 8Cấp 9
Sinh lực % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Kháng hỏa % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Kháng thổ % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Kháng băng % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Kháng lôi % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Giảm sát thương công tập trung % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Giảm sát thương tập trung phép thuật % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Giảm sát thương tập trung Hỏa % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Giảm sát thương tập trung Băng % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Giảm sát thương tập trung Lôi % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Giảm sát thương tập trung Thổ % 1 3 5 8 12 16 23 30 40
Giảm sát thương cơ bản % 1 3 5 8 12 16 23 30 40

Nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu

 • Hoàn thành số lần theo yêu cầu để thăng cấp NPC Nghĩa Tử.
 • Cấp càng cao sẽ nhận được nhiệm vụ Tư Chất tăng thêm % cho hiệu ứng hỗ trợ.
 • Chỉ có thể thực hiện 10 lần nhiệm vụ/ngày:
  • Lần 1 - 5: Tiêu hao 50 vạn/lần.
  • Lần 6 - 10: Tiêu hao 50 vạn + 1 Phụ Mẫu Chi Thư/lần.
 • Bảng nhiệm vụ yêu cầu tương ứng mỗi cấp: (ví dụ: Cấp ban đầu của NPC Nghĩa Tử là 0, cần hoàn thành 10 lần nhiệm vụ mới có thể thăng cấp 1.
Cấp ban đầuSố lần nhiệm vụ cần để thăng cấpCấp nhận
0 10 1
1 14 2
2-118 Mỗi cấp sẽ + 4 lần
(ví dụ cấp 2 = 18 lần, cấp 3 = 22 lần...)
119 486 120

Nhiệm vụ Tư Chất

 • Hoàn thành tại mốc 100, 200, 300, 400,... sẽ tăng cao % hiệu ứng hỗ trợ.
 • Khi NPC Nghĩa Tử đạt đến đẳng cấp 31 mới có thể làm nhiệm vụ Tư Chất.
 • Chỉ có thể thực hiện 5 lần nhiệm vụ/ngày:
  • Lần 1 - 2: Tiêu hao 50 vạn/lần.
  • Lần 3 - 5: Tiêu hao 50 vạn + 1 Tư Chất Chi Thư/lần.
 • Bảng đẳng cấp NPC Nghĩa Tử tương ứng với mốc nhiệm vụ (ví dụ: Nghiã Tử có đẳng cấp 31 chỉ có thể hoàn thành được 10 lần nhiệm vụ, muốn thực hiện được mốc 100 nhiệm vụ thì cấp của Nghĩa Tử phải đạt 40).
Đẳng cấp Nghĩa TửSố lần thực hiện nhiệm vụ
31 10
32 20
33 - 119 Mỗi cấp sẽ + 10 lần
(ví dụ cấp 33 = 30 lần, cấp 34 = 40 lần...)
120 900
  • Tỷ lệ tăng thêm cho toàn bộ hiệu ứng sau khi hoàn thành các mốc nhiệm vụ:
Số lần hoàn thànhHiệu ứng tăng thêm (%)
100 1.1
200 1.2
300 1.3
400 1.4
500 1.5
600 1.6
700 1.7
800 1.8
900 1.9
 • Ví dụ % cộng thêm cho Sinh Lực
Sinh lực %Cấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5Cấp 6Cấp 7Cấp 8Cấp 9
100
(+1.1 %)
1 3 6 9 13 18 25 33 44
200
(+1.2 %)
1 4 6 10 14 19 28 36 48
300
(+1.3 %)
1 4 7 10 16 21 30 39 52
400
(+1.4 %)
1 4 7 11 17 22 32 42 56
500
(+1.5 %)
2 5 8 12 18 24 35 45 60
600
(+1.6 %)
2 5 8 13 19 26 37 48 64
700
(+1.7 %)
2 5 9 14 20 27 39 51 68
800
(+1.8 %)
2 5 9 14 22 29 41 54 72
900
(+1.9 %)
2 6 10 15 23 30 44 57 76

Tính năng Nghĩa Tử 2 tiếp tục mang đến một sức mạnh mới trong toàn cõi tam giới Phong Thần về sinh lực, nội lực, kháng và sát các loại, giảm sát thương, tấn công... Trải nghiệm ngay để bước nữa khẳng định đẳng cấp khắp tiên nhân ma...

