Quay về Trang chủ

Đa Bảo Đạo Nhân

Từ 01-07-2022 đến 01/07/2022

Đầu trang

Gộp Ấn Nghĩa Tử 1

14-02-23

Gộp và Tách Ấn Nghĩa Tử 1 tại Phong Thần!

Được biết chiến Trường Thiên Lao rực lửa, lính canh đông đảo, quần tụ ba tầng bốn lớp để quyết bảo vệ Niên Thú và Huyền Vũ, trước viễn cảnh đó, Đa Bảo Đạo Nhân lập tức giáng xuống Tam Giới để giúp quý kỳ sĩ nhanh chóng nâng cao năng lực hộ thân khi có thể gộp ấn tu chân, đổi ấn giáng linh.

Không những thế, Đa Bảo Đại Nhân còn mang theo mình không ít kỳ trân dị bảo vạn người mong cầu, để biết thêm chi tiết, quý kỳ sĩ hãy cùng Bổn Pháp đến Ngọc Hư Cung tìm hiểu xem Đa Bảo Đạo Nhân mang đến những gì trong phiên bản mới Bách Chiến Vương Tôn nhé.

Thời gian áp dụng: Sau khi cập nhật phiên bản mới Bách Chiến Vương Tôn

Gộp Ấn Nghĩa Tử 1

 • NPC liên quan: Nghĩa Tử
 • Điều kiện chung:
  • Chỉ hỗ trợ ấn nghĩa tử 1 cấp 5 trở lên.
 • Yêu cầu: Có 4 ấn nghĩa tử cùng cấp
  • Đa Bảo Lệnh Bài
  • 500 Linh Thạch
 • Hệ thống sẽ thu hồi 4 ấn nghĩa tử 1 và 1 Đa Bảo Lệnh Bài, 1 lương Linh Thạch nhất định, sau đó sẽ hỗ trợ Ấn Gộp Nghĩa Tử 1
 • Hệ thống chỉ hỗ trợ 20 bộ nghĩa tử 1 bên dưới, nhân vật đang sở hữu bộ nghĩa tử 1 nào thì sẽ nhận bộ ấn gộp nghĩa tử 1 tương ứng.
 • Phải đủ 4 ấn nghĩa tử 1 cùng cấp thì mới có thể gộp ấn nghĩa tử 1 được.

Tách Ấn Nghĩa Tử 1

 • NPC liên quan:  Nghĩa Tử
 • Yêu cầu: Có Ấn Gộp Nghĩa Tử 1
  • 1 Đa Bảo Lệnh Bài
  • 500 Linh Thạch
 • Hệ thống sẽ thu hồi ấn gộp nghĩa tử 1, 1 Đa Bảo Lệnh Bài, 1 lượng Linh Thạch nhất định, sau đó sẽ hỗ trợ 4 ấn nghĩa tử 1 theo thuộc tính của ấn gộp nghĩa tử 1.
STT Thuộc tính
1 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
2 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Sinh lực %
3 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
Kháng hỏa %
4 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Sinh lực %
5 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương tập trung Băng %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
6 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Kháng hỏa %
7 Sinh lực %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
8 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Băng %
9 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương tập trung Thổ %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
10 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Thổ %
11 Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
Kháng hỏa %
12 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
Kháng hỏa %
13 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
Giảm sát thương tập trung băng %
14 Giảm sát thương công tập trung thổ %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
15 Giảm sát thương công tập trung %
Kháng băng %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
16 Giảm sát thương công tập trung băng %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
17 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương cơ bản %
Sinh lực %
Giảm sát thương tập trung Hỏa %
18 Giảm sát thương công tập trung %
Sinh lực %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung băng %
19 Giảm sát thương công tập trung %
Sinh lực %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Giảm sát thương tập trung thổ %
20 Giảm sát thương công tập trung %
Giảm sát thương cơ bản %
Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Kháng băng %

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.