Quay về Trang chủ

Đa Bảo Đạo Nhân

Từ 01-07-2022 đến 01/07/2022

Đầu trang

Đổi vật phẩm

14-02-23

Đổi Vật Phẩm - hãy cùng xem tại đây nào các kỳ sĩ của tam giới!

Được biết chiến Trường Thiên Lao rực lửa, lính canh đông đảo, quần tụ ba tầng bốn lớp để quyết bảo vệ Niên Thú và Huyền Vũ, trước viễn cảnh đó, Đa Bảo Đạo Nhân lập tức giáng xuống Tam Giới để giúp quý kỳ sĩ nhanh chóng nâng cao năng lực hộ thân khi có thể gộp ấn tu chân, đổi ấn giáng linh.

Không những thế, Đa Bảo Đại Nhân còn mang theo mình không ít kỳ trân dị bảo vạn người mong cầu, để biết thêm chi tiết, quý kỳ sĩ hãy cùng Bổn Pháp đến Ngọc Hư Cung tìm hiểu xem Đa Bảo Đạo Nhân mang đến những gì trong phiên bản mới Bách Chiến Vương Tôn nhé.

Thời gian áp dụng: Sau khi cập nhật phiên bản mới Bách Chiến Vương Tôn

NPC liên quan

NPC Chi tiết

Đa Bảo Đạo Nhân
 • Vị trí: Sùng Thành Doanh: 199:196
 • Chức năng: Đổi Vật Phẩm

Chu Tử Trấn
 • Vị trí: Sùng Thành Doanh: 200:196
 • Chức năng: Nhận nguyên liệu tham gia tính năng
 • Cập nhật sau bảo trì ngày 17/02/2023

Hạ Bậc Đơn
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 2 Đa Bảo Lệnh Bài = 1 Hạ Bậc Đơn

Phiếu Tách Ấn Nguyên Anh
 • Nguồn Gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 2 Đa Bảo Lệnh Bài = 1 Phiếu Tách Ấn Nguyên Anh

Mật Tịch Kim Đan
 • Nguồn Gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 1 Đa Bảo Lệnh Bài = 1 Mật Tịch Kim Đan
  • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Dùng để đổi thuộc tính ấn gộp nguyên anh hoặc đổi thuộc tính 1 ấn rời Kim Đan
 • Ưu điểm:
 • Không phải kích hoạt tính năng tu chân Hóa Thần
 • Không phải tách ấn nguyên anh
 • Không phải gộp ấn nguyên anh
 • Không phải chờ đợi lâu như gộp ấn tu chân
 • Có Mật Tịch Nguyên Anh có thể  gửi hỗ trợ để đăng ký đổi thuộc tính ấn gộp nguyên anh

Mật Tịch Nguyên Anh
 • Nguồn Gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 2 Đa Bảo Lệnh Bài = 1 Mật Tịch Nguyên Anh
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để đổi thuộc tính ấn gộp nguyên anh hoặc đổi thuộc tính 2 ấn rời Nguyên Anh
 • Ưu điểm:
 • Không phải kích hoạt tính năng tu chân Hóa Thần
 • Không phải tách ấn nguyên anh
 • Không phải gộp ấn nguyên anh
 • Không phải chờ đợi lâu như gộp ấn tu chân
 • Có Mật Tịch Nguyên Anh có thể  gửi hỗ trợ để đăng ký đổi thuộc tính ấn gộp nguyên anh

Mật Tịch Hóa Thần
 • Nguồn Gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 4 Đa Bảo Lệnh Bài = 1 Mật Tịch Hóa Thần
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để đổi thuộc tính ấn gộp hóa thần hoặc đổi thuộc tính 4 ấn rời Hóa Thần
 • Ưu điểm:
 • Không phải kích hoạt tính năng tu chân Luyện Hư
 • Không phải tách ấn hóa thần
 • Không phải gộp ấn hóa thần
 • Không phải chờ đợi lâu như gộp ấn tu chân
 • Có Mật Tịch Hóa Thần có thể  gửi hỗ trợ để đăng ký đổi thuộc tính ấn gộp hóa thần

Phiếu Gộp Ấn Kim Đan ( đặc biệt )
 • Nguồn Gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 1 Phiếu Đăng Ký Gộp Ấn Kim Đan + 1 Đa Bảo Lệnh Bài = Phiếu Gộp Ấn Kim Đan ( đặc biệt )

 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  Công dụng: Dùng để gộp ấn Kim Đan
 • Ưu điểm:
 • Không phải chờ đến đợt gộp ấn trước giải đấu
 • Không phải chờ đợi lâu như gộp ấn tu chân định kỳ
 • Có Phiếu Gộp Ấn Kim Đan ( đặc biệt ) có thể  gửi hỗ trợ để gộp ấn.

Phiếu Gộp Ấn Nguyên Anh ( đặc biệt )
 • Nguồn Gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 1 Phiếu Đăng Ký Gộp Ấn Nguyên Anh + 1 Đa Bảo Lệnh Bài = Phiếu Gộp Ấn Nguyên Anh ( đặc biệt )
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để gộp ấn Nguyên Anh
 • Ưu điểm:
 • Không phải chờ đến đợt gộp ấn trước giải đấu
 • Không phải chờ đợi lâu như gộp ấn tu chân định kỳ
 • Có Phiếu Gộp Ấn Nguyên Anh ( đặc biệt ) có thể  gửi hỗ trợ để gộp ấn.

Phiếu Gộp Ấn Hóa Thần ( đặc biệt )
 • Nguồn Gốc: Đổi tại NPC Đa Bảo Đạo Nhân/Sự Kiện/Giải Đấu/Máy Chủ Mới
 • Công thức: 1 Phiếu Đăng Ký Gộp Ấn Hóa Thần + 1 Đa Bảo Lệnh Bài = Phiếu Gộp Ấn Hóa Thần ( đặc biệt )
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để gộp ấn Hóa Thần
 • Ưu điểm:
 • Không phải chờ đến đợt gộp ấn trước giải đấu
 • Không phải chờ đợi lâu như gộp ấn tu chân định kỳ
 • Có Phiếu Gộp Ấn Hóa Thần ( đặc biệt ) có thể  gửi hỗ trợ để gộp ấn.

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.