Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Ngọc Hư Cung

Từ 06-11-2023 đến 31/01/2024

Đầu trang

Lưỡng Cực Lệnh Siêu Cấp

19-10-23

Thông tin quan trọng về Lưỡng Cực Lệnh,

Quý kỳ sĩ vui lòng đọc kỹ thông tin dưới đây để sử dụng Lưỡng Cực Lệnh hiệu quả và phát huy tác dụng nhất. Mọi vấn đề Bổn Pháp đã lưu ý sau đây sẽ không được hỗ trợ nếu quý kỳ sĩ bỏ qua:

 • Không nhận thưởng nếu nhân vật đang trong trạng thái mệt mỏi (quá 3 giờ chơi)
 • Phải nhận thưởng khi vừa đủ mốc cấp độ. Không được để sang mốc khác/cấp khác mới nhận thưởng. Ví dụ: Nhân vật đang cấp 200 nhưng không nhận thưởng mà để sang Chuyển Sinh 1 sẽ không nhận thưởng phần thưởng
 • Trước khi nhận mốc phần thưởng Chuyển Sinh 1 cấp 200 (nhận mốc tiên ma 20), nhân vật phải hoàn nhanh xong NV Phong Hồi Lộ Chuyển, NV Cửu Lai, NV Thăng Tiên Nhập Ma (xem chi tiết tại đây).
 • Sau khi mua Túi Tân Thủ nhận Lưỡng Cực Lệnh (tân thủ) thì 7 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp Túi Tân Thủ (nhận Lưỡng Cực Lệnh trưởng thành)
 • Mỗi nhân vật nếu đủ điều kiện cấp độ chỉ có thể mua được 1 Lưỡng Cực Lệnh (tân thủ), khi mua tiếp Túi Tân Thủ thứ 2 sẽ nhận được Lưỡng Cực Lệnh (trưởng thành)

Tương truyền Lưỡng Cực Lệnh là một thông thiên linh bảo được cất giấu là chân núi Tang Không Linh ngàn năm mới xuất hiện một lần, người sở hữu chúng ngoài việc gia tăng sức mạnh cho bản thân mà còn giúp người bình thường có thể tu luyện, phát quang thần lực, phù văn huyền ảo, thống trị tam giới.

NPC & vật phẩm liên quan | Tân Thủ | Trưởng Thành | NV Tuần Hoàn

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Tính chất
Phong Thần
NPC Tân Thủ Thí Luyện
 • Vị trí:
  • Xi Vưu Mộ (192/200).
  • Sùng Thành Doanh (200/199).
  • Ngọc Hư Cung (207/195).
 • Chức năng: Mua Lưỡng Cực Lệnh tân thủ, trưởng thành.
Phong Thần
Túi Tân Thủ Siêu Cấp
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Thân Thủ Thí Luyện giá 150 Tiền Đồng.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc nhận.
Phong Thần
Lưỡng Cực Lệnh Siêu Cấp (Tân Thủ)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Tân Thủ Siêu Cấp
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt. Không bán shop.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Lưu ý: Hạn sử dụng sẽ có 3 loại, chỉ nhận duy nhất được một trong 3 loại này
  • 45 ngày (như Bảo An Phù), không tốn thêm tiền đồng.
  • 90 ngày: tốn thêm 100 tiền đồng.
  • 150 ngày: tốn thêm 150 tiền đồng
  • 300 ngày: tốn thêm 300 tiền đồng
  • Khi nhận một trong ba loại trên thì Túi Tân Thủ Siêu Cấp sẽ mất.
  • Cấp từ 1 - 110 mới có thể nhận.
Phong Thần
Lưỡng Cực Lệnh Siêu Cấp (Trường Thành)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Tân Thủ Siêu Cấp
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt. Không bán shop.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Lưu ý:
  • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
  • Cấp 111 trở lên mới có thể nhận.
Gia Hạn Lưỡng Cực Lệnh Siêu Cấp ( Tân Thủ )
 • Khi người chơi có lưỡng cực lệnh siêu cấp 45 ngày, 90 ngày, 150 ngày, 300 ngày còn hạn sử dụng thì có thể đến NPC Tân Thủ Thí Luyện để tiến hành gia hạn Lưỡng Cực Lệnh Siêu Cấp ( Tân Thủ ) giá 1000 tiền đồng

