Trang chủ

Về trang đầu

Trang bị 120

Từ 15-02-19

Trang bị 120 khủng của Phong Thần, bá chủ tam cõi tiên nhân ma cho ai sớm sở hữu trang bị này! Tham gia ngay để không bỏ lỡ cơ hội trở thành thiên hạ vô song

Vật phẩm mới

NPCGhi chú
Phong Thần
Đầu Thạch Tinh
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Thạch Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10 Đầu Thạch Tinh = 1 Khuôn Dị Nhân 120 (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
Phong Thần
Đầu Trư Tinh
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Trư Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10 Đầu Trư Tinh = 1 Khuôn Giáp Sỹ 120 (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
Phong Thần
Đầu Lân Tinh
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss Lân Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10  Đầu Lân Tinh = 1 Khuôn Đạo Sỹ 120 (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
Phong Thần
Mảnh trang bị 120 (Dị Nhân)
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Ghép thành hộp trang bị 120
Phong Thần
Mảnh trang bị 120 (Giáp Sĩ)
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Ghép thành hộp trang bị 120
Phong Thần
Mảnh trang bị 120 (Đạo Sĩ)
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Ghép thành hộp trang bị 120
Phong Thần
Huyền Tinh
 • Nguồn gốc: Rớt từ Boss
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Tặng cho NPC
Phong Thần
Chấn Thiên Tiễn (Tinh Hoa)
 • Nguồn gốc: Hợp thành từ Chấn Thiên Tiễn
 • Công Thức: 50 Chấn Thiên Tiễn + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn + 50v = 01 Chấn Thiên Tiễn Tinh Hoa (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành Trang Bị 120
Phong Thần
Tam Tiên Xoa (Tinh Hoa)
 • Nguồn gốc: Hợp thành từ Tam Tiên Xoa
 • Công Thức: 50 Tam Tiên Xoa + 1 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn + 50v = 01 Tam Tiên Xoa Tinh Hoa (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành Trang Bị 120
Phong Thần
Hồi Thiên Tái Tạo Đơn
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Võ Vương
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hợp thành vật phẩm mới
 • Giá: 18 tiền đồng
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Phong Thần 

Võ Vương

 • Công Dụng: Nhận quà từ người chơi và ghép trang bị 120
 • Vị trí: Phong Thần Đài (203:198)
 

Công thức ghép trang bị 120

 • Công thức: Khi ghép trang bị 120 sẽ ngẫu nhiên nhận được trang bị theo hệ phái của công thức:
Công thức hợp thành Trang Bị 120
200 Mảnh trang bị Dị Nhân 120 10 Đầu Thạch Tinh

200 Chấn Thiên Tiễn (Tinh Hoa)
+
200 Tam Tiên Xoa (Tinh Hoa)

+

1 Khuôn Trang Bị 120

= 1 trang bị Dị Nhân bất kỳ
200 Mảnh trang bị Giáp Sĩ 120 10 Đầu Trư Tinh = 1 trang bị Giáp Sĩ bất kỳ
200 Mảnh trang bị Đạo Sĩ 120 10 Đầu Lân Tinh = 1 trang bị Đạo Sĩ bất kỳ

Một số hình ảnh trang bị 120:

Phong Thần
Trang bị 120 hệ phái Dị Nhân

 

Phong Thần
Trang bị 120 hệ phái Giáp Sĩ

 

Phong Thần
Trang bị 120 hệ phái Đạo Sĩ

Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Thăng cấp Trang Bị và Vũ Khí 120 tại NPC Xích Tùng Tử, quý kỳ sĩ lưu ý công thức và tỷ lệ thành công để có thể đạt được trang bị và vũ khí như mong muốn. Nhanh tay thực hiện ngay để bá chủ tam giới...

Thời gian diễn ra

 • Thời gian: Khi ra mắt phiên bản mới.
 • NPC liên quan: Xích Tùng Tử (195:196)

Phong Thần

Vật phẩm liên quan

Nội dungChi tiết

Phong Thần

Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 19 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Trang bị sơ cấp (nguyên)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 89 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Trang tinh (sơ)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 139 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Trang nguyên (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%. (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Phong Thần

Tinh chế Trang tinh (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%. (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Phong Thần

Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 19 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 99 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Khí tinh (sơ)

 • Nguồn gốc: NPC Xích Tùng Tử giá 149 tiền đồng
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%, tối đa sử dụng 3 viên mỗi lần hợp thành.

