Quay về Trang chủ

Bản cập nhật Tang Không Linh

Từ 31-03-2020 đến 31/03/2030

Đầu trang

Hanh Cáp Nhị Tướng

24-06-20

Chu Tước Lệnh Bài và Bạch Hổ Lệnh Bài xuất hiện tại tính năng Hanh Cáp Nhị Tướng, lưu ý đến mốc sử dụng tối đa Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn để biến những cơ hội sở hữu các bảo vật trong tầm tay.

 • Cụm áp dụng: 2008, 2013, 2017
 • Đẳng cấp: Từ 60 trở lên
 • Dự kiến áp dụng: Từ 03/07/2020

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmChi tiết
Focus
 • Vị trí: Phong Thần Đài 189:201
 • Chức năng:
  • Ghép Thuận Phong Nhĩ
  • Ghép Thiên Lý Nhãn

Ngũ Sắc Kỳ
 • Nguồn gốc: Nhận khi hoàn thành nhiệm vụ Xoay Càn Khôn và Vận Lương
 • Tính chất: Không ném ra. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép vật phẩm Thiên Lý Nhãn
 
Lục Hợp Kỳ
 • Nguồn gốc: Nhận khi cướp lương thành công.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép vật phẩm Thuận Phong Nhĩ

Thiên Tướng Cáp
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Focus
  • 1 đồng bối = 3 Thiên Tướng Cáp
  • 10 đồng bối = 30 Thiên Tướng Cáp
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
 • Chức năng: Ghép Thiên Lý Nhãn

Thiên Tướng Hanh
 • Nguồn gốc: Nhận 5 Thiên Tướng Hanh được khi hoàn thành nhiệm vụ Trừ Ma
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
 • Chức năng: Ghép Thuận Phong Nhĩ

Thuận Phong Nhĩ
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Focus
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng. Mỗi lần sử dụng tốn 1 vạn.
 • Chức năng: Chuột phải nhận thưởng

Thiên Lý Nhãn
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Focus
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng. Mỗi lần sử dụng tốn 1 vạn.
 • Chức năng: Chuột phải nhận thưởng

Bạch Hổ Lệnh Bài (hạ)
 • Nguồn gốc: Nhận khi tham gia tính năng Hanh Cáp Nhị Tướng
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng. Mỗi lần sử dụng tốn 1 Ngôi Sao May Mắn nhận được buff 24 tiếng qua ngày reset.
 • Chỉ số thuộc tính:
  • Tấn công tập trung: 5%
  • Giảm tấn công tập trung phép thuật: 5%
  • Nội lực: 10%
  • Tăng thời gian khiến đối phương thọ thương: 10 điểm
 • Chức năng: Chuột phải nhận được buff thuộc tính bên cạnh (lúc đó vật phẩm Bạch Hổ Lệnh Bài hạ sẽ bị khóa – không thể giao dịch, bày bán, không ném ra, pk không rớt, ott không được).
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ ngày nhận vật phẩm

Chu Tước Lệnh Bài (hạ)
 • Nguồn gốc: Nhận khi tham gia tính năng Hanh Cáp Nhị Tướng
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng. Mỗi lần sử dụng tốn 1 Ngôi Sao May Mắn nhận được buff 24 tiếng qua ngày reset.
 • Chỉ số thuộc tính:
  • Sát thương cơ bản: 10%
  • Giảm sát thương cơ bản: 5%
  • Hỏa sát: 10%
  • Giảm thời gian trúng thương: 10 điểm
 • Chức năng: Chuột phải nhận được buff thuộc tính bên cạnh (lúc đó vật phẩm Chu Tước Lệnh Bài hạ sẽ bị khóa – không thể giao dịch, bày bán, không ném ra, pk không rớt, ott không được).
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ ngày nhận vật phẩm

Ghép nguyên liệu

 • Sau khi có đủ các nguyên liệu, kỳ sĩ đến đối thoại với NPC Focus  để tiến hành ghép vật phẩm theo công thức bên dưới:
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 300 Thuận Phong Nhĩ/Tháng hoặc 300 Thiên Lý Nhãn/Tuần. Qua tháng mới, hệ thống reset mới sử dụng được tiếp.

 • GhépCông thức
  Thuận Phong Nhĩ 1 Thiên Tướng Hanh + 1 Lục Hợp Kỳ + 50 vạn
  = 3 Thuận Phong Nhĩ
  10 Thiên Tướng Hanh + 10 Lục Hợp Kỳ + 500 vạn
  = 30 Thuận Phong Nhĩ
  Thiên Lý Nhãn 1 Thiên Tướng Cáp  + 1 Ngũ Sắc Kỳ + 50 vạn
  = 3 Thiên Lý Nhãn
  10 Thiên Tướng Cáp  + 10  Ngũ Sắc Kỳ  + 500 vạn
  = 30 Thiên Lý Nhãn

Phần thưởng sử dụng Thiên Lý Nhãn

 • Lưu ý:
  • Mỗi nhân vật chỉ sử dụng 300 Thiên Lý Nhãn/Tháng. Sang Tháng mới hệ thống reset mới sử dụng được tiếp.