Lưỡng Cực Lệnh Tân Thủ

Phần thưởng mỗi ngày
Thời gian Phần thưởng
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 10 Túi Chân Khí
10 Hộ Mạch Đơn
5 Bột Nội Đơn
10 Vạn
1.000.000 điểm kinh nghiệm
5 Túi NV Hữu Huy
Từ thứ Bảy đến Chủ Nhật 1 Hạt Linh Hồn Trụ Vương
20 Túi Chân Khí
20 Hộ Mạch Đơn
10 Bột Nội Đơn
20 Vạn
1.500.000 điểm kinh nghiệm
10 Túi NV Hữu Huy
Phần thưởng theo mốc đẳng cấp
Cấp Yêu cầu Hoàn thành nhanh
(Tiền Đồng)
Phần thưởng
Dưới 120 - -
 • Đẳng cấp 120.
 • Bộ trang bị Lục 8x (+12) - theo hệ phái (NV).
 • Thú cưỡi Chí 9x theo hệ phái (Khóa).
 • Vũ khí Hoàng Kim 8x (+12) theo hệ phái (NV).
 • Bàn Cổ Linh Phù
 • Mảnh lục thủy tinh
120 - -
 • Kích hoạt tất cả các kỹ năng
 • Kỹ năng chủ động tăng 8
 • Kỹ năng bị động tăng 1
121

Hoàn thành 5 NV tuần hoàn
Hoàn thành 5 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 5 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 5 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 1 lần Vận Lương
Tham gia 1 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 1 lần Vạn Tiên Trận

10
 • Đẳng cấp 125.
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Áo Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa)
 • Thông Thiên Linh Phù
 • Giáp Thiết Kinh Thần
 • Răng Đại Thạch Thần
 • Tóc Đao Ngưu
 • Máu Quy Vương
 • 10 Mảnh hoàng thủy tinh
126

Hoàn thành 5 NV tuần hoàn
Hoàn thành 5 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 5 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 5 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 1 lần Vận Lương
Tham gia 1 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 1 lần Vạn Tiên Trận

10
 • Đẳng cấp 130.
 • Nón Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Dương Tiễn Linh Phù
 • Mảnh tử thủy tinh
131

Hoàn thành 5 NV tuần hoàn
Hoàn thành 5 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 5 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 5 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 1 lần Vận Lương
Tham gia 1 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 1 lần Vạn Tiên Trận

10
 • Đẳng cấp 135.
 • Phi Phong Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Giao Long Linh Phù (khóa)
 • Lục thủy tinh
136

Hoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 2 lần Vận Lương
Tham gia 2 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 2 lần Vạn Tiên Trận

20
 • Đẳng cấp 140.
 • Chân Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 500 Tiên Phù
 • 500 Ma Phù
 • Hoàng thủy tinh
141

Hoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 2 lần Vận Lương
Tham gia 2 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 2 lần Vạn Tiên Trận

20
 • Đẳng cấp 145.
 • Vũ khí Hoàng kim 95 (+11) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 500 Tiên Phù
 • 500 Ma Phù
 • Tử thủy tinh
146

Hoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 2 lần Vận Lương
Tham gia 2 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 2 lần Vạn Tiên Trận

20
 • Đẳng cấp 150.
 • Đai Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 1 Tu Chân Tiên Đan
151

Hoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 2 lần Vận Lương
Tham gia 2 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 2 lần Vạn Tiên Trận

30
 • Đẳng cấp 155.
 • Bộ trang bị Tinh Quân Tiên (+12) - cấp 3 (Khóa, 30 ngày).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 200 Tu Luyện Đan
156

Hoàn thành 20 NV tuần hoàn
Hoàn thành 20 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 3 lần Vận Lương
Tham gia 3 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 3 lần Vạn Tiên Trận

30
 • Đẳng cấp 160.
 • Thú cưỡi Tinh Quân (có hạn sử dụng).
 • 60 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 200 Tu Luyện Đan
 • Mảnh tử thủy tinh
161

Hoàn thành 20 NV tuần hoàn
Hoàn thành 20 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 3 lần Vận Lương
Tham gia 3 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 3 lần Vạn Tiên Trận

30
 • Đẳng cấp 165.
 • Vũ khí Tinh Quân theo hệ phái (+12) - cấp 3 (30 ngày).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 200 Tu Luyện Đan
 • Lục thủy tinh
166

Hoàn thành 20 NV tuần hoàn
Hoàn thành 20 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 3 lần Vận Lương
Tham gia 3 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 3 lần Vạn Tiên Trận

30
 • Đẳng cấp 170.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 200 Tu Luyện Đan
 • Hoàng thủy tinh
171

Hoàn thành 20 NV tuần hoàn
Hoàn thành 20 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 3 lần Vận Lương
Tham gia 3 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 3 lần Vạn Tiên Trận

