Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Trùng Sinh vật phẩm

24-02-20

Hướng dẫn tham gia cách Trùng Sinh Vật Phẩm, quý kỳ sĩ lưu ý những chức năng liên quan đến Thú cưỡi và Ngọc bội để có thể tiến hành thuận tiện nhất.

 • Lưu ý:
  • Nộp 1000 Huyền Tinh + 10 Kim Loại Hiếm cho NPC để mở tính năng trùng sinh. 
  • Không sử dụng Ngọc Bội VNG để tiến hành Trùng Sinh.
  • Vật phẩm sau khi Trùng Sinh sẽ bị khóa.

Mở tính năng Trùng Sinh vật phẩm (thú cưỡi - ngọc bội)

Hình ảnhNội dung

NPC Vật Tổ (187:200)
 • Vị trí: Phong Thần Đài 187:200
 • Chức năng: Trùng Sinh vật phẩm

  Kim Loại Hiếm
 • Nguồn gốc: Ghép với công thức bên dưới
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để Đục Thêm Lỗ cho các trang bị đặc biệt.

Trùng Sinh Châu
 • Nguồn gốc: Nhận từ NPC Trùng Sinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh vật phẩm.

Mảnh Trùng Sinh Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Vật Tổ giá 18 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để Trùng Sinh  vật phẩm.

Trùng Sinh Đơn
 • Nguồn gốc: Ghép với công thức bên dưới
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để trùng sinh.

Bột Ngọc Bội
 • Nguồn gốc: Ghép với công thức bên dưới
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để trùng sinh.

Mảnh Bạch Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận được từ Boss 130,140,150
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh thú cưỡi lấn 1.

Bạch Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức tại Xích Tùng Tử 3 Mãnh Bạch Thủy Tinh + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Bạch Thủy Tinh (như ép Hoàng Thủy Tinh).
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh thú cưỡi lần 2.

Bạch Bảo Thạch
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử 3 Bạch Thủy Tinh + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Bạch Bảo Thạch (như ép Hoàng Bảo Thạch)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh thú cưỡi lần 3.

Bạch Bích Tỷ
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử 3 Bạch Bảo Thạch + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Bạch Bích Tỷ (như ép Hoàng Bích Tỷ)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh thú cưỡi lần 4.

Mảnh Lục Lam Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận được từ Boss tiên ma 40,50,60 và Thập Tuyệt Trận 71,91,11,131
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh ngọc bội lần 1.

Lục Lam Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử 3 Mãnh Lục Lam Thủy Tinh + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Lục Lam Thủy Tinh (như ép Hoàng Thủy Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng sinh ngọc bội lần 2.

Lục Lam Bảo Thạnh
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử
 • 3 Lục Lam Thủy Tinh + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Lục Lam Bảo Thạch (như ép Hoàng Thủy Tinh)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng ngọc bội lần 3.

Lục Lam Bích Tỷ
 • Nguồn gốc: Ghép từ công thức trên tại Xích Tùng Tử 3 Lục Lam Bảo Thạch + 1 Tha Sơn Thạch = 1 Lục Lam Bích Tỷ (như ép Hoàng Thủy Tinh)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200, có thể giao dịch, bày bán, đánh bạc. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trùng ngọc bội lần 4.

Ghép vật phẩm

Đến NPC Vật Tổ để tiến hành ghép các vật phẩm nguyên liệu để Trùng Sinh.

Nguyên liệuThành côngThất bại
  1 Lệnh Bài Liên Hoa + 1 Mảnh Vỡ Tứ Tinh + 1 Kim Loại Hiếm + 1 Mảnh NPC VIP + 1 Bột Ngọc Bội + 100 Vạn
Nhận ngẫu nhiên từ 1-5 Trùng Sinh Đơn -
1 Thỏi Đồng + 1 Thỏi Bạc + 1 Thỏi Vàng + 1 Thỏi Sắt + 1 Thỏi Thủy Tinh + 1 Bá Lạc Nhãn cấp 12 + 100 vạn 1 Kim Loại Hiếm Mất nguyên liệu
1 Thanh Linh Ngọc Bội + 1 Huyền Vũ Ngọc Bội + 1 Phục Hổ Ngọc Bội + Hoàng Huyết Ngọc Bội + Long Hồn Ngọc Bội + 1 Bá Lạc Nhãn cấp 12 + 100 vạn 1 Bột Ngọc Bội Mất nguyên liệu

