Quay về Trang chủ

Bản cập nhật Tang Không Linh

Từ 31-03-2020 đến 31/03/2030

Đầu trang

Chuyển sinh 1 - 6 cụm 2017

26-03-20

Cuối triều Thương, Trụ Vương vô đạo đã tạo điều kiện cho ác bá nhiều nơi lợi dụng tung hành, gây ra bao cảnh lầm than khổ ải cho những bách tính vô tội.

Trước tình cảnh đó, Chuyển Sinh Lão Lão quyết định ra tay cứu giúp tam giới một lần nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Chuyển Sinh Lão Lão giao phó, quý kỳ sĩ tam giới có thể tiến hành Chuyển Sinh nhân vật để gia tăng thêm sức mạnh, dễ dàng hạ gục kẻ ác đạo để cứu giúp dân lành.

CÁCH CHUYỂN SINH | QUYỀN LỢI | NHIỆM VỤ | PHẦN THƯỞNG

Điều kiện tham gia Chuyển Sinh

Chuyển SinhĐiều kiện
Chuyển Sinh 1
 • Nhân vật chưa Chuyển Sinh.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
Chuyển Sinh 2
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 1.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • danh sách sau:
Chuyển Sinh 3
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 2.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Đẳng cấp Tiên Ma 50.
Chuyển Sinh 4
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 3.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Đẳng cấp Tiên Ma 60.
Chuyển Sinh 5
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 4
 • Đẳng cấp nhân vật 200
 • Đẳng cấp tiên ma >=70
Chuyển Sinh 6
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 5.
 • Đẳng cấp nhân vật 200.
 • Cấp Tiên Ma từ 70 trở lên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Chuyển Sinh Lão Lão

Vị trí:

 • Ngọc Hư Cung (212/196).
 • Sùng Thành Doanh (202/199).
 • Xi Vưu Mộ (196/202).
 • Tây Kỳ (182/192).
 • Triều Ca (212/190).

Chức năng:

 • Ghép Cửu Chuyển Bình.
 • Chuyển sinh cho nhân vật đã đủ điều kiện.
 • Nhận thưởng cho nhân vật đã Chuyển Sinh.
Phong Thần
Cửu Chuyển Tiên Đan

Nguồn gốc: Thông qua đánh quái tại Vạn Tiên Trận Phong.

Tính chất:

 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
 • Không được phép ném ra.
 • Trọng lượng là 0.
Phong Thần
Cửu Chuyển Bình

Nguồn gốc: Ghép 1.000 Cửu Chuyển Tiên Đan.

Tính chất:

 • Được phép giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Xếp chồng 100 cái/ô.
Phong Thần
Chuyển Sinh Bình

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tham gia các hoạt động, sự kiện trong trò chơi và sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù 2.

Tính chất:

 • Không được phép ném ra.
 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
Phong Thần
Chứng Nhận Thần Nông

Nguồn gốc: Nhân vật khi nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh và có trong tổ đội kết thúc các Boss Hiên Viên, Xi Vưu và Thần Nông.

Tính chất:

 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra.
 • Có thể bán cửa hàng giá 01 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.

Lưu ý: Vật phẩm Chứng Nhận đem về nộp cho Chuyển Sinh Lão Lão để Chuyển sinh.

Phong Thần
Chứng Nhận Hiên Viên
Phong Thần
Chứng Nhận Xi Vưu
Phong Thần
Càn Khôn Tái Tạo Đơn

Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 60 tiền Đồng.

Tính chất:

 • Không được phép ném ra, xếp chồng.
 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 01 lượng.

Công dụng:

 • Nếu nhân vật đã Chuyển Sinh 1 chưa đạt đẳng cấp 180 có thể sử dụng Càn Khôn Tái Tạo Đơn để tăng cấp độ.
 • Mỗi lần dùng Càn Khôn Tái Tạo Đơn sẽ tăng 10 cấp độ.
 • Đẳng cấp từ 170 đến 179 sử dụng chỉ tăng lên cấp 180.
Phong Thần
Rương Càn Khôn Tái Tạo Đơn

Nguồn gốc: Ghép tại NPC Vua Hùng

 • Không được phép ném ra, xếp chồng.
 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 01 lượng.