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Cập nhật sau
 • Máy chủ áp dụng: Cụm 2008, 2013 và 2017
 • Điều kiện tham gia: Cấp độ 90 trở lên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Hồng Tỷ
 • Vị trí: Diêu Trì 188:201
 • Chức năng:
  • Kích hoạt NPC Hồng Tỷ
  • Làm nhiệm vụ Nghĩa Tử 2
  • Nhận ấn Nghĩa Tử 2
  • Đổi Ấn Nghĩa Tử 2
  • Mài Ấn Nghĩa Tử 2
  • Mua nguyên liệu Nghĩa Tử 2

Lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện/giải đấu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Giao nộp cho NPC Hồng Tỷ

Ấn Hiệu ứng Nghĩa Tử 2
 • Nguồn gốc: Nhận từ NPC Hồng Tỷ
 • Tính chất: Không thể giao dịch, bày bán. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận hiệu ứng Nghĩa Tử 2

Công Lực Đan
 • Nguồn gốc: Làm nhiệm vụ Nghĩa Tử 2 nhận được
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Ghép thành Nghĩa Tử Đơn

Nghĩa Tử Đơn
 • Nguồn gốc: Ghép 100 Công Lực Đan + 1 Phiếu Đăng Ký = 1 Nghĩa Tử Đơn
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Thăng cấp NPC Hồng Tỷ

Nghĩa Tử Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hồng Tỷ giá 10 cái = 25 vạn
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Buff Ấn Nghĩa Tử

Nghĩa Tử Tinh Hoa
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hồng Tỷ giá 25 tiền đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không xếp chồng
 • Chức năng: Đổi Ấn Nghĩa Tử
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Bột Mài Nghĩa Tử
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hồng Tỷ giá 9 tiền đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không xếp chồng
 • Chức năng: Mài Ấn Nghĩa Tử
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Hướng dẫn tham gia

Nhiệm vụ kích hoạt NPC Hồng Tỷ
 • Quý kỳ sĩ kích hoạt NPC Hồng Tỷ bằng một trong những cách sau đây:
  • Nộp 100 Thủy Tinh + 100 Thỏi Sắt + 100 Thỏi Vàng + 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
  • Nộp 100 Thỏi Đồng + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Vàng + 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
  • Nộp 100 Thủy Tinh + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Sắt + 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
Nhiệm vụ tìm nguyên liệu Nghĩa Tử 2
 • Mỗi ngày, quý kỳ sĩ đến NPC Hồng Tỷ nhận nhiệm vụ Nghĩa Tử 2 để lấy nguyên liệu tham gia tính năng Nghĩa Tử 2.
 • Mỗi ngày, miễn phí 10 lần nhiệm vụ Nghĩa Tử 2. Để nhận 90 nhiệm vụ còn lại, nhân vật sẽ tốn 7 tiền đồng.
 • Qua ngày mới sẽ reset nhiệm vụ và kích hoạt tính năng lại.
 • Mỗi nhiệm vụ sẽ yêu cầu nộp một trong các vật phẩm trong bảng hệ thống.
 • Hoàn thành nộp vật phẩm, mới có thể nhận tiếp nhiệm vụ mới. Nếu không có vật phẩm, dùng 50 vạn để đổi sang nhiệm vụ khác.
 • Khi nộp vật phẩm, kỳ sĩ sẽ ngẫu nhiên may mắn nhận được Công Lực Đan.
 • Có thể chọn Hoàn Thành Nhanh với 88 tiền đồng, hoàn thành hết 100 nhiệm vụ ngày đó.
 • DANH SÁCH CÁC VẬT PHẨM MÀ NPC HỒNG TỶ YÊU CẦU:
STTVật phẩm
1 Mảnh Đồng
2 Mảnh Bạc
3 Mảnh Vàng
4 Phụ Mẫu Chi Thư
5 Tư Chất Chi Thư
6 Ngộ Linh Châu
7 Giác Linh Châu
8 Mảnh Sắt
9 Mảnh Thủy Tinh

Thuộc tính Ấn Nghĩa Tử 2

 • Sau khi kích hoạt NPC, nhận ngay 4 Ấn cấp 1 trong 23 Ấn trong danh sách bên dưới:

Cấp12345678910
Sinh lực % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Kháng hỏa % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Kháng thổ % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Kháng băng % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Kháng lôi % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương công tập trung % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung phép thuật % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung Hỏa % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung Băng % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung Lôi % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung Thổ % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương cơ bản % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Nôi Lực % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Di Chuyển % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Băng Sát % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Thổ Sát % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Hỏa Sát % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Lôi Sát % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Sát thương cơ bản % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Tấn công tập trung % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Tấn công tập trung phép thuật % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Thời gian đóng băng +% 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Thời gian đóng băng -% 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Cấp1112131415161718192021
Sinh lực % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Kháng hỏa % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Kháng thổ % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Kháng băng % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Kháng lôi % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương công tập trung % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung phép thuật % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung Hỏa % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung Băng % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung Lôi % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung Thổ % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương cơ bản % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Nôi Lực % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Di Chuyển % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Băng Sát % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Thổ Sát % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Hỏa Sát % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Lôi Sát % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Sát thương cơ bản % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Tấn công tập trung % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Tấn công tập trung phép thuật % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Thời gian đóng băng +% 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Thời gian đóng băng -% 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Chức năng NPC Hồng Tỷ
 • NPC Nghĩa Tử ban đầu là cấp 1
 • Khi NPC Nghĩa Tử lên cấp, các chức năng của NPC sẽ mở ra để tham gia.
CấpMở chức năng
1 Nhận 4 Ấn Nghĩa Tử
2 Đổi Ấn Nghĩa Tử
3 Mài Ấn Nghĩa Tử
4 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 20 %
5 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 25 %
6 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 30 %
7 Thêm 1 Ấn Nghĩa Tử
8 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 35 %
9 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 40 %
10 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 45 %
Nâng cấp NPC Hồng Tỷ
CấpNguyên liệuTiền VạnThành côngThất bại
1 2 LB Liên Hoa
+
5 Nghĩa Tử Đơn
+
2 Tướng Quân Lệnh (siêu)
300 Cấp 2 Mất nguyên liệu
2 Cấp 3
3 Cấp 4
4 Cấp 5
5 Cấp 6
6 Cấp 7
7 Cấp 8
8 Cấp 9
9 Cấp 10

Các hình thức sử dụng Ấn Nghĩa Tử 2

LoạiNội dung
Buff
Ấn Nghĩa Tử 2
 • Khi kích hoạt ấn Nghĩa Tử 2, cần có ấn Nghĩa Tử 2 cần kích, hệ thống sẽ trừ 1 Nghĩa Tử Châu ở mỗi lần kích. Mỗi lần kích ấn sẽ có trạng thái buff trên nhân vật trong 2 giờ, có thể cộng dồn 24h.
 • Qua ngày hệ thống sẽ tự reset.
Đổi
Ấn Nghĩa Tử 2
 • NPC lên cấp 2 thì mới dùng được chức năng Đổi Ấn Nghĩa Tử
 • Khi đổi ấn tốn 1 Nghĩa Tử Tinh Hoa (mua tại NPC Hồng Tỷ) cho 1 lần đổi.
 • Khi đổi ấn thì cấp ấn hiện tại sẽ trở về cấp 1.
 • Thay đổi Ngẫu Nhiên 1 lúc 4 Ấn trong danh sách 23 Ấn
 • NPC sẽ khấu trừ 4 Ấn của người chơi và nhập lại 4 Ấn Ngẫu Nhiên theo tỷ lệ bên trên (tỷ lệ lúc nhận Ấn)
Mài
Ấn Nghĩa Tử 2
 • NPC lên cấp 3 thì mới dùng được chức năng Mài Ấn Nghĩa Tử
 • Khi mài ấn tốn 1 Bột Mài Nghĩa Tử (mua tại NPC Hồng Tỷ) cho 1 lần mài ấn.
 • Ấn nhận được sẽ ngẫu nhiên cấp trong cấp Ấn
 • Mài Ấn nào thì sẽ ngẫu nhiên cấp Ấn đó.
 • Ví dụ: Nhân vật mài ấn Sinh Lực 5% thì khi mài chỉ ra ấn sinh lực 6%, 1%, 8%...10%... không thể ra ấn Nội Lực, Kháng Hỏa...
  • Nếu NPC cấp 3: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 6.
  • Nếu NPC cấp 4: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 8.
  • Nếu NPC cấp 5: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 11.
  • Nếu NPC cấp 6: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 13.
  • Nếu NPC cấp 7: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 16
  • Nếu NPC cấp 9: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 18.
  • Nếu NPC cấp 10: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 21.
 • Lưu ý: Khi đổi ấn thì cấp ấn hiện tại sẽ trở về cấp 1.

Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ Liên Hoàn tại NPC Công Tử Hữu Huy sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 loại nhiệm vụ trong danh sách sau, áp dụng đối với cụm 2008 và 2013.

Tiêu diệt quái vật | Tìm vật phẩm | Đối thoại với NPC
Tăng trị PK | Hoàn thành nhiệm vụ | Tăng điểm kinh nghiệm

Hình ảnhTính chất

Công Tử Hữu Huy
 • Vị trí: Phong Thần Đài (195/198).
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ liên hoàn: 01 Đồng Bảo An.
  • Đổi nhiệm vụ: 01 tiền Đồng.
  • Hoàn thành nhiệm vụ: 02 tiền Đồng (hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức).
  • Hủy nhiệm vụ: Tốn 70 vạn lượng.
  • Nhận nhiệm vụ Hữu Huy.
 • Lưu ý:
  • Nhiệm vụ sẽ được thiết lập lại sau mỗi ngày.
  • Khi hủy nhiệm vụ, kỳ sĩ sẽ mất 01 nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ và không nhận được phần thưởng khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ.
  • Tối đa được nhận 55 nhiệm vụ mỗi ngày.