Phong Thần

Tinh chế Khí nguyên (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%
  (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Phong Thần

Tinh chế Khí Tinh (cao cấp)

 • Nguồn gốc: Giải đấu, sự kiện hàng tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%
  (Hiện tại không mở bán vật phẩm này)

Thăng cấp TRANG BỊ bằng bùa may mắn 10%

Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp  (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp  (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Trang Tinh (sơ cấp) 12 Sao

Thăng cấp TRANG BỊ bằng bùa may mắn 100%

Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Trang bị sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang nguyên (cao cấp) 7 Sao 100% Thành Công
Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang nguyên (cao cấp) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang nguyên (cao cấp) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang tinh (cao cấp) 10 Sao
Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang tinh (cao cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Trang tinh (cao cấp) 12 Sao

Thăng cấp VŨ KHÍ bằng bùa may mắn 10%

Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Trang bị)
Trang bị 7 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Khí tinh (sơ) 10 Sao Trang bị chưa thăng cấp
Trang bị 10 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Khí tinh (sơ) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Khí tinh (sơ) 12 Sao

Thăng cấp VŨ KHÍ bằng bùa may mắn 100%

Công thứcThành côngThất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Trang bị 1 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Trang bị 2 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Trang bị 3 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 5 Sao
Trang bị 5 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (mảnh) 6 Sao
Trang bị 6 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 7 Sao 100% Thành Công
Trang bị 7 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 8 Sao
Trang bị 8 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Vũ khí sơ cấp (nguyên) 9 Sao
Trang bị 9 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) 10 Sao
Trang bị 10 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) 11 Sao
Trang bị 11 Sao + Ngũ Quang Thạch + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) 12 Sao

Lưu ý: Tùy vào loại Sát Thương muốn thăng cấp, sẽ dùng nguyên liệu tương ứng thay thế cho Ngũ Quang Thạch trong công thức như sau:

 • Hỏa sát: Sử dụng Hỏa Long Tiêu
 • Băng sát: sử dụng Bình Lưu Ly
 • Thổ sát: sử dụng Hỗn Thiên Lăng
 • Lôi sát: sử dụng Càn Khôn Xích

Tăng thuộc tính trang bị 120 là tiến trình mà bất kỳ ai tại Phong Thần đều có thể làm được. Vui lòng theo hướng dẫn sau để thỏa chí phiêu lưu tam giới...

NPC và vị trí

Hình ẢnhVị trí

NPC Thăng Cấp: Thợ Đồng
 • Vị trí: Tân Thủ Thôn

Vật phẩm

Bát NhãThông tin

Bát Nhã Lục Tùng Thạch

 • Nguồn gốc: mua tại NPC Thợ Đồng giá 139 tiền đồng.
 • Tính chất: không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Giá tại cửa hàng: 1 lượng
 • Chức năng: tăng thuộc tính Trang Bị 120.

Bát Nhã Hoàng Ngọc

 • Nguồn gốc: mua tại NPC Thợ Đồng giá 179 tiền đồng.
 • Tính chất: không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Giá tại cửa hàng: 1 lượng
 • Chức năng: tăng thuộc tính Vũ Khí 120.

Bát Nhã Thiên Linh Thạch

 • Nguồn gốc: mua tại NPC Thợ Đồng giá 219 tiền đồng.
 • Tính chất: không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Giá tại cửa hàng: 1 lượng
 • Chức năng: tăng thuộc tính Thú Cưỡi 120.

Hướng dẫn tăng thuộc tính

Tiến hành đối thoại với NPC Thợ Đồng chọn tùy chọn "Bộ Trang Bị Nặng" tiến hành thăng cấp theo công thức

Nâng cấpNguyên liệu cần
Trang bị 120 1.000 vạn + 4 Bát Nhã Lục Tùng Thạch
Vũ khí 120 2.000 vạn + 3 Bát Nhã Hoàng Ngọc
Thú Cưỡi 120 3.000 vạn + 2 Bát Nhã Thiên Linh Thạch