30
 • Đẳng cấp 175.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 200 Tu Luyện Đan
 • Tử thủy tinh
176

Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 30 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 4 lần Vận Lương
Tham gia 4 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 4 lần Vạn Tiên Trận

40
 • Đẳng cấp 180.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Rương Mật Tịch
181

Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 30 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 4 lần Vận Lương
Tham gia 4 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 4 lần Vạn Tiên Trận

40
 • Đẳng cấp 185.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Lệnh bài nghĩa tử cấp 1
186

Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 30 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 4 lần Vận Lương
Tham gia 4 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 4 lần Vạn Tiên Trận

40
 • Đẳng cấp 190.
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 1 Chứng Nhận Hiên Viên
191

Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 30 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 4 lần Vận Lương
Tham gia 4 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 4 lần Vạn Tiên Trận

40
 • Đẳng cấp 195.
 • 1 Khí Nguyên (cao cấp).
 • 1 Trang Nguyên (cao cấp).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 1 Chứng Nhận Thần Nông
199

Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 30 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 4 lần Vận Lương
Tham gia 4 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 4 lần Vạn Tiên Trận

40
 • 50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 1 Chứng Nhận Xi Vưu
200

Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 30 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 4 lần Vận Lương
Tham gia 4 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 4 lần Vạn Tiên Trận

40
 • Thú cưỡi Tinh Quân - cấp 1 (có hạn sử dụng).
 • 100 vạn lượng.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Ngưu Bảo Bảo.
 • Khuôn Tinh Quân.
Chuyển Sinh 1
(cấp 181)

Hoàn thành 40 NV tuần hoàn
Hoàn thành 40 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100
 • Đẳng cấp 185.
 • 1 Bảo Rương Đắc Kỷ.
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Rương Hồn Chú Ngũ Sắc.
 • Thú cưỡi Tinh Quân – cấp 1 (vĩnh viễn)
 • 2 Chứng Nhận Hiên Viên
 • 2 Chứng Nhận Thần Nông
 • 2 Chứng Nhận Xi Vưu
Chuyển Sinh 1
(cấp 200)

Hoàn thành 40 NV tuần hoàn
Hoàn thành 40 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100
 • Đẳng Cấp Tiên ma 20.
 • Nón Tiên Ma 3x (theo hệ phái)
 • Thú cưỡi tinh quân - cấp 2 (vĩnh viễn).
 • 200 Túi Chân Khí.
 • Lục Bảo Thạch
Chuyển Sinh 2
(cấp 171)

Hoàn thành 40 NV tuần hoàn
Hoàn thành 40 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100
 • Đẳng cấp 175.
 • Đai Tiên Ma 3x (theo hệ phái)
 • Sức Lực 2.000
 • Hoàng Bảo Thạch
Chuyển Sinh 2
(cấp 180)

Hoàn thành 40 NV tuần hoàn
Hoàn thành 40 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100
 • Đẳng cấp 185.
 • Chân Tiên Ma 3x (theo hệ phái)
 • Nón Cam Thánh (theo hệ phái)
 • Hộp Quà Trụ Vương - cấp 3 (7 ngày)
 • 200 Túi Chân Khí.
 • 9 Chứng Nhận Hiên Viên
 • 9 Chứng Nhận Thần Nông
 • 9 Chứng Nhận Xi Vưu
 • Tử Bảo Thạch
Chuyển Sinh 2
(cấp 200)

 

Hoàn thành 40 NV tuần hoàn
Hoàn thành 40 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần NV Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận
Hoàn thành 20 lần NV Trọng Trân Ma Uy

100
 • Vũ Khí Tinh Quân - cấp 4 (theo hệ phái)
 • Phi Phong Ma 3x (theo hệ phái)
 • Thú Nuôi Tứ Bất Tướng
 • Tinh Quân Chi Bảo - cấp 4
 • Áo Thánh (theo hệ phái)
 • Tử Bảo Thạch
 • 200 Túi Chân Khí
 • Đẳng cấp tiên ma 30
 •  
Chuyển Sinh 3 (cấp 200)

 

Hoàn thành 20 lần NV Hô Tiên Hoán Ma
Hoàn thành 20 lần NV Nam Minh Ly Hỏa
Hoàn thành 20 lần NV Ngũ Sắc Hồn
Kích hoạt ấn Nghĩa Tử 1

