Quay về Trang chủ

Bản cập nhật Tang Không Linh

Từ 31-03-2020 đến 31/03/2030

Đầu trang

Chuyển sinh 1 cụm 2013

26-03-20

Chuyển Sinh trong Phiên Bản Mới dự kiến ra mắt tháng 03/2020 sẽ đem đến cho quý kỳ sĩ cụm 2017 và 2013 một bước chuyển mình vượt bậc so với hiện tại. Khi đã đạt đến mức chạm ngưỡng thì Chuyển Sinh chính là cánh cổng hóa thân thành những nhân vật hùng mạnh hơn, thỏa với đẳng cấp và bản lĩnh để chinh phục tam giới rộng lớn hơn...

Chuyển Sinh 1 - cụm 2013, Chuyển Sinh 7 - cụm 2017

Chi tiếtChuyển Sinh 7 – cụm 2017Chuyển Sinh 1 – cụm 2013
Điều kiện
 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 6
 • Đẳng cấp nhân vật 200
 • Level tiên ma >=70
 • Đẳng cấp nhân vật 200
Quyền Lợi
 • Tăng thuộc tính ngẫu nhiên khi lên cấp.
 • Sử dụng thêm được 20 Tụ Hồn Châu (cấp 1)
 • Nhận buff Chuyển Sinh
 • Nhận ngoại trang Chuyển Sinh
 • Nhận danh hiệu Chuyển Sinh
 • Tăng thuộc tính ngẫu nhiên khi lên cấp.
 • Sử dụng thêm được 20 Tụ Hồn Châu (cấp 1)
 • Nhận buff Chuyển Sinh
 • Nhận ngoại trang Chuyển Sinh
 • Nhận danh hiệu Chuyển Sinh
Hạn Chế
 • Trở về cấp 120
 • Khi tham gia sự kiện tích lũy nhận kinh nghiệm: đẳng cấp x 1000
 • Khi tham gia sự kiện miễn phí nhận kinh nghiệm: đẳng cấp x 700
 • Trở về cấp 120
 • Khi tham gia sự kiện tích lũy nhận kinh nghiệm: đẳng cấp x 1000
 • Khi tham gia sự kiện miễn phí nhận kinh nghiệm: đẳng cấp x 700

Trạng thái hỗ trợ sau Chuyển Sinh 7 - cụm 2017

Hiệu quảTrùng Sinh 7
Tất cả thuộc tính 15
Tất cả kháng tính 55%
Hỏa Sát 60
Băng Sát 60
Thổ Sát 60
Lôi Sát 60
Sát Thương Cơ Bản 60
Giảm sát thương cơ bản 15%
Giảm sát thương tấn công tập trung 15%
Giảm tấn công tập trung pháp thuật 15%
Giảm thời gian trúng thương 15
Tăng thời gian thọ thương 15
Bỏ qua né tránh 15%

Trạng thái hỗ trợ sau Chuyển Sinh 1 - cụm 2013

Hiệu quảTrùng Sinh 1
Giảm sát thương cơ bản 5%
Giảm sát thương tấn công tập trung 5%
Giảm tấn công tập trung pháp thuật 5%
Giảm thời gian trúng thương 5
Tăng thời gian thọ thương 5
Bỏ qua né tránh 5%
Phòng Ngự 50
Hỏa Sát 25
Băng Sát 25
Thổ Sát 25
Lôi Sát 25
Sát Thương Cơ Bản 25
Tất cả kháng tính 20

Nhân vật Nam/Nữ - hiệu ứng/danh hiệu

Phong Thần

 • Thuộc tính của nhân vật chuyển sinh, sẽ được giữ nguyên điểm của nhân vật 120, tất cả các điểm may mắn khi thăng cấp ở các kỳ chuyển sinh trước và số điểm thuộc tính.
 • Khi nhận Buff Chuyển Sinh 7 (cụm 2017) và Chuyển Sinh 1 (cụm 2013), nhân vật sẽ nhận được hiệu ứng Ngoại Trang + buff chuyển sinh + danh hiệu chuyển sinh và bị khấu trừ 5 Tín Vật Phong Lâm + 10 vạn.

