Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Tiêu Diêu Cung

Từ 21-04-2023 đến 21/04/2023

Đầu trang

Vạn Tiên Lệnh

14-04-23

Dành tặng cho những kì sĩ mới gia nhập Tam Giới, Bổn Pháp xin trân trọng gửi đến tin tức về Thẻ Tân Thủ có sức mạnh vô song, giúp những ai vừa bước chân vào Phong Thần nhanh chóng đạt được những đẳng cấp nhất định. Mong rằng mùa lễ hội này sẽ giúp quý kì sĩ có nhiều niềm vui hơn với thông tin bên dưới của Vạn Tiên Lệnh.

Vạn Tiên Lệnh Cụm Hồi Ức

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 21/04/2023
 • Áp dụng: Chỉ áp dụng tại máy chủ Tiêu Diêu Cung
 • NPC & vật phẩm liên quan:
Hình ẢnhGhi Chú

IMG_256
Lễ Quan Phong Thần

 • Vị trí:
  • Ngọc Hư Cung - 212/197
  • Sùng Thành Doanh - 200/196
  • Xi Vưu Mộ - 200/202.
 • Chức năng: Dùng Tiền Đồng mua Túi Vạn Tiên Lệnh

IMG_256
Túi Vạn Tiên Lệnh

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Lễ Quan Phong Thần giá 150 Tiền Đồng.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc nhận.

IMG_256

 
Vạn Tiên Lệnh
( tân thủ )

 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Tân Thủ.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt. Không bán shop.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Lưu ý: Hạn sử dụng sẽ có 4 loại, chỉ nhận duy nhất được một trong 4 loại này
  • 45 ngày, không tốn thêm tiền đồng.
  • 90 ngày: tốn thêm 100 tiền đồng.
  • 150 ngày: tốn thêm 150 tiền đồng
  • 300 ngày: tốn thêm 300 tiền đồng
  •  
  • Khi nhận một trong bốn loại trên thì Túi Tân Thủ sẽ mất.
 • Lưu ý:
  • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
  • Từ cấp 1 đến cấp 89 mới có thể nhận.
 • Tính chất:
  • Khi còn hạn sử dụng: Không giao dịch, bày bán, ném ra, rơi khi PK cao, bán cửa hàng.
  • Hết hạn sử dụng: Có thể ném ra. Không giao dịch, bày bán, rơi khi PK cao, bán cửa hàng.

IMG_256

 
Vạn Tiên Lệnh ( trưởng thành )

 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Túi Tân Thủ.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày bán, giao dịch, ném ra. PK không rớt. Không bán shop.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận phần thưởng.
 • Lưu ý:
  • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
  • Cấp 90 trở lên mới có thể nhận.

Phần Thưởng Kích Hoạt

Khuyến cáo: Quý kỳ sĩ không được nhận thưởng khi nhân vật ở trạng thái mệt mỏi, quá 3 giờ chơi. Bổn Pháp sẽ từ chối hỗ trợ các trường hợp không thực hiện theo lưu ý này.

Phần ThưởngLưu Ý

100 vạn

 • Nhân vật nhận thưởng 1 lần/sự kiện.

1 Chân Khí Tiểu

1 Thanh Lộ Tiểu

1 Lâm Tiên Lộ

1 Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ

1 Hồi Thành Phi Siêu Cấp

1 Di Ngoại Phù

1 Bào Thương Hồi Thành Phù

1 Vũ Khí 2x ( theo hệ phái )

20 Đồng Thau

Hoạt động thăng cấp nhận thưởng

 • Kỳ sĩ đạt đẳng cấp theo mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Đẳng CấpYêu CầuHoàn thành nhanh ( Tiền Đồng)Gói phần thưởng tương ứng

20

-

1 Mộc Nhân

1 Túi Hàng

5 Đồng Thau

1 Thiên Tiên Thủy

Phi Phong Lục 2x (theo hệ phái) Khóa

40

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

20

10 vạn

1 Chỉ Nhân

1 Thưởng Kim Bài

5 Đồng Thau

1 Tử Kim Hồ Lô

Phi Phong Lục 4x (theo hệ phái) Khóa

60

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

20

10 vạn

1 Đồng Nhân

1 Khao Quân Lệnh

5 Đồng Thau

1 Chìa Khóa Linh Tê

Phi Phong Lục 6x (theo hệ phái) Khóa

70

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

30

10 vạn

1 Vũ Khí Sơ Cấp

1 Trang Bị Sơ Cấp

5 Đồng Thau

1 Dụ Hồn Hương

1 Mảnh Vải

80

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

40

10 vạn

1 Nữ Oa Thạch

1 Lưu Ly Bôi

5 Đồng Thau

1 Bá Lạc Nhãn cấp 10

Nón Lục 8x (theo hệ phái) Khóa

90

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

50

10 vạn

1 Hấp Hồn Hồ Lô

1 Trang Bị Sơ Cấp ( nguyên ) 7 ngày

Sức Lực + 250

1 Trầm Điện ( 7 ngày )

3 Lam Bảo Thạch

100

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm HoaHoàn thành 10 NV tuần hoàn
Hoàn thành 10 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 101

1 Dẫn Lộ Linh Đăng (7 ngày)

1 Vũ Khí Sơ Cấp ( nguyên ) 7 ngày

1 Trang Bị Sơ Cấp ( nguyên ) 7 ngày

3 Lam Bảo Thạch

Nón Lục 10x (theo hệ phái) Khóa

110

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 20 NV tuần hoàn
Hoàn thành 20 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 111

