Trang chủ

Về trang đầu

Trùng Sinh Vật Phẩm

Từ 26-03-19

Hướng dẫn tham gia cách Trùng Sinh Vật Phẩm, quý kỳ sĩ lưu ý những chức năng liên quan đến Thú cưỡi và Ngọc bội để có thể tiến hành thuận tiện nhất.

 • Lưu ý:
  • Nộp 1000 Huyền Tinh + 10 Kim Loại Hiếm cho NPC để mở tính năng trùng sinh. 
  • Không sử dụng Ngọc Bội VNG để tiến hành Trùng Sinh.
  • Vật phẩm sau khi Trùng Sinh sẽ bị khóa.

Mở tính năng Trùng Sinh vật phẩm (thú cưỡi - ngọc bội)

Hình ảnhNội dung

NPC Vật Tổ (187:200)
 • Vị trí: Phong Thần Đài 187:200
 • Chức năng: Trùng Sinh vật phẩm

  Kim Loại Hiếm
 • Nguồn gốc: Ghép với công thức bên dưới
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để Đục Thêm Lỗ cho các trang bị đặc biệt.

Trùng Sinh Châu
 • Nguồn gốc: Nhận từ NPC Trùng Sinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh vật phẩm.

Mảnh Trùng Sinh Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Vật Tổ giá 18 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để Trùng Sinh  vật phẩm.

Trùng Sinh Đơn
 • Nguồn gốc: Ghép với công thức bên dưới
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để trùng sinh.

Bột Ngọc Bội
 • Nguồn gốc: Ghép với công thức bên dưới
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để trùng sinh.

Mảnh Bạch Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận được từ Boss 130,140,150
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh thú cưỡi lấn 1.

Bạch Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức tại Xích Tùng Tử 3 Mãnh Bạch Thủy Tinh + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Bạch Thủy Tinh (như ép Hoàng Thủy Tinh).
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh thú cưỡi lần 2.

Bạch Bảo Thạch
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử 3 Bạch Thủy Tinh + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Bạch Bảo Thạch (như ép Hoàng Bảo Thạch)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh thú cưỡi lần 3.

Bạch Bích Tỷ
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử 3 Bạch Bảo Thạch + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Bạch Bích Tỷ (như ép Hoàng Bích Tỷ)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh thú cưỡi lần 4.

Mảnh Lục Lam Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận được từ Boss tiên ma 40,50,60 và Thập Tuyệt Trận 71,91,11,131
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh ngọc bội lần 1.

Lục Lam Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử 3 Mãnh Lục Lam Thủy Tinh + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Lục Lam Thủy Tinh (như ép Hoàng Thủy Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh ngọc bội lần 2.

Lục Lam Bảo Thạnh
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử
 • 3 Lục Lam Thủy Tinh + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Lục Lam Bảo Thạch (như ép Hoàng Thủy Tinh)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng ngọc bội lần 3.

Lục Lam Bích Tỷ
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử 3 Lục Lam Bảo Thạch + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Lục Lam Bích Tỷ (như ép Hoàng Thủy Tinh)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng ngọc bội lần 4.

Ghép vật phẩm

Đến NPC Vật Tổ để tiến hành ghép các vật phẩm nguyên liệu để Trùng Sinh.

Nguyên liệuThành côngThất bại
  1 Lệnh Bài Liên Hoa + 1 Mảnh Vỡ Tứ Tinh + 1 Kim Loại Hiếm + 1 Mảnh NPC VIP + 1 Bột Ngọc Bội + 100 Vạn
Nhận ngẫu nhiên từ 1-5 Trùng Sinh Đơn -
1 Thỏi Đồng + 1 Thỏi Bạc + 1 Thỏi Vàng + 1 Thỏi Sắt + 1 Thỏi Thủy Tinh + 1 Bá Lạc Nhãn cấp 12 + 100 vạn 1 Kim Loại Hiếm Mất nguyên liệu
1 Thanh Linh Ngọc Bội + 1 Huyền Vũ Ngọc Bội + 1 Phục Hổ Ngọc Bội + Hoàng Huyết Ngọc Bội + Long Hồn Ngọc Bội + 1 Bá Lạc Nhãn cấp 12 + 100 vạn 1 Bột Ngọc Bội Mất nguyên liệu