Tiêu diệt quái vật

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu tiêu diệt 01 loại quái vật trong danh sách bên dưới, với số lượng ngẫu nhiên: 100, 200 hoặc 300.

Tên quái vậtBản đồ
Lão Đồng Đông Doanh
Sơn Tiêu Phương Trượng
Ma Nữ Khổn Tiên Cung tầng 03
Lôi Trạch Thần Bích Du Cung tầng 02, 03
Lam Quái Đại Phong, Đại Thạch Băng Xuyên
Phi Giáp Hiên Viên tầng 02, 03
Ngọc Nữ Long Vực, Long Xuyên
Trư Tinh Sa mạc Phong Thần, Sa mạc Lục Châu
Lạc Cơ Tuyệt Long Lĩnh
Giang Quy Trần Đường, Mục Dã
Dạ Xoa Tam Sơn, Kỳ Sơn
Giáp Cốt Mạnh Tân, Mục Dã
Hỏa Diện Miêu Cương, Du Hồn, Cự Lộc
Tuyết Quái Thủ Dương, Tây Côn Luân, Chân núi Côn Luân
Kiếm Nhân Sùng Thành, Yến Sơn, Bắc Hải

Tìm vật phẩm

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu tìm 01 vật phẩm trong danh sách bên dưới, với số lượng ngẫu nhiên: 01, 02 hoặc 03.

Tên vật phẩmGhi chú
Thức Ăn Gia Súc Tính Năng Thành Thị
Đồng Bối
Đầu Thiết Bố
Đầu Kim Trại
Đầu Côn Bối
Đầu Lam Bá
Đầu Đại Điêu
Đầu Bàn Cổ
Đầu Nhị Lang Thần
Hỏa Ngọc Tủy Tính Năng Thập Tuyệt Trận
Băng Ngọc Tủy
Thổ Ngọc Tủy
Kim Ngọc Tủy
Lôi Ngọc Tủy
Mảnh Đồng Tính Năng Thu Thập Nguyên Liệu
Mảnh Bạc
Mảnh Vàng
Mảnh Sắt
Mảnh Thủy Tinh
Ngũ Quang Thạch Pháp Bảo
Hình Thiên Ấn
Càn Khôn Xích
Hổn Thiên Lăng
Bình Lưu Ly
Hỏa Long Tiêu
Âm Dương Kính
Túi Ngô Phong
Bích Tỳ Bà
Kim Cang Phách
Thái Dương Châm
Bàn Cổ Phướng
Dây Phược Long
Ấm Vạn Nha
Dây Khổn Tiên
Chấn Thiên Cung
Kim Bát Vu
Linh Lung Tháp
Toàn Tâm Đinh
Lạc Hồn Chung
Hồng Hồ Lô
Ngọc Hư Phù
Cọc Độn Long
Kính Chiếu Yêu
Phong Hỏa Luân
Kim Quang Tỏa
Hạnh Hoàng Kỳ
Càn Khôn Khuyên
Bạch Cốt Phướn
Đinh Phong Châu
Xích Viêm Toái Ngọc (chưa mài) Ngọc/Quái Phù
Xích Viêm Phàm Ngọc (chưa mài)
Thanh Minh Toái Ngọc (chưa mài)
Thanh Minh Phàm Ngọc (chưa mài)
Tử Hà Toái Ngọc (chưa mài)
Tử Hà Phàm Ngọc (chưa mài)
Vi Quang Quái Phù (chưa mài)

Đối thoại với NPC

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu đối thoại với 01 NPC ngẫu nhiên trong danh sách bên dưới.

Tên NPCBản đồ
Tô Hộ Sùng Thành Doanh
Sùng Ứng Loan
Lỗ Hùng
Xích Tinh Tử Ngọc Hư Cung
Kim Hà Đồng Tử
Nam Cực Tiên Ông
Chúc Dung Xi Vưu Mộ
Phong Bá
Hậu Thổ
Hoàng Thiên Hóa Triều Ca
Hồ Hỹ Mỵ
Thổ Hành Tôn
Khương Tử Nha Tây Kỳ
Na Tra
Võ Vương
Nhị Lang Thần Diêu Trì
Trấn Nguyên
Long Cát Công Chúa
Võ Sư Phong Thần Đài
Đại Phu
Thương Điếm

Tăng trị PK

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu làm tăng trị PK so với hiện tại:

