Quay về Trang chủ

Bản cập nhật Tang Không Linh

Từ 31-03-2020 đến 31/03/2030

Đầu trang

Bản đồ mới Tang Không Linh

26-03-20

Bản đồ mới Tang Không Linh sẽ dẫn quý kỳ sĩ từng bước tiến vào một thế giới huyền ảo kỳ bí với Boss Ma Lễ Thanh và Ma Lễ Hồng, vận dụng tất cả thần công lực để tiêu diệt đại Boss này để đoạt lấy những bảo rương chứa vô số bảo vật tam giới...

 • Cụm áp dụng: 2008, 2013, 2017
 • Đẳng cấp: Từ 90 trở lên
 • Dự kiến áp dụng: Từ  31/03/2020

Map mới Tang Không Linh

Hình ảnh    Ghi chú

 • Vị trí: Ngọc Hư Cung
 • Chức năng: Di chuyển vào bản đồ Tang Không Linh.
  • Mỗi lần di chuyển tốn 10 Tứ Tinh – nhận được buff Tang Không Linh
  • Đẳng cấp có thể vào bản đồ Tang Không Linh: Từ 90 trở lên.

NPC Thủ Khố
 • Vị trí: Tang Không Linh 202:196

NPC Đại Phu
 • Vị trí: Tang Không Linh 202:195


Boss Ma Lễ Thanh
 • Vị trí: Tang Không Linh 224:197
 • Thời gian xuất hiện:
19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật


Boss Ma Lễ Hồng
 • Vị trí: Tang Không Linh 232:198
 • Thời gian xuất hiện:
22h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
/
Nguyên Thần Ma Lễ Thanh/
Nguyên Thần Ma Lễ Hồng
 • Nguồn gốc: Rớt khi Boss bị tiêu diệt
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Ghép Tụ Hồn Châu cấp 1

Rương Báu Ma Lễ Thanh  
 • Nguồn gốc: NPC Rương báu xuất hiện xung quanh khi Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng bị tiêu diệt
 • Tính chất: Khi nhấp vào rương báu Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng để nhận thưởng sẽ tốn 1 tiền đồng và 1 phút sau mới có thể nhận tiếp Rương Báu Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng
 • Thời gian NPC tồn tại: 30 phút kể từ lúc boss bị tiêu diệt

Rương Báu Ma Lễ Hồng  

Tụ Hồn Châu (cấp 1)
 • Nguồn gốc: Mở rương báu Ma Lễ ngẫu nhiên
 • Tính chất: Không ném ra. Được giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 200 cái/ô.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng, mỗi lần nhận được 2 điểm thuộc tính mỗi loại (Sức mạnh, Thân pháp, Thể chất, Ngộ Tính)

Mảnh Hóa Thần Binh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ ThanhMa Lễ Hồng
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng
 • Chức năng: Đủ 100 mảnh Hóa Thần Binh Chuột phải nhận 1 Hóa Thần Binh

Hóa Thần Binh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ ThanhMa Lễ Hồng
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng
 • Chức năng: Dùng để nâng cấp Trang Bị/Vũ Khí 120 lên Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

Mảnh Hoán Thần Binh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ ThanhMa Lễ Hồng
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng
 • Chức năng: Đủ 100 mảnh Hóan Thần Binh Chuột phải nhận 1 Hóan Thần Binh

Hóan Thần Binh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ ThanhMa Lễ Hồng
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng
 • Chức năng: Dùng để Hoán Đổi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
//
Thiên Thư/Địa Thư/Nhân Thư
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ ThanhMa Lễ Hồng
 • Tính chất: Không ném ra. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới
/
Tu Vi/
Nguyên Khí
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ ThanhMa Lễ Hồng
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 200
 • Chức năng: Luyện Chế Tiên Đan – Tỷ lệ tấn công tập trung (cập nhật sau)

Linh Thạch
 • Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở rương báu boss Ma Lễ
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Đổi ngoại trang và ngoại hình Pet, bùa may mắn trang bị, vũ khí Thần Binh

Linh Lục Dịch
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Luyện Đan Hồ Lô giá 3 tiền đồng
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, không xếp chồng.
 • Chức năng: Dùng để hợp thành Linh Thạch hoặc Tiên Đan
 • Hạn sử dụng: 7 ngày
/
Lệnh Bài Mặc Giao (khóa)/
Lệnh Bài Tuần Lộc (khóa)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Báu Ma Lễ Thanh
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
 • Chức năng: Chuột phải nhận ngoại trang pét Mặc Giao
/
Lệnh Bài Tử Huyền (khóa)/
Lệnh Bài Hỏa Thố (khóa)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Báu Ma Lễ Hồng
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
 • Chức năng: Chuột phải nhận được ngoại trang pét Mặc Giao