Tăng cấp NPC Vật Tổ

 • Khi tiến hành tăng cấp NPC Vật Tổ đến cấp 12, người chơi chọn nhận Trùng Sinh Châu và sẽ nhận được 1 Trùng Sinh Châu để tham gia tính năng Trùng Sinh. Khi nhận Trùng Sinh Châu thì NPC Vật Tổ sẽ trở về cấp 1.
 • Tiếp tục nâng cấp NPC Vật Tổ đến 12, để nhận tiếp Trùng Sinh Châu.
CấpNguyên liệuTiến VạnThành CôngThất bại
1 Mảnh Trùng Sinh Châu + Tướng Quân Lệnh (siêu cấp) + 5 Trùng Sinh Đơn 200 Cấp 2 Mất nguyên liệu
2 Cấp 3
3 Cấp 4
4 Cấp 5
5 Cấp 6
6 Cấp 7
7 Cấp 8
8 Cấp 9
9 Cấp 10
10 Cấp 11
11 Cấp 12

Trùng Sinh thú cưỡi 1-4

Chỉ Trùng Sinh được 4 loại thú cưỡi:

 • Thú 120.
 • Thú Quần Anh Hội (cũ)
 • Thú Quần Anh Hội (mới)
 • Thú Tinh Quân cấp 5
Hướng DẫnYêu CầuThành CôngThất bại

Chọn NPC -> Trùng Sinh Thú Cưỡi -> Trùng Sinh 1

1 trong 4 loại thú cưỡi trên + 1 Trùng Sinh Châu + 1 Ngũ Sắc Thạch + 1 Mảnh Bạch Thủy Tinh Khấu trừ tất cả nguyên liệu + Nhận 1 Thú trùng sinh Trùng Sinh 1 Khấu  trừ Ngũ Sắc Thạch  + Mảnh Bạch Thủy Tinh
 • Khi Trùng Sinh Thú Cưỡi lần 2 sẽ dùng Bạch Thủy Tinh, lần 3 sẽ dùng Bạch Bảo Thạch, Lần 4 sẽ dùng Bạch Bích Tỷ.
 • Thú Trùng Sinh sẽ có đặc điểm mới:
 Thú cưỡi Trùng Sinh 1Thú cưỡi Trùng Sinh 2Thú cưỡi Trùng Sinh 3Thú cưỡi Trùng Sinh 4
Thuộc tính màu Trắng Di chuyển: Giữ nguyên thú cũ Cập nhật sau
Đẳng cấp yêu cầu: 120
Chỉ số thêm: Sinh lực 20% Chỉ số thêm: Sinh lực 30% Chỉ số thêm: Sinh lực 50%
- Chỉ số thêm: Tất cả thuộc tính 10 điểm Chỉ số thêm: Tất cả thuộc tính 20 điểm
Thuộc tính màu Xanh Hoàn nguyên về thuộc tính mặc định ban đầu của thú cưỡi

Lưu ý: Thú Trùng Sinh sẽ bị mất tất cả các hiệu ứng hỗ trợ đục, khảm, trang trí, hồn chú trên thú trùng sinh. 

Trùng Sinh Ngọc Bội 1-3

Chỉ Trùng Sinh được: Long Hồn Ngọc Bội (chất lượng 4).

Hướng DẫnYêu cầuThành CôngThất bại
Chọn NPC -> Trùng Sinh Ngọc Bội -> Trùng Sinh 1 1 Long Hồn Ngọc Bội (chất lượng 4) + 1 Trùng Sinh Châu + Lò Luyện Tứ Phẩm + 1 Mảnh Lục Lam Thủy Tinh

Khấu trừ tất cả nguyên liệu + nhận 1 Ngọc Bội Trùng Sinh 1

 

Khẩu trừ Lò Luyện Tứ Phẩm + Mảnh Lục Lam Thủy Tinh
- Khi Trùng Sinh Ngọc Bội lần 2 sẽ dùng Lục Lam Thủy Tinh, lần 3 sẽ dùng Lục Lam Bảo Thạch, lần 4 sẽ dùng Lục Lam Bích Tỷ.