  Phong Thần

  Danh hiệu và Ngoại Trang chuyển sinh 7 cụm 2017

   

  Phong Thần

  Danh hiệu và Ngoại Trang chuyển sinh 1 cụm 2013

Vật phẩm liên quan

 Vật phẩmGhi chú
  Chuyển Sinh Hỏa
 • Vị trí: các bản đồ Tân Thủ Thôn
 • Ngọc Hư Cung 213:194
 • Sùng Thành Doanh 199:198
 • Xi Vưu Mộ 193:202
 • Công dụng:
 • Chuyển Sinh Phiên Bản Mới
 • Ghép Nguyên Liệu
 • Nhận Buff/Danh Hiệu/Ngoại Trang
 • Nhận nhiệm vụ chuyển sinh: Tốn 10 Tín Vật Phong Lâm + 10 vạn (yêu cầu đẳng cấp 200 mới nhận được)

Tụ Hồn Châu (cấp 1)
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức: 10 Tụ Hồn Châu + 1 Nguyên Thần Ma Lễ Thanh  + 1 Nguyên Thần Ma Lễ Hồng  = Tụ Hồn Châu (cấp 1) (thất bại mất hết vật phẩm)
 • Tính chất: Không ném. Được giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 200 cái/ô.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải sử dụng: Mỗi lần nhận được 2 điểm thuộc tính mỗi loại (Sức mạnh, Thân pháp, Thể chất, Ngộ Tính)

Tụ Hồn Châu
 • Nguồn gốc: Săn boss Chuyển Sinh

Nguyên Thần Ma Lễ Thanh 
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Ma Lễ Thanh tại bản đồ Tang Không Linh
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Nguyên Thần Ma Lễ Hồng 
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Ma Lễ Hồng tại bản đồ Tang Không Linh
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Thiên Thư
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ ThanhMa Lễ Hồng
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Địa Thư
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ ThanhMa Lễ Hồng
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Nhân Thư
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ ThanhMa Lễ Hồng
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Chứng Nhận Hiên Viên cấp 1
 • Nguồn gốc: Ghép theo điều kiện bên dưới
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Chứng Nhận Thần Nông cấp 1
 • Nguồn gốc: Ghép theo điều kiện bên dưới
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Chứng Nhận Xi Vưu cấp 1
 • Nguồn gốc: Ghép theo điều kiện bên dưới
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Chứng Nhận Lão Lão cấp 1
 • Nguồn gốc: Ghép theo điều kiện bên dưới
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Tín Vật Phong Lâm
 • Nguồn gốc: Hoàn thành nhiệm vụ Vận Lương.
 • Tính chất: Không ném ra. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để tăng sức khỏe NPC Nghĩa Tử, kích hoạt buff chuyển sinh phiên bản mới tại NPC Chuyển Sinh Hỏa, ghép Chứng nhận Lão Lão

Các bước tiến hành

 • Nhận nhiệm vụ chuyển sinh tại Chuyển Sinh Hỏa
 • Thu thập đủ những vật phẩm ở bảng bên dưới
 • Đối thoại với NPC Chuyển Sinh Hỏa để tiến hành chuyển sinh Phiên Bản Mới

Cách kiểm nguyên liệu

Người chơi đến NPC Chuyển Sinh Hỏa để ghép nguyên liệu theo công thức bên dưới, tỷ lệ thành công cao, thất bại mất hết nguyên liệu.

Công thức chứng nhậnLưu ý
 • 1 Chứng Nhận Hiên Viên cấp 1 = 10 Địa Thư  + 10 Nhân Thư
  +  1 Chứng Nhận Hiên Viên
Thất bại sẽ mất hết vật phẩm
 • 1 Chứng Nhận Thần Nông cấp 1 = 10 Thiên Thư + 10 Nhân Thư
  +  1 Chứng Nhận Thần Nông
 • 1 Chứng Nhận Xi Vưu cấp 1 = 10 Thiên Thư + 10 Địa Thư
  + 1 Chứng Nhận Xi Vưu
1 Chứng Nhận Lão Lão cấp 1 = 1 Nguyên Thần Ma Lễ Thanh  + 10 Cữu Chuyển Bình + 1 Chuyển Sinh Bình + 10 Tín Vật Phong Lâm (áp dụng sau bảo trì ngày 08/07/2020) Thành công 100%
Vật phẩm cầnSố lượng
Chuyển Sinh 7 - 2017Chuyển Sinh 1 - 2013
Chứng nhận Hiên Viên cấp 1 20 20
Chứng nhận Thần Nông  cấp 1 20 20
Chứng nhận Xi vưu  cấp 1 20 20
Chứng nhận Lão Lão cấp 1 20 20
Lệnh bài chuyển sinh 4 20 0
Lệnh bài chuyển sinh 5 6 0
Lệnh bài chuyển sinh 6 2 0
Lệnh bài chuyển sinh 7 1 0
Rương Càn Khôn Tái Tạo Đơn 4 0
Càn Khôn Tái Tạo Đơn 0 10
Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.