Phần thưởng Rương Báu Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng

 • Khi tiêu diệt thành công Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng thì sẽ xuất hiện NPC Rương Báu Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng (30 rương) xung quanh chỗ Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng, người chơi nhấp vào Rương Báu Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng để nhận thưởng
 • Ngoài ra, khi tiêu diệt boss Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên như: Trang Bị 120 hệ đạo sĩ, trang bị 120 hệ giáp sĩ, trang bị 120 hệ dị nhân, mảnh trang bị 120 hệ dị nhân, mảnh trang bị 120 hệ giáp sĩ, mảnh trang bị 120 hệ đạo sĩ, huyền tinh, mảnh đồng, mảnh bạc, mảnh vàng, mảnh sắt, khuôn trang bị 120, mảnh bạch thủy tinh, kim loại hiếm, hóa thần binh, mảnh hóa thần binh, hoán thần binh, mảnh hoán thần binh, nguyên thần ma lễ hồng, thiên thư, địa thư, nhân thư, tu vi, nguyên khí…

 • Rương Báu Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng được nhận sẽ bị mất liền lập tức, để nhận tiếp rương báu tiếp theo, người chơi phải chờ 1 phút mới có thể nhận tiếp
 • Sau 30p nếu Rương Báu Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng không ai nhận thì sẽ tự biến mất.
 • Lưu ý: Khi nhặt Bảo Rương, trạng thái PK của nhân vật sẽ tự động chuyển sang hình thức chiến đấu.

 • Mỗi lần sử dụng Rương Báu Ma Lễ Thanh/Ma Lễ Hồng sẽ tốn 1 tiền đồng và nhận được một trong các phần thưởng sau đây:

  Sử dụng Rương Báu Ma Lễ Thanh
  Mảnh bạc Kim Loại Hiếm
  Mảnh thủy tinh Thú cưỡi toái phiến
  Bá Lạc Nhãn cấp 9 Huyền Tinh
  Bá Lạc Nhãn cấp 10 Mảnh Lục Lam Thủy Tinh
  Mảnh bàn long lệnh Mảnh Bạch Thủy Tinh
  Lệnh bài Mặc Giao (khóa) Buff 8/3 loại 1 (7 ngày)
  Lệnh bài Tuần Lộc (khóa) Buff 8/3 loại 2 (7 ngày)
  Đồng Nhân Ngoại trang tướng lĩnh Chu (7 ngày)
  Trầm Điện Ngoại trang tướng lĩnh Thương (7 ngày)
  Mảnh Vải Thỏi Vàng
  Hành Quân Lệnh Thỏi Bạc
  Thanh Lộ Tiểu Thỏi Đồng
  Chân Khí Tiểu Thỏi Sắt
  Linh Thạch Thỏi Thủy Tinh
  Mảnh trang bị 120 (đạo sĩ) Lò Luyện Trân Hựu
  Mảnh trang bị 120 (giáp sĩ) Linh Lục Dịch
  Mảnh trang bị 120 (dị nhân) Tụ Hồn Châu cấp 1
  Sử dụng Rương Báu Ma Lễ Hồng
  Mảnh vàng Kim Loại Hiếm
  Mảnh đồng Thú cưỡi toái phiến
  Bá Lạc Nhãn Cấp 8 Huyền Tinh
  Bá Lạc Nhãn Cấp 11 Mảnh Lục Lam Thủy Tinh
  Mảnh bàn long lệnh Mảnh Bạch Thủy Tinh
  Lệnh bài Tử Huyền (khóa) Buff 8/3 loại 1 (7 ngày)
  Lệnh bài Hỏa Thố (khóa) Buff 8/3 loại 2 (7 ngày)
  Sủi Cảo thịt bò Ngoại trang tướng lĩnh Chu (7 ngày)
  Sủi Cảo thịt heo Ngoại trang tướng lĩnh Thương (7 ngày)
  Sủi Cảo  thịt dê Thỏi Vàng
  Sủi Cảo tôm Thỏi Bạc
  Sủi Cảo hạnh nhân Thỏi Đồng
  Sủi Cảo bắp thảo Thỏi Sắt
  Linh Thạch Thỏi Thủy Tinh
  Mảnh vũ khí 120 (đạo sĩ) Lò Luyện Trân Hựu
  Mảnh vũ khí 120 (giáp sĩ) Linh Lục Dịch
  Mảnh vũ khí 120 (dị nhân) Tụ Hồn Châu cấp 1

Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.