Quay về Trang chủ

Bản cập nhật Tang Không Linh

Từ 31-03-2020 đến 31/03/2030

Đầu trang

Đoạt Bảo Thông Thiên

24-06-20

Đoạt Bảo Thông Thiên là nguồn gốc xuất phát Thanh Long Lệnh Bài, quý kỳ sĩ cố gắng thu thập thật nhiều Thông Thiên Đan để túi hành trang thêm bảo vật mới, mang giá trị đặc biệt trong khắp tam giới.

 • Cụm áp dụng: 2008, 2013, 2017
 • Đẳng cấp: Từ 60 trở lên
 • Dự kiến áp dụng: Từ 26/06/2020

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmChi tiết

ZzHIỆP*BINzZ
 • Vị trí: Phong Thần Đài 189:201
 • Chức năng: Ghép Thông Thiên Đan

Thông Thiên Tiên Thảo
 • Nguồn gốc: Đánh quái từ bản đồ Vạn Tiên Trận (Phong)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép thành Thông Thiên Đan

Thông Thiên Đan
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC ZzHIỆP*BINzZ
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải nhận thưởng, không hạn sử dụng

Cửu Chuyển Tiên Đan
 • Nguồn gốc: Nhận từ Thông Thiên Đan
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 100 cái/ô. Không ném ra.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải 1000 Cửu Chuyển Tiên Đan thành 1 Cửu Chuyển Bình

Cửu Chuyển Bình
 • Nguồn gốc: Ghép 1.000 Cửu Chuyển Tiên Đan.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng 1 lượng. Xếp chồng 100 cái/ô.

Chuyển Sinh Tiên Đan
 • Nguồn gốc: Nhận từ Thông Thiên Đan
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 100 cái/ô. Không ném ra.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải 1000 Chuyển Sinh Tiên Đan thành 1 Chuyển Sinh Bình

Chuyển Sinh Bình
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận khi tham gia các hoạt động, sự kiện trong trò chơi, tính năng Đoạt Bảo Thông Thiên và sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù 2 hoặc ghép từ 1000 Chuyển Sinh Tiên Đan
 • Tính chất: Không ném ra. Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 100 cái/ô.

Phiếu Đăng Ký Nghĩa Tử 2
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận khi sử dụng Thông Thiên Đan
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch/OTT, không bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 
  • 2 Phiếu Đăng Ký + Phiếu Đăng Ký Nghĩa Tử cấp 2 = 1 Mảnh Lệnh Bài Nghĩa Tử Cấp 2.
  • 10 Mảnh lệnh bài Nghĩa Tử 2 đổi được 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2

Mảnh tinh thế tứ tinh (tàn)
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận khi sử dụng Thông Thiên Đan
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đủ 100 mảnh nhấp chuột phải nhận được Tinh Thể Tứ Tinh

Mảnh ngũ sắc thạch (tàn)
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận khi sử dụng Thông Thiên Đan
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đủ 100 mảnh nhấp chuột phải nhận được Ngũ Sắc Thạch

Mảnh lò luyện tứ phẩm (tàn)
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận khi sử dụng Thông Thiên Đan
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đủ 100 mảnh nhấp chuột phải nhận được Lò Luyện Tứ Phẩm

Thanh Long Lệnh Bài (hạ)
 • Nguồn gốc: Khi tham gia tính năng Đoạt Bảo Thông Thiên
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng. Mỗi lần sử dụng tốn 1 Ngôi Sao May Mắn nhận được buff 24 tiếng qua ngày reset.
 • Chỉ số thuộc tính:
  • Tấn công tập trung phép thuật: 5%
  • Giảm tân công tập trung: 5%
  • Sinh lực: 10%
  • Di chuyển: 10%
 • Chức năng: Chuột phải nhận buff thuộc tính bên cạnh (lúc đó vật phẩm Thanh Long Lệnh Bài hạ sẽ bị khóa – không thể giao dịch, bày bán, không ném ra, ott không được).
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ ngày nhận vật phẩm

Ghép nguyên liệu

 • Khi có đủ các nguyên liệu, kỳ sĩ đến đối thoại với NPC ZzHIỆP*BINzZ  để ghép Tiên Lộ theo công thức bên dưới.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ sử dụng 300 Thông Thiên Đan/Tháng. Sang Tháng mới hệ thống reset mới sử dụng được tiếp.