Yêu cầu
Tăng 01 điểm PK
Tăng 02 điểm PK
Tăng 03 điểm PK

Hoàn thành nhiệm vụ

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu hoàn thành 01 nhiệm vụ ngẫu nhiên trong danh sách sau:

Tên nhiệm vụBản đồ
Vòng Càn Khôn Nhiệm vụ Tuần Hoàn
Bào Thương
Thám Quân
Phá Vạn Tiên Trận
Thiên Thụ
Đạo Cụ
Thiên Cống
Tống Tữu
Truy Sát Nhiệm vụ Thành Thị
Thu Thập
Đưa Thư
Hoa Thần Bí
Trừ Ma
Luyện Tiên Đơn
Thao Trường Thí Luyện

Tăng điểm kinh nghiệm

Nhiệm vụ yêu cầu kỳ sĩ tăng lượng điểm kinh nghiệm hiện có, ngẫu nhiên các mốc sau:

Yêu cầu
Tăng 1.000.000 điểm kinh nghiệm
Tăng 2.000.000 điểm kinh nghiệm
Tăng 3.000.000 điểm kinh nghiệm

 

 • Lưu ý: Kỳ sĩ đạt cấp 200 không thể thực hiện nhiệm vụ này.
 • Phần thưởng:
  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, bên cạnh lượng điểm kinh nghiệm hấp dẫn, kỳ sĩ còn có cơ hội nhận được những kỳ trân dị bảo trong tam giới
  • Nếu hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp (không hủy nhiệm vụ nào), ngoài phần thưởng điểm kinh nghiệm như bên dưới, kỳ sĩ còn nhận được ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau đây ở lần nhiệm vụ thứ 55.
Nhiệm vụĐiểm kinh nghiệmNhiệm vụĐiểm kinh nghiệm
01 100.000 exp 29 200.000 exp
02 100.000 exp 30 200.000 exp
03 100.000 exp 31 200.000 exp
04 100.000 exp 32 200.000 exp
05 100.000 exp 33 200.000 exp
06 100.000 exp 34 200.000 exp
07 100.000 exp 35 200.000 exp
08 100.000 exp 36 200.000 exp
09 100.000 exp 37 200.000 exp
10 100.000 exp 38 200.000 exp
11 100.000 exp 39 200.000 exp
12 100.000 exp 40 200.000 exp
13 100.000 exp 41 300.000 exp
14 100.000 exp 42 300.000 exp
15 100.000 exp 43 300.000 exp
16 100.000 exp 44 300.000 exp
17 100.000 exp 45 300.000 exp
18 100.000 exp 46 300.000 exp
19 100.000 exp 47 300.000 exp
20 100.000 exp 48 300.000 exp
21 200.000 exp 49 300.000 exp
22 200.000 exp 50 300.000 exp
23 200.000 exp 51 300.000 exp
24 200.000 exp 52 300.000 exp
25 200.000 exp 53 300.000 exp
26 200.000 exp 54 300.000 exp
27 200.000 exp 55 300.000 exp
28 200.000 exp - -
 • Ngoài ra, ở mốc nhiệm vụ thứ 55 (khi không hủy nhiệm vụ nào), kỳ sĩ sẽ có cơ hội nhận được ngẫu nhiên 1 trong những phần thưởng sau:
 • Nếu không hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp (có hủy nhiệm vụ) thì điểm kinh nghiệm trở về mốc 1.
Phần thưởng đặc biệt
500.000 exp
30 Đồng Bảo An
1 Huyền Tinh
1 Hành Quân Lệnh
1 Phác Ngọc
1 Mảnh vải
1 Lệnh bài Kim Sắc Trư 
1 Lệnh bài Tinh Minh Hồ 
1 Phi Thiên Linh Miêu

Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc gửi hỗ trợ về địa chỉ hotro.zing.vn để nhận được giải đáp nhanh nhất.

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất và đem lại nhiều quyền lợi hơn quý kỳ sĩ đã và đang đồng hành cũng Phong Thần trong suốt thời gian qua vừa, Bổn Pháp tiếp tục gửi đến quý kỳ sĩ chương trình VIP 2018 với nhiều đổi mới, nâng cấp thiết thực, hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành không thể thiếu trong con đường chinh phục Tam Giới.

Khi tham gia chương trình, ngoài những hiệu ứng, danh hiệu hấp dẫn, quý kỳ sĩ có có thể nâng cấp hiệu ứng, "đổi đồ cũ lấy đồ mới",...