Công dụng: Dùng để chuyển sinh

Phong Thần
Tụ Hồn Châu

Nguồn gốc:

Tính chất:

 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra.
 • Có thể bán cửa hàng, xếp chồng.
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể dùng 20 Tụ Hồn Châu.

Công dụng: Tăng 1 điểm mỗi loại Sức Mạnh, Thân Pháp, Thể Chất, Ngộ Tính.

Lưu ý: Chỉ những kỳ sĩ đã Chuyển Sinh mới được sử dụng.

Phong Thần
Tụ Hồn Châu cấp 1

Nguồn gốc: Săn Boss Ma Lễ

Tính chất:

 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra.
 • Có thể bán cửa hàng, xếp chồng.
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể dùng 20 Tụ Hồn Châu.

Công dụng: Tăng 2 điểm mỗi loại Sức Mạnh, Thân Pháp, Thể Chất, Ngộ Tính

Lưu ý: Chỉ những kỳ sĩ đã Chuyển Sinh 7 ( cụm 2017 ) và chuyển sinh 1 ( cụm 2013 )  mới được sử dụng.

Phong Thần
Đồng Hữu Huy

Nguồn gốc: Nhận được từ nhiệm vụ Hữu Huy.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 1 lượng. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô.
Phong Thần
Đồng Bảo An

Nguồn gốc: Nhận được từ nhiệm vụ Kỹ năng sống.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 1 lượng. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô.
Phong Thần
Lệnh Bài Kỹ Năng Thú Nuôi 4

Nguồn gốc: Nhận tại Chuyển Sinh Lão Lão

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 01 lượng. Xếp chồng 200 cái.

Công dụng: Mở ô kỹ năng thứ 4 cho Linh Thú (yêu cầu Linh Thú đã tịnh hóa lần 2 và có điểm tịnh hóa 300).

Lưu ý: Khi sử dụng, điểm tịnh hóa của Linh Thú sẽ về mốc 0 và khôi phục lại hình dạng khi tịnh hóa lần 1.

Phong Thần
Lệnh Bài Chuyển Sinh 4

Nguồn gốc: Tham gia các tính năng/Sự Kiện/Giải Đấu
Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 01 lượng. Xếp chồng 200 cái.

Công dụng: Dùng Chuyển Sinh 4.
Phong Thần
Lệnh Bài Chuyển Sinh 5

Nguồn gốc: Tham gia các tính năng/Sự Kiện/Giải Đấu
Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 01 lượng. Xếp chồng 200 cái.

Công dụng: Dùng Chuyển Sinh 5.
Phong Thần
Lệnh Bài Chuyển Sinh 6

Nguồn gốc: Tham gia các tính năng/Sự Kiện/Giải Đấu
Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 01 lượng. Xếp chồng 200 cái.

Công dụng: Dùng Chuyển Sinh 6.

Các bước tiến hành

 • Nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh  tại Chuyển Sinh Lão Lão. Khi nhận nhiệm vụ này, đánh Boss Hiên Viên, Thần Nông, Xi Vưu mới rớt giấy chứng nhận.
 • Thu thập đủ những vật phẩm ở bảng bên dưới.
 • Đối thoại với NPC Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh.
Vật phẩm cầnSố lượng  
Chuyển Sinh 1Chuyển Sinh 2Chuyển Sinh 3Chuyển Sinh 4Chuyển Sinh 5Chuyển Sinh 6
Chứng nhận Hiên Viên 1 2 9 18 36 200
Chứng nhận Thần Nông 1 2 9 18 36 200
Chứng nhận Xi vưu 1 2 9 18 36 200
Cửu Chuyển Bình 9 9 50 100 200 500
Chuyển Sinh Bình 1 2 100 100 200 500
Càn Khôn Tái Tạo Đơn 1 2 5 15 30 2 Rương Càn Không Tái Tạo Đơn
Lệnh bài Chuyển Sinh 4 - - - 1 5 10
Lệnh bài Chuyển Sinh 5 - - - - 1 3
Lệnh bài Chuyển Sinh 6 - - - - - 1