500
 • Áo Tiên Ma 3x (theo hệ phái)
 • Phi Phong Cam Thánh (theo hệ phái)
 • Hộp Quà Trụ Vương - cấp 3
 • Lệnh bài chuyển sinh 4
 • 1 Vi Quang Quái Phù
 • Tử Bảo Thạch
 • Đẳng cấp tiên ma 35
Chuyển Sinh 4 (cấp 200)

Hoàn thành 30 lần NV Trọng Trân Ma Uy
Hoàn thành 30 lần NV Hô Tiên Hoán Ma
Hoàn thành 30 lần NV Nam Minh Ly Hỏa
Hoàn thành 30 lần NV Ngũ Sắc Hồn
Kích hoạt buff Vô Tự Thiên Thư

1000
 • Vũ Khí Tiên Ma 3x (theo hệ phái) (giáp sĩ mặc định đao dài)
 • Tinh Quân Chi Bảo - cấp 4
 • Hộp Quà Trụ Vương Cấp 4
 • Sức Lực 2000
 • 5 Lệnh bài chuyển sinh 4
 • Lệnh bài chuyển sinh 5
 • 1 Tinh Thái Quái Phù
 • 1 Ngọc Tinh (ngẫu nhiên)
 • 1 Tử Bảo Thạch
 • Đẳng cấp tiên ma 45
Chuyển Sinh 5 (cấp 120)

Hoàn thành 40 lần NV Trọng Trân Ma Uy
Hoàn thành 40 lần NV Hô Tiên Hoán Ma
Hoàn thành 40 lần NV Nam Minh Ly Hỏa
Hoàn thành 40 lần NV Ngũ Sắc Hồn
Kích Hoạt ấn Tu Chân  -  Viên Mãn 4
Kích hoạt buff Thú Tinh Quân

1000
 • Thú cưỡi Tiên Ma 3x (theo hệ phái)
 • Sức lực 2000
 • Phục Sinh Đan
 • Giáng Linh 1
 • Tử Bích Tỷ
 • Lệnh bài pet Thạch Cơ
 • 1 Phi thăng ngưng lộ cấp
Chuyển sinh 5 ( cấp 200 )

Hoàn thành 40 lần NV Trọng Trân Ma Uy
Hoàn thành 40 lần NV Hô Tiên Hoán Ma
Hoàn thành 40 lần NV Nam Minh Ly Hỏa
Hoàn thành 40 lần NV Ngũ Sắc Hồn
Kích Hoạt ấn Tu Chân  -  Viên Mãn 4
Kích hoạt buff Thú Tinh Quân cấp 3

1000
 • Áo Tiên Ma 7x (theo hệ phái)
 • Sức lực 2000
 • Giáng Linh 2
 • Tử Bích Tỷ
 • Lệnh bài pet Phụng Hoàng
 • 1 Rương Hồn Chú Ngũ Sắc
 • 1 Lò Luyện Trân Hựu
 • 1 Túi VIP
Chuyển Sinh 6 ( cấp 120 )

Hoàn thành 40 lần NV Trọng Trân Ma Uy
Hoàn thành 40 lần NV Hô Tiên Hoán Ma
Hoàn thành 40 lần NV Nam Minh Ly Hỏa
Hoàn thành 40 lần NV Ngũ Sắc Hồn
Kích Hoạt ấn Tu Chân  -  Viên Mãn 4
Kích hoạt buff Thú Tinh Quân cấp 4

1000
 • Phi Phongi Tiên Ma 7x (theo hệ phái)
 • Sức lực 2000
 • Giáng Linh 3
 • Tử Bích Tỷ
 • Lệnh bài pet Tử Huyền
 • 1 Rương Hồn Chú Ngũ Sắc
 • 1 Vô Tự Thiên Thư Lam
 • 1 Túi VIP Siêu
 • 1 Tinh Thái Quái Phù
 • 1 Ngọc Tinh ( ngẫu nhiên )
Chuyển Sinh 6 ( cấp 200 )

Hoàn thành 40 lần NV Trọng Trân Ma Uy
Hoàn thành 40 lần NV Hô Tiên Hoán Ma
Hoàn thành 40 lần NV Nam Minh Ly Hỏa
Hoàn thành 40 lần NV Ngũ Sắc Hồn
Kích Hoạt ấn Tu Chân  -  Viên Mãn 4
Kích hoạt buff Thú Tinh Quân cấp 5