  • Khi sử dụng 300 Thiên Lý Nhãn sẽ nhận được 1 Bạch Hổ Lệnh Bài (hạ)
 • Sử dụng Thiên Lý Nhãn sẽ nhận điểm kinh nghiệm nhân giới như sau:
  • Cụm 2008: 750 x đẳng cấp nhân vật
  • Cụm 2013: 1250 x đẳng cấp nhân vật
  • Cụm 2017: 500.000 exp (chuyển Sinh 7 trở lên không thể sử dụng)

  Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên:

  Cụm 2008
  Không trúng gì Thanh Lộ Tiểu
  Đồng Thau Chân Khí Tiểu
  Phồn Vinh Thạch Mảnh Đồng
  Hưng Thịnh Thạch Mảnh Bạc
  Tài Nguyên Thành Thị Mảnh Vàng
  Hành Quân Lệnh Mảnh Sắt
  Môn Bài Thành Thị Mảnh Thủy Tinh
  Ngộ Linh Châu Huyền Tinh
  Phụ Mẫu Chi Thư Lệnh bài Kim Sắc Trư
  Phúc Hộ Phù Lệnh bài Đậu Đậu Quy
  Phụ Mẫu Chi Tâm Lệnh bài nghĩa tử cấp 1
  Túi Hàng Kim Loại Hiếm
  Khao Quân Lệnh Ẩn Danh
  Dẫn Lộ Linh Đăng Thẻ Kim Dật
  Mảnh Vải Lò Luyện Trân Hựu
  Cụm 2013
  Cửu Chuyển Tiên Đan Chuyển Sinh Tiên Đan
  Cụm 2017
  Không trúng gì Phúc Hộ Phù
  Đồng Thau Phụ Mẫu Chi Tâm
  Hộ Mạch Đơn Túi Hàng
  Túi Chân Khí Khao Quân Lệnh
  Tài Nguyên Thành Thị Dẫn Lộ Linh Đăng
  Hành Quân Lệnh Mảnh Đồng
  Môn Bài Thành Thị Mảnh Bạc
  Địa Linh Mảnh Vàng
  Truy Phong Mảnh Sắt
  Liệu Nguyên Mảnh Thủy Tinh
  Hải Hồn Huyền Tinh
  Phụ Mẫu Chi Thư Mảnh vỡ ngộ linh châu cấp 6
  Giác Linh Châu Mảnh vỡ ngộ linh châu cấp 7
  Mảnh Vải Kim Loại Hiếm
  Vải Dầy Ẩn Danh

Phần thưởng sử dụng Thuận Phong Nhĩ

 • Lưu ý:

  • Mỗi nhân vật chỉ sử dụng 300 Thuận Phong Nhĩ/Tháng. Sang Tháng mới hệ thống reset mới sử dụng được tiếp.

  • Khi sử dụng 300 Thuận Phong Nhĩ sẽ nhận được 1 Chu Tước Lệnh Bài (hạ)
 • Sử dụng Thuận Phong Nhĩ sẽ nhận thưởng như sau:

  • Cụm 2008: 750 x đẳng cấp nhân vật
  • Cụm 2013: 1250 x đẳng cấp nhân vật
  • Cụm 2017: 500.000 exp (chuyển Sinh 7 trở lên không thể sử dụng)

  Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên:

  Cụm 2008
  Không trúng gì Thanh Lộ Tiểu
  Đồng Thau Chân Khí Tiểu
  Phồn Vinh Thạch Mảnh Đồng
  Hưng Thịnh Thạch Mảnh Bạc
  Tài Nguyên Thành Thị Mảnh Vàng
  Hành Quân Lệnh Mảnh Sắt
  Môn Bài Thành Thị Mảnh Thủy Tinh
  Tư Chất Chi Thư Huyền Tinh
  Giác Linh Châu Lệnh bài Hồng Sắc Trư
  Phúc Hộ Phù Lệnh bài Ngân Long
  Tư Chất Chi Tâm Mảnh lệnh bài nghĩa tử 2
  Túi Hàng Kim Loại Hiếm
  Khao Quân Lệnh Ẩn Danh
  Dẫn Lộ Linh Đăng Thẻ Kim Dật
  Mảnh Vải Lò Luyện Trân Hựu
 • Cụm 2013
  Cửu Chuyển Tiên Đan Chuyển Sinh Tiên Đan
  Cụm 2017
  Không trúng gì Phúc Hộ Phù
  Đồng Thau Tư Chất Chi Tâm
  Hộ Mạch Đơn Túi Hàng
  Túi Chân Khí Khao Quân Lệnh
  Tài Nguyên Thành Thị Dẫn Lộ Linh Đăng
  Hành Quân Lệnh Mảnh Đồng
  Môn Bài Thành Thị Mảnh Bạc
  Tật Điện Mảnh Vàng
  Vạn Tịch Mảnh Sắt
  Quy Hồn Châu Mảnh Thủy Tinh
  Chuộc Hồn Châu Huyền Tinh
  Tư Chất Chi Thư Mảnh lệnh bài chuyển sinh 5
  Giác Linh Châu Mảnh lệnh bài chuyển sinh 6
  Mảnh Vải Kim Loại Hiếm
  Vải Dầy Ẩn Danh

Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.