Quyền Lợi sau khi Chuyển Sinh

 • Để có thể Chuyển Sinh, quý kỳ sĩ phải tìm đến Chuyển Sinh lão Lão nhận nhiệm vụ. Tham gia đánh Boss của 03 hệ phái Giáp sĩ, Đạo sĩ, Dị nhân, kỳ sĩ thu thập đủ các loại Chứng Nhận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Chuyển Sinh.
 • Nếu nhân vật chưa sử dụng tối đa số Tụ Hồn Châu của lần Chuyển Sinh 1, khi Chuyển Sinh 2 số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng sẽ bao gồm số lượng còn thiếu của lần trước và 20 Tụ Hồn Châu.
Chuyển SinhSau khi Chuyển Sinh
Chuyển Sinh 1
Nhân vật đối thoại với Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh 1
 • Đẳng cấp giảm xuống 180.
 • Điểm thuộc tính:
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 1 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 180 sau khi Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính cơ bản của hệ khi khởi tạo nhân vật.
  • Điểm thuộc tính cơ bản khi đạt đẳng cấp 180.
 • Số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng là 20 cái.
 • Nhận được trạng thái hỗ trợ Chuyển Sinh 1.
Chuyển Sinh 2
Nhân vật đối thoại với Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh 2
 • Đẳng cấp giảm xuống 165.
 • Điểm thuộc tính:
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 1 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 2.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 165 sau khi Chuyển Sinh 2.
  • Điểm thuộc tính cơ bản của hệ khi khởi tạo nhân vật.
  • Điểm thuộc tính cơ bản khi đạt đẳng cấp 165.
 • Số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng thêm 20.
 • Nhận được trạng thái hỗ trợ Chuyển Sinh 2.
Chuyển Sinh 3
Nhân vật đối thoại với Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh 3
 • Đẳng cấp giảm xuống 120.
 • Điểm thuộc tính:
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 1 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 2.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 3.
  • Điểm thuộc tính cơ bản của hệ khi khởi tạo nhân vật.
  • Điểm thuộc tính cơ bản khi đạt đẳng cấp 120.
 • Nhận được:
  • 4.000 Hộ Mạch Đơn.
  • 900 Túi Chân Khí.
  • 1 Lệnh Bài Kỹ Năng Thú Nuôi.
  • Số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng thêm 20.
  • Điểm Tụ Hồn Châu và điểm thưởng khi lên cấp trước Chuyển Sinh được giữ nguyên.
 • Nhận được trạng thái hỗ trợ Chuyển Sinh 3.
Chuyển Sinh 4
Nhân vật đối thoại với Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh 4
 • Đẳng cấp giảm xuống 120.
 • Điểm thuộc tính:
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 1 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 2.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 3.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 4.
  • Điểm thuộc tính cơ bản của hệ khi khởi tạo nhân vật.
  • Điểm thuộc tính cơ bản khi đạt đẳng cấp 120.
 • Nhận được:
  • 5 Túi Quà Hộ Mạch Đơn.
  • 5 Túi Quà Chân Khí.
  • 1 Lệnh Bài Kỹ Năng Thú Nuôi.
  • Số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng thêm 20.
  • Điểm Tụ Hồn Châu và điểm thưởng khi lên cấp trước Chuyển Sinh được giữ nguyên.
  • Nhận được trạng thái hỗ trợ Chuyển Sinh 4.
  • 1 Tĩnh Tâm Thảo.
Chuyển Sinh 5
Nhân vật đối thoại với Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh 5
 • Đẳng cấp giảm xuống 120.
 • Điểm thuộc tính:
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 1 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 2.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 3.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 4.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 5.
  • Điểm thuộc tính cơ bản của hệ khi khởi tạo nhân vật.
  • Điểm thuộc tính cơ bản khi đạt đẳng cấp 120.
 • Nhận được:
  • 5 Túi Quà Hộ Mạch Đơn.
  • 5 Túi Quà Chân Khí.
  • 1 Lệnh Bài Kỹ Năng Thú Nuôi.
  • Số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng thêm 20.
  • Điểm Tụ Hồn Châu và điểm thưởng khi lên cấp trước Chuyển Sinh được giữ nguyên.
  • Nhận được trạng thái hỗ trợ Chuyển Sinh 5.
  • 1 Tĩnh Tâm Thảo.
Chuyển Sinh 6
Nhân vật đối thoại với Chuyển Sinh Lão Lão để tiến hành Chuyển Sinh 6
 • Đẳng cấp giảm xuống 120.
 • Điểm thuộc tính:
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 1 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 1.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước Chuyển Sinh 2.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 3.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 4.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 5.
  • Điểm thuộc tính ngẫu nhiên từ cấp 118 đến cấp 200 trước khi Chuyển Sinh 6.
  • Điểm thuộc tính cơ bản của hệ khi khởi tạo nhân vật.
  • Điểm thuộc tính cơ bản khi đạt đẳng cấp 120.
 • Nhận được:
  • Số lượng Tụ Hồn Châu có thể sử dụng thêm 20.
  • Điểm Tụ Hồn Châu và điểm thưởng khi lên cấp trước Chuyển Sinh được giữ nguyên.
  • Nhận được trạng thái hỗ trợ Chuyển Sinh .
  • Có thể tham gia Gộp Ấn Chuyển Sinh - Giáng Linh Thuật ( sẽ dắt link sau )

Nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh

Đối thoại với NPC Chuyển Sinh Lão Lão để nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh.

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ: Nhân vật phải có đẳng cấp 200.
 • Lưu ý:
  • Nhân vật phải nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh trước, sau đó tham gia đánh Boss mới có thể nhận được Chứng Nhận.

  • Ngoài ra người  chơi có thể thành lập tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ. Thành viên trong tổ đội phải nhận xong nhiệm vụ mới được nhận thưởng.

Hệ BossThời điểmĐịa điểmTọa độ
Phong Thần
Boss Hệ Phái Giáp Sĩ

1 ngày sẽ có 3 đợt xuất hiện Boss:

 • Đợt 1: Từ 08h00 đến 11h00.
 • Đợt 2: Từ 14h00 đến 17h00.
 • Đợt 3: Từ 19h00 đến 22h00.
Bắc Hải 206/174
Sùng Thành 202/177
Yến Sơn 226/200
Phong Thần
Boss Hệ Đạo Sĩ
Chân núi Côn Lôn 208/209
Tây Côn Lôn 211/224
Thủ Dương Sơn 173/186
Phong Thần
Boss Hệ Dị Nhân
Ải Du Hồn 204/210
Miêu Cương 210/184
Cự Lộc 235/189

Phần thưởng sau khi tiêu diệt Boss

Sau khi tiêu diệt Boss, quý kỳ sĩ sẽ nhận được vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Vật phẩm
Pháp Bảo 1x Vũ khí Hoàng Kim 10x Dị Nhân
Pháp Bảo 5x Lam Bảo Thạch
Pháp Bảo 7x Hồng Bảo Thạch
Bí kíp dành cho Giáp Sĩ Xích Viêm Lương Ngọc (chưa mài)
Bí kíp dành cho Đạo Sĩ Xích Viêm Danh Ngọc (chưa mài)
Bí kíp dành cho Dị Nhân Thanh Minh Lương Ngọc (chưa mài)
Trang bị Lục 10x Giáp Sĩ Thanh Minh Danh Ngọc (chưa mài)
Trang bị Lục 10x Đạo Sĩ Tử Hà Lương Ngọc (chưa mài)
Trang bị Lục 10x Dị Nhân Tử Hà Danh Ngọc (chưa mài)
Vũ khí Hoàng Kim 10x Giáp Sĩ 200 Cửu Chuyển Tiên Đan
Vũ khí Hoàng Kim 10x Đạo Sĩ Tụ Hồn Châu
Tụ Hồn Châu cấp 1 Thẻ Kim Dật

Vòng Sáng và Hiệu Ứng Chuyển Sinh

Chuyển SinhVòng sángGhi chú
Chuyển Sinh 1 Phong Thần
Đối với nhân vật nam

Không thể kích hoạt khi chưa Chuyển Sinh.