Giới thiệu

 • Thời gian kích hoạt: Từ ngày 14/08/2019.
 • Phạm vi áp dụng: Cụm 2017 - 2013 - 2008.
 • Quy trình tham gia: Nhận Túi VIP 2018 hoặc Túi VIP Siêu từ các sự kiện của Phong Thần:
  • Bước 1: Mở túi VIP 2018 để nhận Lệnh bài VIP 2018.
  • Bước 2: Chuột phải vào Lệnh bài VIP 2018 để nhận BUFF VIP 2018.
  • Bước 3: Khi chưa mở NPC VIP, chỉ nhận được BUFF VIP cấp 1.
  • Bước 4: Muốn nâng cấp BUFF lên cấp 2 thì cần làm nhiệm vụ kích hoạt NPC VIP.
  • Bước 5: Làm xong nhiệm vụ kích hoạt NPC VIP, nộp lệnh bài NPC sẽ kích hoạt NPC VIP.
  • Bước 6: Nâng cấp NPC sẽ tăng cấp BUFF VIP lên cấp 2 - 10.
 • Lưu ý: Lệnh bài VIP và Lệnh bài NPC VIP là 2 vật phẩm khác nhau. Tương tự Lệnh bài VIP Siêu và Lệnh bài NPC VIP Siêu.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Phong Thần
NPC VIP

 • Vị trí: Diêu Trì 190/200.
 • Chức năng: Căn cứ vào cấp độ NPC, kỳ sĩ dùng Lệnh bài VIP sẽ nhận cấp độ BUFF tương ứng.
 • Ví dụ: NPC cấp 1, người chơi dùng Lệnh bài VIP sẽ nhận BUFF cấp 1

Phong Thần
Túi VIP 2018

 • Chức năng: Mở ra Lệnh bài VIP 2018.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

Phong Thần
Túi VIP 2018 ( Siêu )

 • Chức năng: Mở ra Lệnh bài VIP 2018 (Siêu).
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

Phong Thần
Lệnh Bài VIP

 • Nguồn gốc: Nhận từ Túi VIP 2018.
 • Tính chất: Không thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận BUFF VIP 2018. BUFF có thời gian 10 giờ. Qua ngày reset.
 • Hạn sử dụng: Lệnh bài có hạn sử dụng 3 tháng. Hết hạn sử dụng không thể nhận BUFF.

Phong Thần
Lệnh Bài VIP Siêu

 • Nguồn gốc: Nhận từ Túi VIP 2018 (Siêu).
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận BUFF VIP 2018 (Siêu). BUFF có thời gian 10 giờ. Qua ngày reset.
 • Hạn sử dụng: Lệnh bài có hạn sử dụng 3 tháng. Hết hạn sử dụng không thể nhận BUFF.

Phong Thần
Lệnh bài NPC VIP

 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện hàng tháng/giải đấu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Mở NPC VIP.

Phong Thần
Mảnh NPC VIP

 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện hàng tháng/giải đấu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10 mảnh Lệnh bài NPC VIP + 10 phiếu đăng ký = 1 Lệnh bài NPC VIP.

Phong Thần
Lệnh bài NPC VIP Siêu

 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện hàng tháng/giải đấu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Mở NPC VIP Siêu.

Phong Thần
Mảnh NPC VIP Siêu

 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện hàng tháng/giải đấu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10 mảnh Lệnh bài NPC VIP Siêu + 10 phiếu đăng ký = 1 Lệnh bài NPC VIP Siêu.

Nhiệm vụ kích hoạt NPC VIP

Quý kỳ sĩ có thể kích hoạt NPC VIP bằng một trong những lựa chọn sau đây:

 • Nộp 500 Thỏi Đồng.
 • Nộp 300 Thỏi Đồng + 100 Thỏi Bạc.
 • Nộp 100 Thỏi Đồng + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Vàng.

Nộp Lệnh Bài thăng cấp NPC VIP

Sau khi đã kích hoạt NPC, chọn tham gia VIP/VIP SIÊU để thăng cấp NPC VIP/VIP SIÊU (để tham gia tính năng VIP cần phải có Lệnh Bài NPC VIP, để tham gia tính năng VIP SIÊU cần phải có NPC VIP SIÊU).

 • Chọn VIP -> Khấu trừ lệnh bài NPC VIP và tăng cấp NPC VIP lên 1, có thể thăng cấp NPC VIP lên tối đa cấp 10.
 • Chọn VIP (siêu) -> Khấu trừ lệnh bài NPC VIP (siêu) và  tăng cấp NPC VIP (siêu) lên 1, có thể thăng cấp NPC VIP (siêu) lên tối đa cấp 10.
 • Chọn VIP Lên VIP Siêu -> Yêu cầu đẳng cấp NPC VIP phải lên cấp 6, hệ thống sẽ reset NPC VIP cấp 6 về NPC VIP (siêu) cấp 1, có thể thăng cấp NPC VIP (siêu) lên tối đa cấp 10.