1000
 • Đồ Phổ Pháp Khí Tiên Ma 65 ( theo tiên/ma)
 • Sức lực 2000
 • Lệnh Bài Chuyển Sinh 6
 • Lệnh bài pet Lý Tịnh
 • 1 Rương Hồn Chú Ngũ Sắc
 • 1 Rương Yêu Quyết Trắng
 • 1 Tinh Thái Quái Phù
 • 1 Ngọc Tinh ( ngẫu nhiên )
 • 1 Hộp Đả Thần Tiên

Lưỡng Cực Lệnh - Trưởng Thành

Thời gian Phần thưởng
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 1 Bảo An Chi Thư
50 Cửu  Chuyển Tiên Đan
50 Chuyển Sinh Tiên Đan
1 Lễ Bao Cát Tường
1 Thiên Khố Lệnh Phù
1 Huy Hữu Đạo Sách
10 vạn lượng
1.000.000 điểm kinh nghiệm
10 Tu Luyện Đan Sơ
10 Hộ Mạch Đơn
10 Túi Chân Khí
5 Túi NV Hữu Huy (nhấp xem)
Từ thứ Bảy đến Chủ Nhật 2 Bảo An Chi Thư
100 Cửu  Chuyển Tiên Đan
100 Chuyển Sinh Tiên Đan
1 Lễ Bao Cát Tường 2
2 Huy Hữu Đạo Sách
1 Thiên Khố Lệnh Phù 2
20 vạn lượng
1.500.000 điểm kinh nghiệm
20 Hộ Mạch Đơn
20 Túi Chân Khí
1 Tu Chân Tiên Đan
1 Linh Thạch
10 Túi NV Hữu Huy (nhấp xem)

NV Tuần Hoàn

Tên NV Tuần Hoàn
Vòng Càn Khôn Bào Thương Thám Quân
Phá Vạn Tiên Trận Thiên Thụ Đạo Cụ
Thiên Cống Tống Tữu Truy Sát
Thu Thập Đưa Thư Hoa Thần Bí
Trừ Ma Luyện Tiên Đơn Thao Trường Thí Luyện

Các NV khác

Chuyển
Sinh (CS)
Điều kiện cũ Điều kiện mới
1
 • Nhân vật chưa CS
 • Đẳng cấp hiện tại 200
 • Nhân vật chưa CS
 • Đẳng cấp hiện tại 200
2
 • Nhân vật đã CS1
 • Đẳng cấp hiện tại 200
 • Nhân vật đã CS1
 • Đẳng cấp hiện tại 200
3
 • Nhân vật đã CS2
 • Đẳng cấp hiện tại 200
 • Đẳng cấp Tiên Ma 50
 • Nhân vật đã CS2.
 • Đẳng cấp hiện tại 200
 • Đẳng cấp Tiên Ma 30
4
 • Nhân vật đã CS3.
 • Đẳng cấp hiện tại 200
 • Đẳng cấp Tiên Ma 60
 • Nhân vật đã CS3.
 • Đẳng cấp hiện tại 200
 • Đẳng cấp Tiên Ma 40
5
 • Nhân vật đã CS4
 • Đẳng cấp nhân vật 200
 • Đẳng cấp tiên ma >=70
 • Nhân vật đã CS4
 • Đẳng cấp nhân vật 200
 • Đẳng cấp Tiên Ma 50
6
 • Nhân vật đã CS5
 • Đẳng cấp nhân vật 200
 • Cấp Tiên Ma từ 70 trở lên
 • Nhân vật đã CS5
 • Đẳng cấp nhân vật 200
 • Đẳng cấp Tiên Ma 60
7
 • Nhân vật đã CS6
 • Đẳng cấp nhân vật 200
 • Cấp Tiên Ma từ 70 trở lên
 • Nhân vật đã CS6
 • Đẳng cấp nhân vật 200
 • Cấp Tiên Ma cấp 70
Chuyển Sinh Đẳng cấp nhân giới khi chuyển sinh  (cũ) Đẳng cấp nhân giới khi chuyển sinh (mới)
 • 1
 • 120
 • 121
 • 2
 • 120
 • 121
 • 3
 • 120
 • 121
 • 4
 • 120
 • 121
 • 5
 • 120
 • 121
 • 6
 • 120
 • 121
 • 7
 • 120
 • 121
Giáng Linh Đẳng cấp nhân giới khi giáng linh  (cũ) Đẳng cấp nhân giới khi giáng linh  (mới)
 • 1
 • 120
 • 121
 • 2
 • 120
 • 121
 • 3
 • 120
 • 121

Nếu có gì thắc mắc, quý kỳ sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc gửi hỗ trợ về địa chỉ hỗ trợ khách hàng để nhận được giải đáp nhanh nhất.

Trân trọng,