.
- Ngọc Bội trùng sinh sẽ có đặc điểm mới:

 Trùng Sinh lần 1Trùng Sinh lần 2Trùng Sinh lần 3Trùng Sinh lần 4
Thuộc tính màu Trắng Chất lượng: 4 Cập nhật sau
Đẳng cấp yêu cầu: 120
Chỉ số thêm: Sinh lực 20% Chỉ số thêm: Sinh lực 30% Chỉ số thêm: Sinh lực 50%
- Chỉ số thêm: tất cả thuộc tính tăng 10 điểm Chỉ số thêm: tất cả thuộc tính tăng 20 điểm
Thuộc tính màu Xanh Hoàn nguyên về ngọc bội chất lượng 4 - 1 dòng Hoàn nguyên về ngọc bội chất lượng 4 - 1 dòng Hoàn nguyên về ngọc bội chất lượng 4 - 1 dòng

Lưu ý: Ngọc bội trùng sinh sẽ hoàn nguyên về 1 dòng (Chất lượng 4) 

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất và đem lại nhiều quyền lợi hơn quý kỳ sĩ đã và đang đồng hành cũng Phong Thần trong suốt thời gian qua vừa, Bổn Pháp tiếp tục gửi đến quý kỳ sĩ chương trình nhiều đổi mới, nâng cấp thiết thực, hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành không thể thiếu trong con đường chinh phục Tam Giới.

Khi tham gia chương trình, ngoài những hiệu ứng, danh hiệu hấp dẫn, quý kỳ sĩ có có thể nâng cấp hiệu ứng, "đổi đồ cũ lấy đồ mới",...

Giới thiệu

 • Phạm vi áp dụng: Cụm 2017 - 2013 - 2008.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dụng

Phong Thần

 • Vị trí: Diêu Trì 192/200.
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vàng – Bạc – Đồng.
  • Trả nhiệm vụ Vàng – Bạc – Đồng.
  • Đổi nhiệm vụ Vàng – Bạc – Đồng.
Phong Thần
Phong ThầnPhong Thần
Mảnh Đồng/Mảnh Bạc/Mảnh Vàng

 • Nguồn gốc: Nhận được NPC Qui Lão Tiên Sinh.
 • Chức năng:
  • Mảnh Đồng dùng để ghép Thỏi Đồng.
  • Mảnh Bạc dùng để ghép Thỏi Bạc.
  • Mảnh Vàng dùng để ghép Thỏi Vàng.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 1 lượng.
Phong Thần
Phong ThầnPhong Thần
Thỏi Đồng/Thỏi Bạc/ Thỏi Vàng


 • Nguồn gốc:
  • 100 Mảnh Đồng = 1 Thỏi Đồng.
  • 100 Mảnh Bạc = 1 Thỏi Bạc.
  • 100 Mảnh Vàng = 1 Thỏi Vàng.
 • Chức năng: Dùng để làm NV kích hoạt NPC VIP 2018.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra  ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 1 lượng.

Hướng dẫn tham gia

Mỗi ngày, quý kỳ sĩ có thể đến NPC Qui Lão Tiên Sinh để nhận nhiệm vụ Đồng – Vàng – Bạc để lấy nguyên liệu tham gia tính năng VIP 2018.

