Quay về Trang chủ

Trang bị và vũ khí Tinh Quân

Từ 01-06-2013

Đầu trang

Trang bị Tinh Quân cấp 1

01-01-70

Phần thưởng cao quý nhất được ra mắt lần đầu tiên tại giải đấu Quần Anh Hội 06 - trang bị Tinh Quân đã thu hút sự chú ý của đông đảo kỳ sĩ tam giới. Không những hiếm có, khó tìm mà nguồn gốc của bộ kỳ trân dị bảo vẫn còn là một câu chuyện thần bí, ẩn chứa bên trong nhiều huyền cơ.

Tương truyền, hàng vạn năm trước khi đất trời vẫn còn sơ khai, quái vật Tần Thiên Quân tác oai tác quái khắp tam giới, tiến hành thu thập hàng loạt Chiến Hồn và Hỗn Độn Khí - vốn là những nguyên tố có uy lực vô cùng mạnh mẽ để chế tạo một loại trang bị mới, mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, có thể giúp y thống trị ba cõi.

Biết được âm mưu ấy, Thái Thượng Lão Quân đã phong ấn Tần Thiên Quân cùng vô số Chiến Hồn và Hỗn Độn Khí tại Thập Tuyệt Trận, vĩnh viễn không thể ra ngoài.

Nay, bí mật về thần binh lợi khí mang tên Tinh Quân đang dần được hé lộ, quý kỳ sĩ hãy nhanh chóng xông vào Thập Tuyệt Trận để tìm những nguyên liệu cần thiết, chế tạo bộ trang bị Tinh Quân cho riêng mình, lưu danh muôn thuở.

NPC và vật phẩm liên quan | Nhiệm vụ | Công thức | Phần thưởng

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Tính chất
Phong Thần
Thái Thượng Lão Quân
 • Vị trí: Diêu Trì (188/200).
 • Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến trang bị Tinh Quân.
  • Mua Chiến Hồn.
  • Phân rã nguyên liệu Tinh Quân Tiên/Ma.
  • Chế tạo (ghép Khuôn Tinh Quân, trang bị Tinh Quân Tiên/Ma).
  • Nhận nhiệm vụ Tinh Quân.
Phong Thần
Mảnh vỡ Tinh Quân (Tiên)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi phân giải trang bị Cam Trấn Nguyên.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.
Phong Thần
Mảnh vỡ Tinh Quân (Ma)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi phân giải trang bị Cam Sự Kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.
Phong Thần
Khuôn Tinh Quân
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao.
 • Giá: 500 tiền Đồng.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.
Phong Thần
Mảnh vỡ Hỗn Nguyên
 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép trang bị Tinh Quân hoặc mua từ Như Ý Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.
Phong Thần
Mảnh vỡ Trấn Nguyên
 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép trang bị Trấn Nguyên hoặc mua từ Như Ý Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.
Phong Thần
Tinh Quân Chi Bảo
 • Nguồn gốc: Thành phẩm khi chế tạo trang bị Tinh Quân.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.
Phong Thần
Hỗn Độn Khí
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái tại Thập Tuyệt Trận.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng. Có thể xếp chồng 200 cái.
Phong Thần
Chiến Hồn
 • Nguồn gốc: Kết thúc Tần Thiên Quân sẽ nhận được.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng. Có thể xếp chồng 100 cái.
 • Giá: 04 tiền Đồng (kỳ sĩ đã Chuyển sinh 02 mới được mua).
 • Lưu ý: Những kỳ sĩ đã Chuyển sinh 01, Chuyển sinh 02 có thể nhận miễn phí 01 Chiến Hồn/01 ngày.
Phong Thần
Đồng Bảo An
 • Nguồn gốc: Nhận được từ nhiệm vụ Kỹ năng sống.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng. Có thể xếp chồng 200 cái.

Nhiệm vụ

Kỳ sĩ có đẳng cấp trên 120 có thể đến gặp NPC Thái Thượng Lão Quân để nhận nhiệm vụ Tinh Quân Giáng Thế. Chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, kỳ sĩ mới có thể nhận nhiệm vụ Thu Thập Chiến Hồn, chuẩn bị bước vào giai đoạn chế tạo trang bị Tinh Quân đầy mạnh mẽ.