Lưu ý: Nếu NPC của nhân vật là NPC VIP cấp 8 thì khi sử dụng lệnh bài VIP 2018 sẽ nhận được trạng thái cấp 8, nếu sử dụng lệnh bài VIP 2018 (SIÊU) sẽ nhận được buff cấp 1 và ngược lại.

Thăng cấp NPC VIP

Thăng cấp
 • Lưu ý: Gói quà Bàn Cổ phải còn hạn sử dụng thì mới có thể dùng để thăng cấp.
CấpNguyên liệuTiền VạnThành côngThất bại
1 Lệnh bài NPC VIP/Gói quà bàn cổ
+
Lệnh bài Liên Hoa
+
Mảnh Vỡ Tứ Tinh cấp 1
+
Tướng Quân Lệnh (siêu cấp)
+
Mảnh Lệnh bài NPC VIP
300 Cấp 2 Mất nguyên liệu
2 Cấp 3
3 Cấp 4
4 Cấp 5
5 Cấp 6
6 Cấp 7
7 Cấp 8
8 Cấp 9
9 Cấp 10
Hiệu ứng theo từng cấp của BUFF VIP
Thuộc tínhCấp
12345678910
Phòng Ngự 100 120 140 160 180 200 220 240 260 300
Kháng Lôi (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Kháng Thổ (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Kháng Băng (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Kháng Hỏa (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Giảm sát thương tấn công tập trung (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Giảm sát thương tấn công tập trung pháp thuật (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Xác suất xuất chiêu (vũ khí) (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Xác suất xuất chiêu (ma pháp) (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Giảm sát thương cơ bản (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Hiệu ứng theo từng cấp của BUFF VIP SIÊU
Thuộc tínhCấp
12345678910
Phòng Ngự 100 130 160 190 220 250 280 310 340 400
Kháng Lôi (%) 10 13 16 19 22 25 28 31 34 40
Kháng Thổ (%) 10 13 16 19 22 25 28 31 34 40
Kháng Băng (%) 10 13 16 19 22 25 28 31 34 40
Kháng Hỏa (%) 10 13 16 19 22 25 28 31 34 40
Giảm sát thương tấn công tập trung (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25
Giảm sát thương tấn công tập trung pháp thuật (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25
Giảm thời gian đóng băng (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25
Giảm thời gian hỗn loạn (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25
Giảm sát thương cơ bản (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất và đem lại nhiều quyền lợi hơn quý kỳ sĩ đã và đang đồng hành cũng Phong Thần trong suốt thời gian qua vừa, Bổn Pháp tiếp tục gửi đến quý kỳ sĩ chương trình nhiều đổi mới, nâng cấp thiết thực, hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành không thể thiếu trong con đường chinh phục Tam Giới.

Khi tham gia chương trình, ngoài những hiệu ứng, danh hiệu hấp dẫn, quý kỳ sĩ có có thể nâng cấp hiệu ứng, "đổi đồ cũ lấy đồ mới",...

Giới thiệu

 • Phạm vi áp dụng: Cụm 2017 - 2013 - 2008.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dụng

Phong Thần

 • Vị trí: Diêu Trì 192/200.
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vàng – Bạc – Đồng.
  • Trả nhiệm vụ Vàng – Bạc – Đồng.
  • Đổi nhiệm vụ Vàng – Bạc – Đồng.
Phong Thần
Phong ThầnPhong Thần
Mảnh Đồng/Mảnh Bạc/Mảnh Vàng

 • Nguồn gốc: Nhận được NPC Qui Lão Tiên Sinh.
 • Chức năng:
  • Mảnh Đồng dùng để ghép Thỏi Đồng.
  • Mảnh Bạc dùng để ghép Thỏi Bạc.
  • Mảnh Vàng dùng để ghép Thỏi Vàng.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 1 lượng.
Phong Thần
Phong ThầnPhong Thần
Thỏi Đồng/Thỏi Bạc/ Thỏi Vàng


 • Nguồn gốc:
  • 100 Mảnh Đồng = 1 Thỏi Đồng.
  • 100 Mảnh Bạc = 1 Thỏi Bạc.
  • 100 Mảnh Vàng = 1 Thỏi Vàng.
 • Chức năng: Dùng để làm NV kích hoạt NPC VIP 2018.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra  ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 1 lượng.

Hướng dẫn tham gia

Mỗi ngày, quý kỳ sĩ có thể đến NPC Qui Lão Tiên Sinh để nhận nhiệm vụ Đồng – Vàng – Bạc để lấy nguyên liệu tham gia tính năng VIP 2018.

