Quay về Trang chủ

Trang bị và vũ khí Tinh Quân

Từ 01-06-2013

Đầu trang

Trang bị Tinh Quân cấp 2 & 3

01-01-70

Trang bị Tinh Quân cấp 2 & cấp 3 luôn là những trân bảo quý giá mà mỗi kỳ sĩ tại thế giới Phong Thần đều mong muốn sở hữu. Sắp tới, để tạo điều kiện cho kỳ sĩ nhanh chóng có được bộ trang bị mạnh mẽ này, Phong Thần sẽ cập nhật tính năng chế tạo trang bị Tinh Quân cấp 2 & cấp 3 từ ngày 07/03/2014.

Ngoài ra, khi kỳ sĩ không vừa ý với trang bị Tinh Quân mà mình đang sở hữu, kỳ sĩ có thể sử dụng tính năng dung luyện hoàn toàn mới để có thể tùy ý chọn lựa trang bị mà mình mong muốn.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Phong Thần
Thái Thượng Lão Quân
 • Vị trí: Diêu Trì (178/199).
 • Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến trang bị Tinh Quân.
  • Mua Chiến Hồn.
  • Phân rã nguyên liệu Tinh Quân Tiên/Ma.
  • Chế tạo (ghép Khuôn Tinh Quân, trang bị Tinh Quân Tiên/Ma).
  • Nhận nhiệm vụ Tinh Quân.
  • Chế tạo Tinh Quân Chi Bảo cấp 2/cấp 3.
  • Dung luyện trang bị Tinh Quân.
Phong Thần
Tinh Quân Chi Bảo cấp 2
 • Nguồn gốc: Thành phẩm khi chế tạo trang bị Tinh Quân cấp 2.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
Phong Thần
Tinh Quân Chi Bảo cấp 3
 • Nguồn gốc: Thành phẩm khi chế tạo trang bị Tinh Quân cấp 3.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.

Chế tạo

Chế tạo Tinh Quân Chi Bảo cấp 2
Nguyên liệuThành phẩm
2 Trang Bị Tinh Quân cấp 1 +6 (bất kì) Nhận được 1 Tinh Quân Chi Bảo cấp 2
(tỉ lệ thành công 100%)
1 Khuôn Tinh Quân
2 Mảnh Vỡ Hỗn Nguyên
100 Tiền Đồng
10.000 vạn
Chế tạo Tinh Quân Chi Bảo cấp 3
Nguyên liệuThành phẩm
2 Trang Bị Tinh Quân cấp 2 +6 (bất kì) Nhận được 1 Tinh Quân Chi Bảo cấp 3
(tỉ lệ thành công 100%)
2 Khuôn Tinh Quân
3 Mảnh Vỡ Hỗn Nguyên
200 Tiền Đồng
20.000 vạn

Dung luyện

Kỳ sĩ có thể sử dụng chức năng để đổi trang bị Tinh Quân mà mình mong muốn.

Nguyên liệuThành phẩm
2 Trang Bị Tinh Quân cấp 2 +3 (bất kì) Nhận được trang bị Tinh Quân cấp 2 bất kì
(tùy chọn trang bị và hệ phái)
50 tiền Đồng
5.000 vạn
2 Trang Bị Tinh Quân cấp 3 +3 (bất kì) Nhận được trang bị Tinh Quân cấp 3 bất kì
(tùy chọn trang bị và hệ phái)
100 tiền Đồng
5.000 vạn

Ví dụ: Kỳ sĩ dung luyện:

 • 1 Tinh Quân *Chấn Lôi Kết* Tiên cấp 2 +3.
 • 1 Tinh Quân *Huyền Thiết Khôi* Tiên cấp 2 +3.
 • 50 tiền Đồng.
 • 5000 vạn.

=> Sẽ nhận được 1 Tinh Quân *Hỗn Nguyên Cân* Tiên cấp 2 hoặc trang bị Tinh Quân cấp 2 tùy ý (tùy chọn trang bị và hệ phái).

Lưu ý

 • Trang bị tinh quân hệ Tiên sẽ dung luyện thành trang bị tinh quân hệ Tiên.
 • Trang bị tinh quân hệ Ma sẽ dung luyện thành trang bị tinh quân hệ Ma
 • Trang bị tinh quân hệ Tiên không thể dung luyện thành trang bị tinh quân hệ Ma và ngược lại.

Nay xin thông báo để quý kỳ sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc kỳ sĩ nhiều niềm vui và may mắn trên đường phiêu lưu tại thế giới Phong Thần.