Qua ngày kích hoạt lại.

  • Phòng Ngự 50 điểm.
  • Kháng Lôi 20%.
  • Kháng Thổ 20%.
  • Kháng Băng 20%.
  • Kháng Hỏa 20%.
  • Hỏa Sát 25 điểm.
  • Băng Sát 25 điểm.
  • Thổ Sát 25 điểm.
  • Lôi Sát 25 điểm.
  • Sát thương cơ bản 25 điểm.
Phong Thần
Đối với nhân vật nữ
Chuyển Sinh 2 Phong Thần
Đối với nhân vật nam

Không thể kích hoạt khi chưa Chuyển Sinh.

Qua ngày kích hoạt lại.

  • Phòng Ngự 60 điểm.
  • Kháng Lôi 30%.
  • Kháng Thổ 30%.
  • Kháng Băng 30%.
  • Kháng Hỏa 30%.
  • Hỏa Sát 30 điểm.
  • Băng Sát 30 điểm.
  • Thổ Sát 30 điểm.
  • Lôi Sát 30 điểm.
  • Sát thương cơ bản 30 điểm.
  Phong Thần
  Đối với nhân vật nữ
  Chuyển Sinh 3 Phong Thần
  Đối với nhân vật nam

  Không thể kích hoạt khi chưa Chuyển Sinh.

  Qua ngày kích hoạt lại.

   • Phòng Ngự 70 điểm.
   • Kháng Lôi 35%.
   • Kháng Thổ 35%.
   • Kháng Băng 35%.
   • Kháng Hỏa 35%.
   • Hỏa Sát 35 điểm.
   • Băng Sát 35 điểm.
   • Thổ Sát 35 điểm.
   • Lôi Sát 35 điểm.
   • Sát thương cơ bản 35 điểm.
   • Giảm sát thương cơ bản 4%.
   • Giảm sát thương tấn công tập trung 4%.
   • Giảm tấn công tập trung pháp thuật 4%.
   • Tất cả kháng tính (mở rộng giới hạn kháng tính) 10%.
   Phong Thần
   Đối với nhân vật nữ
   Chuyển Sinh 4,5,6 cập nhật sau

   Trạng thái hỗ trợ sau Chuyển Sinh

   Hiệu quảĐiểm số
   Chuyển Sinh 1Chuyển Sinh 2Chuyển Sinh 3Chuyển Sinh 4Chuyển Sinh 5Chuyển Sinh 6
   Phòng Ngự 50 60 70 100 150 200
   Kháng Lôi 20% 30% 35% 40% 45% 50%
   Kháng Thổ 20% 30% 35% 40% 45% 50%
   Kháng Băng 20% 30% 35% 40% 45% 50%
   Kháng Hỏa 20% 30% 35% 40% 45% 50%
   Hỏa Sát 25 30 35 40 45 50
   Băng Sát 25 30 35 40 45 50
   Thổ Sát 25 30 35 40 45 50
   Lôi Sát 25 30 35 40 45 50
   Sát thương cơ bản 25 30 35 40 45 50
   Giảm sát thương cơ bản -- -- 4% 6% 8% 10%
   Giảm sát thương tấn công tập trung -- -- 4% 5% 8% 10%
   Giảm tấn công tập trung pháp thuật -- -- 4% 6% 8% 10%
   Tất cả kháng tính
   (mở rộng giới hạn kháng tính)
   -- -- 10% 15% 18% 20%
   Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.