 • Mỗi ngày kỳ sĩ có thể đến NPC Qui Lão Tiên Sinh kích hoạt tính năng (tốn 7 tiền đồng) nhận 100 nhiệm vụ/ngày. Qua ngày mới sẽ reset nhiệm vụ và kích hoạt tính năng lại.
 • Mỗi nhiệm vụ sẽ yêu cầu nộp một trong các vật phẩm trong bảng hệ thống.
 • Hoàn thành nộp vật phẩm mới có thể nhận tiếp nhiệm vụ mới. Nếu không có vật phẩm, dùng 50 vạn để đổi sang nhiệm vụ khác.
 • Khi nộp vật phẩm, kỳ sĩ sẽ ngẫu nhiên may mắn nhận được Mảnh Đồng/Bạc/Vàng tùy nhiệm vụ tương ứng.
Danh sách vật phẩm cần nộp cho nhiệm vụ Đồng
Vật phẩm
Đại Địa Nhãn Tư Tượng Linh Thạch
Hoàn Quan Nhãn Lò Luyện Trung Cấp
Liệt Liệm Nhãn Tướng Quân Lệnh
Phong Bạo Nhãn Đồng Bối
Kim Bối Thức Ăn Gia Súc
Dung tinh lộ Công trạng lệnh
Danh sách vật phẩm cần nộp cho nhiệm vụ Bạc
Vật phẩm
Trang bị Vân Trung Trang bị Tinh Cang
Trang bị Khuyển Văn Trang bị Thông Thiên
Trang bị  Cự Đấu Trang bị Lam Điêu
Trang bị  Xích Tùng Trang bị Khai Thiên
Trang bị  Báo Thần Trang bị Hồng Quân
Trang bị Vũ Khúc Trang bị Kháng Long
Trang bị Thái Ất Trang bị Hoàng Kim
Trang bị Giác Thú -
Danh sách vật phẩm cần nộp cho nhiệm vụ Vàng
Vật phẩm
Bí kíp Liên Nổ Tế Bí kíp Lạc Địa Trảm
Bí kíp Tam Đầu Lục Phủ Bí kíp Chúc Dung Chân Khí
Bí kíp Tinh Thông Hỏa Hệ Bí kíp Truy Hồn Tế
Bí kíp Toái Cốt Tế Bí kíp Khuynh Thành Nhất Kích
Bí kíp Thập Phương Liệt Hỏa Bí kíp Tam Muội Chân Hỏa
Bí kíp Liên Hoàn Trảm Bí kíp Vạn Cốt Toàn Khô

Nguyên liệu mới

Vật phẩm mới
Hình ảnhGhi chú

Mảnh Sắt
 • Nguồn gốc: Nhận được NPC
 • Chức năng: Dùng để ghép Thỏi Sắt
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.


Mảnh Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận được NPC
 • Chức năng: Dùng để ghép Thủy Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.


Thỏi Sắt
 • Nguồn gốc: 100 Mảnh Sắt = 1 Thỏi Sắt
 • Chức năng: Dùng để làm NV kích hoạt NPC
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.


Thỏi Tinh
 • Nguồn gốc:100 Mảnh Thủy Tinh = 1 Thủy Tinh
 • Chức năng: Dùng để làm NV kích hoạt NPC
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.

Nhiệm vụ Sắt
Nhiệm vụNộp 1
1 Vũ Khí Hoàng Kim 3x (bất kỳ)
2 Vũ Khí Hoàng Kim 4x (bất kỳ)
3 Vũ Khí Hoàng Kim 5x (bất kỳ)
4 Vũ Khí Hoàng Kim 6x (bất kỳ)
5 Vũ Khí Hoàng Kim 7x (bất kỳ)
6 Vũ Khí Hoàng Kim 8x (bất kỳ)
7 Kim Quang Kiếm
8 Hỗn Thiên Phủ
9 Trục Nhật Kiếm
10 Khai Thiên Phủ
11 Thái Cực Kiếm
12 Diệt Thần Phủ
13 Viêm Đế Kiếm
14 Trạm Kim Phủ
Nhiệm vụ Thủy Tinh
Nhiệm vụNộp 1
1 Bất kỳ pháp bảo 1x
2 Bất kỳ pháp bảo 3x
3 Bất kỳ pháp bảo 5x
4 Bất kỳ pháp bảo 7x
5 Cọc Độn Long
6 Hạnh Hoàng Kỳ
7 Hồng Hồ Lô
8 Kim Quang Tỏa
9 Kính Chiếu Yêu
10 Lạc Hồn Chung
11 Ngọc Hư Phù
12 Phong Hỏa Luân
13 Toàn Tâm Đinh
14 Định Phong Châu