Tăng cấp NPC Vật Tổ

 • Khi tiến hành tăng cấp NPC Vật Tổ đến cấp 12, người chơi chọn nhận Trùng Sinh Châu và sẽ nhận được 1 Trùng Sinh Châu để tham gia tính năng Trùng Sinh. Khi nhận Trùng Sinh Châu thì NPC Vật Tổ sẽ trở về cấp 1.
 • Tiếp tục nâng cấp NPC Vật Tổ đến 12, để nhận tiếp Trùng Sinh Châu.
CấpNguyên liệuTiến VạnThành CôngThất bại
1 Mảnh Trùng Sinh Châu + Tướng Quân Lệnh (siêu cấp) + 5 Trùng Sinh Đơn 200 Cấp 2 Mất nguyên liệu
2 Cấp 3
3 Cấp 4
4 Cấp 5
5 Cấp 6
6 Cấp 7
7 Cấp 8
8 Cấp 9
9 Cấp 10
10 Cấp 11
11 Cấp 12

Trùng Sinh thú cưỡi 1-4

Chỉ Trùng Sinh được 4 loại thú cưỡi:

 • Thú 120.
 • Thú Quần Anh Hội (cũ)
 • Thú Quần Anh Hội (mới)
 • Thú Tinh Quân cấp 5
Hướng DẫnYêu CầuThành CôngThất bại

Chọn NPC -> Trùng Sinh Thú Cưỡi -> Trùng Sinh 1

1 trong 4 loại thú cưỡi trên + 1 Trùng Sinh Châu + 1 Ngũ Sắc Thạch + 1 Mảnh Bạch Thủy Tinh Khấu trừ tất cả nguyên liệu + Nhận 1 Thú trùng sinh Trùng Sinh 1 Khấu  trừ Ngũ Sắc Thạch  + Mảnh Bạch Thủy Tinh
 • Khi Trùng Sinh Thú Cưỡi lần 2 sẽ dùng Bạch Thủy Tinh, lần 3 sẽ dùng Bạch Bảo Thạch, Lần 4 sẽ dùng Bạch Bích Tỷ.
 • Thú Trùng Sinh sẽ có đặc điểm mới:
 Thú cưỡi Trùng Sinh 1Thú cưỡi Trùng Sinh 2Thú cưỡi Trùng Sinh 3Thú cưỡi Trùng Sinh 4
Thuộc tính màu Trắng Di chuyển: Giữ nguyên thú cũ Cập nhật sau
Đẳng cấp yêu cầu: 120
Chỉ số thêm: Sinh lực 20% Chỉ số thêm: Sinh lực 30% Chỉ số thêm: Sinh lực 50%
- Chỉ số thêm: Tất cả thuộc tính 10 điểm Chỉ số thêm: Tất cả thuộc tính 20 điểm
Thuộc tính màu Xanh Hoàn nguyên về thuộc tính mặc định ban đầu của thú cưỡi

Lưu ý: Thú Trùng Sinh sẽ bị mất tất cả các hiệu ứng hỗ trợ đục, khảm, trang trí, hồn chú trên thú trùng sinh. 

Trùng Sinh Ngọc Bội 1-3

Chỉ Trùng Sinh được: Long Hồn Ngọc Bội (chất lượng 4).

Hướng DẫnYêu cầuThành CôngThất bại
Chọn NPC -> Trùng Sinh Ngọc Bội -> Trùng Sinh 1 1 Long Hồn Ngọc Bội (chất lượng 4) + 1 Trùng Sinh Châu + Lò Luyện Tứ Phẩm + 1 Mảnh Lục Lam Thủy Tinh

Khấu trừ tất cả nguyên liệu + nhận 1 Ngọc Bội Trùng Sinh 1

 

Khẩu trừ Lò Luyện Tứ Phẩm + Mảnh Lục Lam Thủy Tinh
- Khi Trùng Sinh Ngọc Bội lần 2 sẽ dùng Lục Lam Thủy Tinh, lần 3 sẽ dùng Lục Lam Bảo Thạch, lần 4 sẽ dùng Lục Lam Bích Tỷ.

.
- Ngọc Bội trùng sinh sẽ có đặc điểm mới:

 Trùng Sinh lần 1Trùng Sinh lần 2Trùng Sinh lần 3Trùng Sinh lần 4
Thuộc tính màu Trắng Chất lượng: 4 Cập nhật sau
Đẳng cấp yêu cầu: 120
Chỉ số thêm: Sinh lực 20% Chỉ số thêm: Sinh lực 30% Chỉ số thêm: Sinh lực 50%
- Chỉ số thêm: tất cả thuộc tính tăng 10 điểm Chỉ số thêm: tất cả thuộc tính tăng 20 điểm
Thuộc tính màu Xanh Hoàn nguyên về ngọc bội chất lượng 4 - 1 dòng Hoàn nguyên về ngọc bội chất lượng 4 - 1 dòng Hoàn nguyên về ngọc bội chất lượng 4 - 1 dòng

Lưu ý: Ngọc bội trùng sinh sẽ hoàn nguyên về 1 dòng (Chất lượng 4)