 • Mỗi ngày kỳ sĩ có thể đến NPC Qui Lão Tiên Sinh kích hoạt tính năng (tốn 7 tiền đồng) nhận 100 nhiệm vụ/ngày. Qua ngày mới sẽ reset nhiệm vụ và kích hoạt tính năng lại.
 • Mỗi nhiệm vụ sẽ yêu cầu nộp một trong các vật phẩm trong bảng hệ thống.
 • Hoàn thành nộp vật phẩm mới có thể nhận tiếp nhiệm vụ mới. Nếu không có vật phẩm, dùng 50 vạn để đổi sang nhiệm vụ khác.
 • Khi nộp vật phẩm, kỳ sĩ sẽ ngẫu nhiên may mắn nhận được Mảnh Đồng/Bạc/Vàng tùy nhiệm vụ tương ứng.
Danh sách vật phẩm cần nộp cho nhiệm vụ Đồng
Vật phẩm
Đại Địa Nhãn Tư Tượng Linh Thạch
Hoàn Quan Nhãn Lò Luyện Trung Cấp
Liệt Liệm Nhãn Tướng Quân Lệnh
Phong Bạo Nhãn Đồng Bối
Kim Bối Thức Ăn Gia Súc
Dung tinh lộ Công trạng lệnh
Danh sách vật phẩm cần nộp cho nhiệm vụ Bạc
Vật phẩm
Trang bị Vân Trung Trang bị Tinh Cang
Trang bị Khuyển Văn Trang bị Thông Thiên
Trang bị  Cự Đấu Trang bị Lam Điêu
Trang bị  Xích Tùng Trang bị Khai Thiên
Trang bị  Báo Thần Trang bị Hồng Quân
Trang bị Vũ Khúc Trang bị Kháng Long
Trang bị Thái Ất Trang bị Hoàng Kim
Trang bị Giác Thú -
Danh sách vật phẩm cần nộp cho nhiệm vụ Vàng
Vật phẩm
Bí kíp Liên Nổ Tế Bí kíp Lạc Địa Trảm
Bí kíp Tam Đầu Lục Phủ Bí kíp Chúc Dung Chân Khí
Bí kíp Tinh Thông Hỏa Hệ Bí kíp Truy Hồn Tế
Bí kíp Toái Cốt Tế Bí kíp Khuynh Thành Nhất Kích
Bí kíp Thập Phương Liệt Hỏa Bí kíp Tam Muội Chân Hỏa
Bí kíp Liên Hoàn Trảm Bí kíp Vạn Cốt Toàn Khô

Nguyên liệu mới

Vật phẩm mới
Hình ảnhGhi chú

Mảnh Sắt
 • Nguồn gốc: Nhận được NPC
 • Chức năng: Dùng để ghép Thỏi Sắt
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.


Mảnh Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận được NPC
 • Chức năng: Dùng để ghép Thủy Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.


Thỏi Sắt
 • Nguồn gốc: 100 Mảnh Sắt = 1 Thỏi Sắt
 • Chức năng: Dùng để làm NV kích hoạt NPC
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.


Thỏi Tinh
 • Nguồn gốc:100 Mảnh Thủy Tinh = 1 Thủy Tinh
 • Chức năng: Dùng để làm NV kích hoạt NPC
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.

Nhiệm vụ Sắt
Nhiệm vụNộp 1
1 Vũ Khí Hoàng Kim 3x (bất kỳ)
2 Vũ Khí Hoàng Kim 4x (bất kỳ)
3 Vũ Khí Hoàng Kim 5x (bất kỳ)
4 Vũ Khí Hoàng Kim 6x (bất kỳ)
5 Vũ Khí Hoàng Kim 7x (bất kỳ)
6 Vũ Khí Hoàng Kim 8x (bất kỳ)
7 Kim Quang Kiếm
8 Hỗn Thiên Phủ
9 Trục Nhật Kiếm
10 Khai Thiên Phủ
11 Thái Cực Kiếm
12 Diệt Thần Phủ
13 Viêm Đế Kiếm
14 Trạm Kim Phủ
Nhiệm vụ Thủy Tinh
Nhiệm vụNộp 1
1 Bất kỳ pháp bảo 1x
2 Bất kỳ pháp bảo 3x
3 Bất kỳ pháp bảo 5x
4 Bất kỳ pháp bảo 7x
5 Cọc Độn Long
6 Hạnh Hoàng Kỳ
7 Hồng Hồ Lô
8 Kim Quang Tỏa
9 Kính Chiếu Yêu
10 Lạc Hồn Chung
11 Ngọc Hư Phù
12 Phong Hỏa Luân
13 Toàn Tâm Đinh
14 Định Phong Châu