Sức Lực + 500

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

Lục Tùng Thạch Đặc Biệt

1 Vải Dầy ( 7 ngày )

50 Linh Thạch

120

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 30 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 121

Lục Tùng Thạch Đặc Biệt

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

50 Linh Thạch

1 Vải Dầy ( 7 ngày )

1 Tướng Quân Lnh

130

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa
Hoàn thành 40 NV tuần hoàn
Hoàn thành 40 lần NV Hữu Huy
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 131

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

Lục Tùng Thạch Đặc Biệt

50 Linh Thạch

1 Tẩy Tủy Châu ( 7 ngày )

1 Tướng Quân Lnh

140

Hoàn Thành 10 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa

Hoàn thành 10 NV tuần hoàn

Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 141

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

Lục Tùng Thạch Đặc Biệt

50 Linh Thạch

1 Tẩy Tủy Châu ( 7 ngày )

1 Tướng Quân Lnh

150

Hoàn Thành 20 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa

Hoàn thành 20 NV tuần hoàn

Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 151

2 Lò Sơ Cấp

2 Lò Trung Cấp

1 Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ ( theo hệ phái )

1 Tẩy Tủy Châu ( 7 ngày )

1 Tướng Quân Lnh

160

Hoàn Thành 30 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa

Hoàn thành 30 NV tuần hoàn
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

100

Đẳng cấp 161

2 Lò Sơ Cấp

2 Lò Trung Cấp

100 Linh Thạch

1 Vải Dầy

1 Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ ( theo hệ phái )

170

Hoàn Thành 40 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa

Hoàn thành 40 NV tuần hoàn
Hoàn thành 5 lần Vận Lương
Tham gia 5 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 5 lần Vạn Tiên Trận

 

100

Đẳng cấp 171

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

Lục Tùng Thạch Đặc Biệt

1 Vải Dầy

Sức Lực + 500

1 Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ ( theo hệ phái )

180

Hoàn Thành 50 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa

Hoàn thành 50 NV tuần hoàn
Hoàn thành 15 lần Vận Lương
Tham gia 15 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 15 lần Vạn Tiên Trận

500

Đẳng cấp 181

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

Lục Tùng Thạch Đặc Biệt

1 Lệnh Bài pet Đại Nhĩ

1 Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ ( theo hệ phái )

Sức Lực + 500

190

Hoàn Thành 60 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa

Hoàn thành 60 NV tuần hoàn
Hoàn thành 25 lần Vận Lương
Tham gia 25 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 25 lần Vạn Tiên Trận

1000

Đẳng cấp 191

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

Lục Tùng Thạch Đặc Biệt

1 Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ ( theo hệ phái )

Sức Lực + 500

1 Lò Luyn Trân Hu ( 7 ngày )

200

Hoàn Thành 70 Lần Nhiệm Vụ Tìm Hoa

Hoàn thành 70 NV tuần hoàn

Hoàn thành 35 lần Vận Lương
Tham gia 35 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 35 lần Vạn Tiên Trận

1000

Sức Lực + 500

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

Lục Tùng Thạch Đặc Biệt

1 Lò Luyn Trân Hu ( 7 ngày )

1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ

1 Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ ( theo hệ phái )

Phần thưởng hàng ngày

GóiPhần Thưởng

Nhận miễn phí/ngày

2 vạn lượng

5 Đồng Thau

1 Thanh Lộ (tiểu)

1 Chân Khí (tiểu)

Tiêu hao 12 Tiền Đồng/ngày

15 vạn lượng

20 Đồng Thau

1 Thổ Ngọc Tủy

2 Linh Thạch

2 Túi Hàng

2 Khao Quân Lệnh

1 Trầm Điện

Tiêu hao 19 Tiền Đồng/ngày

17 vạn lượng

30 Đồng Thau

1 Kim Ngọc Tủy

3 Linh Thạch

3 Túi Hàng

3 Khao Quân Lệnh

2 Bảo Tá Thanh Lộ

2 Sơn Thủy Chân Khí

1 Mảnh Vải

Tiêu hao 29 Tiền Đồng/ngày

30 vạn lượng

40 Đồng Thau

1 Hỏa Ngọc Tủy

4 Linh Thạch

4 Túi Hàng

4 Khao Quân Lệnh

3 Bảo Tá Thanh Lộ

3 Sơn Thủy Chân Khí

2 Mảnh Vải

 • Vạn Tiên Lệnh - Trưởng Thành
Thời GianPhần Thưởng

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

10 vạn lượng

200.000 điểm kinh nghiệm

1 Linh Thạch

1 Khao Quân Lệnh

1 Túi Hàng

1 Mộc Nhân

1 Chỉ Nhân

1 Lôi Ngọc Tủy

1 Băng Ngọc Tủy

Từ thứ Bảy đến Chủ Nhật

20 vạn lượng

400.000 điểm kinh nghiệm

2 Linh Thạch

2 Khao Quân Lệnh

2 Túi Hàng

2 Mộc Nhân

2 Chỉ Nhân

2 Lôi Ngọc Tủy

2 Băng Ngọc Tủy

Chúc quý kỳ sĩ có một trải nghiệm thú vị khi tham gia Tam Giới khi sở hữu thẻ Tân Thủ này. Nếu có gì thắc mắc, quý vị có thể liên hệ tại fanpage, số dường dây nóng 1900 561 588 hoặc hotro.zing.vn và fanpage Phong Thần để cập nhật thêm chi tiết và có câu trả lời tốt nhất.