 • Sử dụng Rương Báu Ma Lễ Thanh
  100 Thông Thiên Tiên Thảo + 1 Tín Vật Phong Lâm + 50 vạn
  = 3 Thông Thiên Đan
  1000 Thông Thiên Tiên Thảo + 10 Tín Vật Phong Lâm + 500 vạn
  = 30 Thông Thiên Đan

Phần thưởng

 • Lưu ý:

  • Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 300 Thông Thiên Đan/Tháng. Qua tháng, hệ thống reset mới sử dụng được tiếp.
  • Khi sử dụng 300 Thông Thiên Đan  sẽ nhận được 01 Thanh Long Lệnh Bài (hạ)

 • Sử dụng Thông Thiên Đan kỳ sĩ sẽ nhận điểm kinh nghiệm nhân giới như sau:

  • Cụm 2008: 750 x đẳng cấp nhân vật
  • Cụm 2013: 1250 x đẳng cấp nhân vật
  • Cụm 2017: 1.000.000 exp

  Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên:

  Cụm 2008
  Không trúng gì Mảnh Vàng
  Đồng Thau Mảnh Sắt
  Phồn Vinh Thạch Mảnh Thủy Tinh
  Hưng Thịnh Thạch Huyền Tinh
  Chân Khí Tiểu Phúc Hộ Phù
  Thanh Lộ Tiểu Khao Quân Lệnh
  Lam thủy tinh Ẩn Danh
  Hồng thủy tinh Phụ Mẫu Chi Tâm
  Thần Cẩu Phù Phiếu đăng ký nghĩa tử cấp 2
  Hồi thành phù siêu cấp Mảnh tinh thế tứ tinh (tàn)
  Tranh Bị Sơ  Cấp Mảnh ngũ sắc thạch (tàn)
  Vũ Khí Sơ Cấp Mảnh lò luyện tứ phẩm (tàn)
  Mộc Nhân Phiếu Đăng Ký
  Mảnh Đồng Thẻ Kim Dật
  Mảnh Bạc Lò Luyện Trân Hựu
  Cụm 2013
  Không trúng gì Mảnh Sắt
  Đồng Thau Mảnh Thủy Tinh
  Phồn Vinh Thạch Túi Chân Khí
  Hưng Thịnh Thạch Hộ Mạch Đơn
  Chân Khí Tiểu Huyền Tinh
  Thanh Lộ Tiểu Phúc Hộ Phù
  Lam thủy tinh Khao Quân Lệnh
  Hồng thủy tinh Cửu Chuyển Tiên Đan
  Thần Cẩu Phù Chuyển Sinh Tiên Đan
  Hồi thành phù siêu cấp Phiếu đăng ký nghĩa tử cấp 2
  Tranh Bị Sơ  Cấp Mảnh tinh thế tứ tinh (tàn)
  Vũ Khí Sơ Cấp Mảnh ngũ sắc thạch (tàn)
  Mảnh Đồng Mảnh lò luyện tứ phẩm (tàn)
  Mảnh Bạc Thẻ Kim Dật
  Mảnh Vàng Lò Luyện Trân Hựu
  Cụm 2017
  Không trúng gì Khao Quân Lệnh
  Đồng Thau Túi Hàng
  Phồn Vinh Thạch Tu Luyện Đan
  Hưng Thịnh Thạch Cửu Chuyển Tiên Đan
  Tu Chân Tiên Đan Chuyển Sinh Tiên Đan
  Tướng Quân Lệnh Mảnh lệnh bài chuyển sinh 4
  Mảnh Đồng Mảnh lệnh bài chuyển sinh 5
  Mảnh Bạc Mảnh lệnh bài chuyển sinh 6
  Mảnh Vàng Mảnh vỡ Lệnh bài Tu Chân Kim Đan
  Mảnh Sắt Mảnh tinh thế tứ tinh (tàn)
  Mảnh Thủy Tinh Mảnh ngũ sắc thạch (tàn)
  Túi Chân Khí Mảnh lò luyện tứ phẩm (tàn)
  Hộ Mạch Đơn Phiếu Đăng Ký
  Huyền Tinh Thẻ Kim Dật
  Phúc Hộ Phù Lò Luyện Trân Hựu

Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.