 • Nhiệm vụ Tinh Quân Giáng Thế:
  • Bước 1: Tiếp nhận nhiệm vụ tại NPC Thái Thượng Lão Quân.
  • Bước 2: Vào Thập Tuyệt Trận tiêu diệt Tần Thiên Quân (chỉ có kỳ sĩ kết thúc Tần Thiên Quân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ).
  • Bước 3: Đối thoại với NPC Thái Thượng Lão Quân để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ Thu Thập Chiến Hồn:
  • Bước 1: Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Tinh Quân Giáng Thế, kỳ sĩ tiếp tục đối thoại với NPC Thái Thượng Lão Quân để nhận nhiệm vụ Thu Thập Chiến Hồn.
  • Bước 2: Kỳ sĩ nộp Chiến Hồn cho NPC Thái Thượng Lão Quân theo quy tắc sau:
Điều kiện Quy tắc
Chưa Chuyển sinh
 • Mỗi ngày nhận được 01 lần nộp Chiến Hồn miễn phí.
 • Nộp Chiến Hồn tối đa 05 lần/01 ngày.
Chuyển sinh 01
 • Mỗi ngày nhận được 01 lần nộp Chiến Hồn miễn phí.
 • Nộp Chiến Hồn tối đa 06 lần/01 ngày.
Chuyển sinh 02
 • Mỗi ngày nhận được 02 lần nộp Chiến Hồn miễn phí.
 • Nộp Chiến Hồn tối đa 07 lần/01 ngày.

Lưu ý:

 • Nộp 01 Chiến Hồn nhận được 01 điểm, đủ 100 điểm mới có thể chế tạo trang bị Tinh Quân.
 • Từ lần nộp thứ 02 trở đi, mỗi lần nộp tiêu hao 01 Đồng Kích.

Công thức

Phân giải trang bị

Với mỗi lần phân giải trang bị thành công, kỳ sĩ sẽ mất 01 điểm Chiến Hồn.

Phân giải trang bị Trấn Nguyên
Nguyên liệu Thành phẩm
01 trang bị Trấn Nguyên bất kỳ
 • Thành công: Nhận được 01 Mảnh vỡ Tinh Quân (Tiên).
 • Thất bại: Nhận được 01 Mảnh vỡ Trấn Nguyên.
500 vạn tiền
100 Hỗn Độn Khí
05 Đồng Bảo An

Phân giải trang bị Cam Sự Kiện
Nguyên liệu Thành phẩm
01 trang bị Cam Sự Kiện bất kỳ
 • Thành công: Nhận được 01 Mảnh vỡ Tinh Quân (Ma).
 • Thất bại: Nhận được 01 Trấn Nguyên Chi Bảo.
500 vạn tiền
100 Hỗn Độn Khí
05 Đồng Bảo An
Chế tạo Tinh Quân Chi Bảo

Dựa vào nguyên liệu phù hợp, kỳ sĩ có thể chọn 01 trong 04 cách bên dưới để chế tạo Tinh Quân Chi Bảo và với mỗi lần chế tạo thành công, kỳ sĩ sẽ mất 01 điểm Chiến Hồn.

Nguyên liệu Thành phẩm
02 Mảnh vỡ Tinh Quân (Tiên)
 • Thành công: Nhận được 01 Tinh Quân Chi Bảo.
 • Thất bại: Nhận được 01 Mảnh vỡ Hỗn Nguyên.
2.000 vạn tiền
01 Khuôn Tinh Quân
1.000 Hỗn Độn Khí
05 Đồng Bảo An
02 Mảnh vỡ Tinh Quân (Ma) 01 Tinh Quân Chi Bảo
2.000 vạn tiền
01 Khuôn Tinh Quân
1.000 Hỗn Độn Khí
05 Đồng Bảo An
10 Mảnh vỡ Hỗn Nguyên 01 Tinh Quân Chi Bảo
05 Đồng Bảo An
10 Mảnh vỡ Trấn Nguyên 01 Tinh Quân Chi Bảo
05 Đồng Bảo An

Phần thưởng

Sau khi sử dụng Tinh Quân Chi Bảo, kỳ sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được 01 trong những trang bị Tinh Quân cấp 01.